Gestion Documental http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/30/all ca Venda d'escàner Cànon a Madrid http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-descaner-canon-madrid <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Madrid </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Canon DR-G1100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Escàner professional per a digitalització de documentació </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Organisme nacional amb seu a Madrid, contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost per a la compra d&#39;un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil">esc&agrave;ner professional</a> per digitalitzar un gran volum de documentaci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per determinar quin tipus d&#39;esc&agrave;ner necessiten. En aquest cas el client, necessita un equip d&#39;alt rendiment apte per a format DIN A3 i capa&ccedil; de digitalitzar un alt volum de documents.</p> <p>El client ja s&#39;havia informat i va coincidir amb el nostre comercial que un equip C&agrave;non DR-G1100 compliria amb els requisits necessaris.</p> <p>L&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 &eacute;s un equip d&#39;alta productivitat amb una velocitat d&#39;escaneig de fins (100ppm / 200ipm). Preparat per suportar grans c&agrave;rregues de treball (25.000 p&agrave;gines / dia) i amb un alimentador per a 500 fulls.</p> <p>Se li realitza una proposta que inclou l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 el programari de captura i gesti&oacute; documental Kofax Express. Tot aix&ograve; al costat d&#39;una garantia de 3 anys amb un temps de resposta in situ de 8 hores, un manteniment i un kit de consumibles anual.</p> <p>D&#39;acord a les converses mantingudes amb el client se li ofereix un c&ograve;mode <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> a 36 mesos com a forma de pagament per a la venda.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost s&#39;envia l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non al client. En aquest cas el seu departament t&egrave;cnic es far&agrave; c&agrave;rrec de la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; del mateix.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Escàner Cànon funcionant correctament en les instal·lacions del client </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Canon_DR-G1100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Cànon DR-G1100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Manteniment Renting Venta A3 Canon Wed, 10 Jun 2015 11:29:24 +0000 TPS 430 at http://www.tps-telecon.es Gestió documental integrada amb Docuware per a despatxos http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/gestio-documental-integrada-amb-docuware-despatxos <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Software de gestió documental Docuware </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Disposar d&#039;una solució d&#039;arxivat i consulta de documents judicials </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Un despatx d&#39;advocats voleu canviar el sistema d&#39;arxivat i consulta de la documentaci&oacute; emprada en els processos judicials.</p> <p>Per a aix&ograve; contacta amb Telecon per accedir a una de les seves solucions de Gesti&oacute; Documental.</p> <p>Primer de tot es comproven les necessitats del despatx i la forma de treball actual.</p> <p>Actualment la documentaci&oacute; s&#39;arxiva en format paper, un cop revisada. Si la documentaci&oacute; es rep en format electr&ograve;nic, s&#39;imprimeix per al seu arxiu.</p> <p>S&#39;estableixen uns punts cr&iacute;tics a millorar:</p> <ul> <li> Acc&eacute;s r&agrave;pid, i de forma compartida, a la documentaci&oacute; arxivada.</li> <li> Fluxos de revisi&oacute; de la documentaci&oacute; rebuda.</li> <li> Evitar la impressi&oacute; de la documentaci&oacute; electr&ograve;nica.</li> </ul> <p>La soluci&oacute; que es proposa al client &eacute;s <strong>DocuWare</strong>, un sistema de gesti&oacute; documental electr&ograve;nica, ampliable i amb tecnologia d&#39;avantguarda, capa&ccedil; de cr&eacute;ixer juntament amb les necessitats del despatx d&#39;advocats.</p> <p>Tots els tipus de documents es capturen, s&#39;arxiven, s&#39;organitzen i es posen a disposici&oacute; de la persona autoritzada, des d&#39;un arxivador central i en q&uuml;esti&oacute; de segons.