Toner http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/8/all ca Multifuncionals monocrom per a oficina de Lexmark http://www.tps-telecon.es/ca/blog/multifuncionals-monocrom-oficina-lexmark <p><strong>Lexmark</strong> realitza una renovaci&oacute; i millora del seu cat&agrave;leg de Impressores Multifuncionals l&agrave;ser en blanc i negre amb nous equips multifuncionals especialment preparats per oferir solucions d&#39;impressi&oacute; corporativa.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/multifuncionals-monocrom-oficina-lexmark" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Escaner Multifuncionals Toner Solucions Impressio Barcelona Grup Telecon Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara Lexmark Mon, 16 Dec 2013 12:07:45 +0000 TPS 180 at http://www.tps-telecon.es El cost real d'externalitzar la impressió de la seva empresa http://www.tps-telecon.es/ca/blog/cost-real-dexternalitzar-impressio-seva-empresa <p>D&#39;acord a un &uacute;ltim estudi realitzat per una consultora independent, moltes empreses no realitzen una gesti&oacute; &ograve;ptima dels seus recursos d&#39;impressi&oacute; b&eacute; sigui per no aplicar l&#39;&uacute;ltima i m&eacute;s adequada tecnologia per al seu entorn de treball o per no tenir fixats uns processos d&#39;impressi&oacute; correctes.</p> <p>Aquestes empreses, acaben generant una despesa anual de 4.103 milions d&#39;euros als quals hem d&#39;afegir 8.896.000 d&#39;euros que engloben la despesa interna que suposen els materials de les impressions.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/cost-real-dexternalitzar-impressio-seva-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Toner Solucions Impressio Preu per copia Economica Mon, 16 Dec 2013 11:27:58 +0000 TPS 179 at http://www.tps-telecon.es Com reduir costos d'impressió per millorar la seva rendibilitat http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-reduir-costos-dimpressio-millorar-seva-rendibilitat <p>En l&#39;actual panorama empresarial, dues de les principals l&iacute;nies a seguir per part de la direcci&oacute; de qualsevol empresa que es plantegi assegurar la seva viabilitat en el futur, s&oacute;n la de refor&ccedil;ar la competitivitat dels productes i augmentar la rendibilitat del negoci.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-reduir-costos-dimpressio-millorar-seva-rendibilitat" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Toner Solucions Impressio Gestio Documental Barcelona Grup Telecon Preu per copia Noves Laser Color Blanc i Negre Doble Cara Mon, 16 Dec 2013 10:55:17 +0000 TPS 178 at http://www.tps-telecon.es 10 Consells per reparar impresores (part 2) http://www.tps-telecon.es/ca/blog/10-consells-reparar-impresores-part-2 <p>A continuaci&oacute; els mostrem la segona part de l&#39;article amb els 10 consells per reparar impressores, si no l&#39;ha llegit: la primera part de l&#39;article la pot trobar <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/10-consells-reparar-impressores-part-1">aqu&iacute;</a>.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/10-consells-reparar-impresores-part-2" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Escaner Multifuncionals Toner Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Mon, 16 Dec 2013 09:36:44 +0000 TPS 177 at http://www.tps-telecon.es 10 Consells per reparar impressores (part 1) http://www.tps-telecon.es/ca/blog/10-consells-reparar-impressores-part-1 <p>Les impressores s&oacute;n equips &agrave;mpliament estesos i d&#39;&uacute;s diari en una empresa. No sempre funcionen correctament per&ograve; s&iacute; que moltes vegades els problemes que sorgeixen podrien ser reparats pels propis usuaris. A continuaci&oacute; donem unes indicacions i consells per a una s&egrave;rie d&#39;incid&egrave;ncies t&iacute;piques.</p> <p><strong>1. La meva impressora no imprimeix</strong><br /> Si la impressora no imprimeix comprovi els seg&uuml;ents punts:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/10-consells-reparar-impressores-part-1" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Toner Manteniment Reparacio Servei Tecnic Fri, 13 Dec 2013 11:58:02 +0000 TPS 176 at http://www.tps-telecon.es Com estalviar tinta i tòner en els consumibles en imprimir http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-estalviar-tinta-i-toner-els-consumibles-imprimir <p>El seg&uuml;ent article proporciona algunes claus per estalviar tinta o t&ograve;ner a les impressions que es realitzen a l&#39;empresa, o el que &eacute;s el mateix, com imprimir m&eacute;s fulls amb la mateixa quantitat de tinta o de t&ograve;ner.</p> <p>Si es troba amb el problema que els consumibles que tenen una durada estimada de X c&ograve;pies li duren moltes menys c&ograve;pies de les esperades, a continuaci&oacute; li mostrarem algunes claus per millorar el proc&eacute;s.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-estalviar-tinta-i-toner-els-consumibles-imprimir" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Toner Barcelona Laser Color Blanc i Negre Fri, 13 Dec 2013 11:09:51 +0000 TPS 174 at http://www.tps-telecon.es Consumibles Toner Lexmark Original color. Barcelona i Catalunya. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-color-barcelona-i-catalunya <p>En TPS tenim disponibles <strong>Toner Lexmark Color</strong> per a la majoria d&#39;impressores, fotocopiadores i multifuncionals de la marca Lexmark.</p> <p>Els consumibles i t&ograve;ner que tenim a TPS s&oacute;n originals, i des TPS recomanem de manera molt especial l&#39;adquisici&oacute; de <strong>Toner Lexmark Original</strong>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Lexmark-Color-Caja.jpg" alt="Toner Lexmark Color caixa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Lexmark-Negro-Caja_0.jpg" alt="Toner Lexmark Original caixa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Lexmark-Negro-Detalle_0.jpg" alt="Toner Lexmark detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-color-barcelona-i-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Barcelona Laser Color Lexmark Wed, 04 Dec 2013 15:51:34 +0000 TPS 166 at http://www.tps-telecon.es Consumibles Toner Ricoh Original negre. Barcelona. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-negre-barcelona <p>En TPS tenim disponible&nbsp;<strong>Toner Ricoh Negre</strong> per a la majoria d&#39;impressores, fotocopiadores i multifuncionals de la marca Ricoh.</p> <p>Els t&ograve;ner i consumibles que tenim a TPS s&oacute;n originals, i des TPS sempre recomanem l&#39;adquisici&oacute; de <strong>Toner Ricoh Original</strong>. Ja que la nostra experi&egrave;ncia ens diu que &eacute;s fonamental que es consumeixi t&ograve;ner original si es vol que la impressora, fotocopiadora o multifuncional funcioni sempre correctament i estigui lliure d&#39;avaries.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original-Detalle_0.jpg" alt="Toner Ricoh Original Negre Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original-Negro.jpg" alt="Toner Ricoh Original Negre" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original_0.jpg" alt="Toner Ricoh Original" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-negre-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Barcelona Laser Blanc i Negre Ricoh Wed, 04 Dec 2013 15:45:38 +0000 TPS 165 at http://www.tps-telecon.es Consumibles Toner Ricoh Original color. Barcelona i Catalunya. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-color-barcelona-i-catalunya <p>En TPS tenim disponibles <strong>Toner Ricoh Color </strong>per a la majoria d&#39;impressores, fotocopiadores i multifuncionals de la marca Ricoh.</p> <p>Els consumibles i t&ograve;ner que tenim a TPS s&oacute;n originals, i des TPS recomanem de manera molt especial l&#39;adquisici&oacute; de <strong>Toner Ricoh Original</strong>.</p> <p>La nostra experi&egrave;ncia ens fa veure que &eacute;s imprescindible que es consumeixi t&ograve;ner original, si es vol que la fotocopiadora, impressora o multifuncional funcioni correctament i estigui lliure de problemes d&#39;impressi&oacute;.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original.jpg" alt="Toner Ricoh Original" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original-Color.jpg" alt="Toner Ricoh Original Color" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Ricoh-Original-Detalle.jpg" alt="Toner Ricoh Original Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-color-barcelona-i-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Barcelona Laser Color Ricoh Wed, 04 Dec 2013 15:38:54 +0000 TPS 164 at http://www.tps-telecon.es Consumibles Toner Lexmark Original negre. Barcelona. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-negre-barcelona <p>En TPS tenim disponibles <strong>Toner Lexmark Negre</strong> per a la majoria d&#39;impressores, fotocopiadores i multifuncionals de la marca Lexmark.</p> <p>Els t&ograve;ner i consumibles que tenim a TPS s&oacute;n originals, i des TPS sempre recomanem l&#39;adquisici&oacute; de <strong>Toner Lexmark Original</strong>. Ja que la nostra experi&egrave;ncia ens diu que &eacute;s fonamental que es consumeixi t&ograve;ner original si es vol que la impressora, fotocopiadora o multifuncional funcioni sempre correctament i estigui lliure d&#39;avaries.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Lexmark-Negro-Caja.jpg" alt="Toner Lexmark negre caixa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Toner-Lexmark-Negro-Detalle.jpg" alt="Toner Lexmark negre detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-negre-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Barcelona Laser Blanc i Negre Lexmark Wed, 04 Dec 2013 15:18:43 +0000 TPS 162 at http://www.tps-telecon.es Solucions d'impressió ecològica i reducció de costos http://www.tps-telecon.es/ca/blog/solucions-dimpressio-ecologica-i-reduccio-costos <p>Els anem a indicar com triar i configurar les <strong>solucions d&#39;impressi&oacute;</strong> per treballar de manera ecol&ograve;gica i a m&eacute;s aconseguir una reducci&oacute; de costos a la seva empresa.