</p> <p>La soluci&oacute; proposada ofereix:</p> <ul> <li> Una amortitzaci&oacute; des del primer dia</li> <li> Imputar menys hores al proc&eacute;s d&#39;Arxiu i Consulta de la documentaci&oacute;, per reduir el cost intern per cada tr&agrave;mit documental</li> <li> Utilitzar els recursos alliberats per a processos que realment aporten valor a l&#39;empresa (p.ex. responsabilitat clau de l&#39;empleat, atenci&oacute; al client, etc.)</li> </ul> <p>El flux de treball per a la gesti&oacute; de la documentaci&oacute; inclou divers punts:</p> <p><strong>Digitalitzaci&oacute; de la documentaci&oacute;</strong>: el client digitalitzar&agrave; la documentaci&oacute; en format paper fent &uacute;s d&#39;un esc&agrave;ner professional.</p> <p><strong>Arxivat de la documentaci&oacute;</strong>: La documentaci&oacute; en format electr&ograve;nic es dipositar&agrave; en una safata de Docuware a l&#39;espera de ser indexats de manera manual. Per a aix&ograve; es definiran els camps adequats per realitzar les recerques de forma efica&ccedil;: Nom client, nombre expedient, data del document etc</p> <p>Mitjan&ccedil;ant DocuWare s&#39;establir&agrave; un repositori central per a la documentaci&oacute;. El resultat &eacute;s un &uacute;nic arxivador central, que s&#39;utilitzar&agrave; inicialment per a aquests documents, per&ograve; que podr&agrave; incorporar altres en un futur.</p> <p> Gr&agrave;cies a la tecnologia web de DocuWare ser&agrave; possible accedir al sistema DocuWare via un navegador web, p.ex. Internet Explorer o Mozilla Firefox, des de qualsevol PC i lloc, les 24 hores al dia, i fins i tot des de dispositius m&ograve;bils. La interf&iacute;cie d&#39;usuari de DocuWare s&#39;orienta en un escriptori f&iacute;sic, amb elements com la safata per guardar temporalment la documentaci&oacute; nova, els segells i la grapadora. La interf&iacute;cie &eacute;s molt intu&iuml;tiva i f&agrave;cil de manejar.</p> <p>En el projecte es realitza la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; en un equip amb els requisits necessaris. A m&eacute;s es forma al personal i es realitzen les primeres proves de funcionament amb la supervisi&oacute; dels nostres t&egrave;cnics.</p> <p>En cas de qualsevol dubte o incid&egrave;ncia que pogu&eacute;s sorgir, el client disposar&agrave; de suport t&egrave;cnic especialitzat per solucionar-la.</p> <p><a href="/ca/form/formulari-peticio-informacio-pressupost-tps?producto=Software de gestió documental Docuware" rel="nofollow"><img alt="Formulari presupost Software de gestió documental Docuware " src="/sites/default/files/form-producto-cat.jpg" style="width: 200px; height: 200px; border-width: 2px; border-style: solid;" title="" /></a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Solució de gestió documental instal·lada i funcionant amb èxit </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/DocuWare-Logo-600_0.jpg" alt="Imatge de logo de la solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/docuware-pantalla1.jpg" alt="Imatge de la pantalla de recerques de la solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/docuware-pantalla-listas.jpg" alt="Imatge de la pantalla llistes de solució de gestió documental Docuware" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Barcelona Tue, 02 Jun 2015 07:36:58 +0000 TPS 426 at http://www.tps-telecon.es Scanner Fujitsu fi-7160 i fi-7180 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-7160-i-fi-7180 <p>Els equips <strong>Fujitsu fi-7160 i fi-7180 </strong>s&oacute;n esc&agrave;ners documentals A4 color d&uacute;plex amb un excel&middot;lent rendiment i disseny compacte que els fa ideals tant per a entorns empresarials com d&#39;oficines amb atenci&oacute; directa al p&uacute;blic.</p> <p>El scanner fi-7160 de Fujitsu t&eacute; una pantalla LCD per mostrar informaci&oacute; diversa (perfil d&#39;escaneig, operacions de manteniment, etc.).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fi-7160.jpg" alt="Escàner Fujitsu fi-7160 i fi-7180" title="Escàner Fujitsu fi-7160 i fi-7180" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fi-7160-lateral.jpg" alt="Scanner Fujitsu fi-7160 i fi-7180. Detall lateral" title="Scanner Fujitsu fi-7160 i fi-7180. Detall lateral" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-7160-i-fi-7180" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Color Blanc i Negre Doble Cara A4 Fujitsu Hardware Mon, 10 Nov 2014 08:52:42 +0000 TPS 311 at http://www.tps-telecon.es Escàner Documental: Guia de solucions per sectors http://www.tps-telecon.es/ca/blog/escaner-documental-guia-solucions-sectors <p>Els avantatges d&#39;un esc&agrave;ner documental s&oacute;n nombroses pel que cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses, organitzacions o negocis les que incorporen un o m&eacute;s esc&agrave;ners en el seu flux de treball diari.