</p> <p>Els punts a tenir en compte per aconseguir aquestes millores s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/solucions-dimpressio-ecologica-i-reduccio-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Fax Escaner Multifuncionals Toner Solucions Impressio Preu per copia Noves Laser Color Doble Cara Wed, 04 Dec 2013 14:41:35 +0000 TPS 159 at http://www.tps-telecon.es Comprar Tòner làser original a Barcelona. consumibles Oficina http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-toner-laser-original-barcelona-consumibles-oficina <p>En TPS dins de la nostra &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el camp de la impressi&oacute; corporativa i de consumibles d&#39;oficina, tenim un ampli cat&agrave;leg de t&ograve;ner original disponible.</p> <p>Com partners de primeres marques com <strong>Ricoh i Lexmark</strong>, entre d&#39;altres. Som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de t&ograve;ner original.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-negre-barcelona">Consumibles Toner Ricoh Original negre. Barcelona.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-negre-barcelona" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Toner-Ricoh-Original-Detalle_0.jpg" alt="Toner Ricoh Original Negre Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-color-barcelona-i-catalunya">Consumibles Toner Ricoh Original color. Barcelona i Catalunya.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-ricoh-original-color-barcelona-i-catalunya" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Toner-Ricoh-Original.jpg" alt="Toner Ricoh Original" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-negre-barcelona">Consumibles Toner Lexmark Original negre. Barcelona.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-negre-barcelona" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Toner-Lexmark-Negro-Caja.jpg" alt="Toner Lexmark negre caixa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-color-barcelona-i-catalunya">Consumibles Toner Lexmark Original color. Barcelona i Catalunya.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/consumibles-toner-lexmark-original-color-barcelona-i-catalunya" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Toner-Lexmark-Color-Caja.jpg" alt="Toner Lexmark Color caixa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-toner-laser-original-barcelona-consumibles-oficina" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Barcelona Preu per copia Venta Laser Color Blanc i Negre Ricoh Lexmark Brother Gestetner Lanier Nashuatec Tue, 26 Nov 2013 11:55:24 +0000 TPS 157 at http://www.tps-telecon.es Servei Tècnic de Fax a Barcelona. Reparació de Fax http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fax-barcelona-reparacio-fax <p>L&#39;empresa TPS-Telecon Printing Solutions t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparaci&oacute; de Fax a Barcelona.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic, est&agrave; especialitzat en la reparaci&oacute; dels actuals fax l&agrave;ser, per&ograve; tamb&eacute; tenim experi&egrave;ncia i coneixements en la reparaci&oacute; d&#39;altres tipus de fax amb tecnologies com poden ser els fax de cartutx de tinta.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fax-barcelona-reparacio-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Toner Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Brother hp Olivetti Samsung Thu, 14 Nov 2013 10:20:21 +0000 TPS 142 at http://www.tps-telecon.es Nous Tòners Unison de Lexmark http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/nous-toners-unison-lexmark <p><img alt="Imagen Logo Lexmark" src="/sites/default/files/lexmark_servicio_tecnico_barcelona.jpg" style="width: 90px; height: 23px" /></p> <p>Lexmark ens ofereix el seu nou t&ograve;ner Unison, amb un disseny i formulaci&oacute; exclusiva que garanteix una excepcional qualitat d&#39;impressi&oacute; i una millora de la productivitat a la seva oficina des de la primera fins a l&#39;&uacute;ltima p&agrave;gina. Tot aix&ograve; sense oblidar-se de millores que beneficien el medi ambient i que suposen un estalvi per a la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/nous-toners-unison-lexmark" target="_blank">llegeix més</a></p> Toner Laser Color Blanc i Negre Lexmark Thu, 31 Oct 2013 23:00:00 +0000 TPS 242 at http://www.tps-telecon.es La Marató de TV3. Agraïment a Telecon Printing Solutions http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/marato-tv3-agraiment-telecon-printing-solutions <p><img alt="Imatge Logotip Marató TV3. Telecon Printing Solutions" src="/sites/default/files/logo-grande_marato.jpg" style="width: 157px; height: 32px;" /></p> <p>La Marat&oacute; de TV3 agraeix a Telecon Printing Solutions seva col&middot;laboraci&oacute; en la 19a edici&oacute; dedicada a les lesions medul&middot;lars i cerebrals adquirides.</p> <p>Com cada any TPS - Telecon Printing Solutions i el Grup Telecon han volgut participar en l&#39;esdeveniment m&eacute;s solidari que any rere any es porta a terme a Catalunya.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/marato-tv3-agraiment-telecon-printing-solutions" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Toner Solucions Impressio Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Hardware Mon, 14 Oct 2013 19:54:39 +0000 TPS 120 at http://www.tps-telecon.es