</p> <p>La digitalitzaci&oacute; de documents amb un esc&agrave;ner permet facilitar i agilitzar les gestions, donar un millor servei i millorar la productivitat dels diversos departaments de la seva empresa, independentment del sector al qual pertanyi.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/escaner-documental-guia-solucions-sectors" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Thu, 02 Oct 2014 10:49:37 +0000 TPS 300 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a l'Administració Pública a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona <p>En el sector de l&#39;Administraci&oacute; P&uacute;blica, malgrat la seva diversitat d&#39;&agrave;rees, tenen en com&uacute; la recerca de solucions d&#39;escaneig que permetin un estalvi i una millora dels processos administratius en les fases de captura, arxivat, gesti&oacute; i acc&eacute;s a la informaci&oacute; . Necessitats que repercutiran directament en millor servei i una menor despesa p&uacute;blica.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Wed, 01 Oct 2014 07:59:08 +0000 TPS 298 at http://www.tps-telecon.es Escàner per farmàcia i el sector de la sanitat a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona <p>Les farm&agrave;cies en particular i la sanitat a nivell global &eacute;s un dels sectors m&eacute;s beneficiats amb la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner en el seu flux de treball. Gr&agrave;cies a ell, es podran optimitzar els processos administratius reduint costos i temps.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector de la Sanitat</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:36:11 +0000 TPS 297 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona <p>Les empreses de missatgeria i transport poden beneficiar-se de la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner al seu flux de treball tant automatitzant processos i accedint a la informaci&oacute; d&#39;una manera m&eacute;s r&agrave;pida com reduint costos gr&agrave;cies a l&#39;estalvi que suposa la digitalitzaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:21:39 +0000 TPS 296 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a empreses de serveis a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona <p>Les empreses de serveis tenen en com&uacute; la necessitat d&#39;escanejar la documentaci&oacute; per poder accedir-hi de forma centralitzada i automatitzar certs processos per tal de millorar tant la seva gesti&oacute; interna com el servei ofert als seus clients.</p> <div style="float: right; margin: 0; padding: 0 1em .25em 1em;"> <strong><img alt="Imatge de l'activitat del sector serveis" src="/sites/default/files/escaner-sector-serviciosc.jpg" style="width: 294px; height: 400px;" /></strong></div> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector serveis</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:08:05 +0000 TPS 295 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses Asseguradores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona <p>Les necessitats de les empreses que es dediquen a oferir assegurances van dirigides especialment a agilitzar la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;, centralitzar l&#39;acc&eacute;s i facilitar l&#39;arxivat millorant aix&iacute; productivitat i el servei als seus clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 10:53:00 +0000 TPS 294 at http://www.tps-telecon.es Escàner per Advocats i departaments legals a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona <p>L&#39;&uacute;s de l&#39;esc&agrave;ner per a advocats i departaments legals &eacute;s necessari per poder accedir a la gran quantitat d&#39;informaci&oacute; arxivada d&#39;una manera &agrave;gil i per la protecci&oacute; de la informaci&oacute; m&eacute;s confidencial.<br /> Tot aix&ograve; &eacute;s millorable gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; i la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:37:11 +0000 TPS 288 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a comerços a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona <p>El sector comer&ccedil; engloba multitud d&#39;empreses, botigues i negocis que necessiten escanejar diversitat de documents, centralitzar l&#39;acc&eacute;s a aquests documents i integra&#39;ls en els seus sistemes.</p> <p>Amb tot aix&ograve; els comer&ccedil;os poden estalviar costos en paper i menor temps de recerca, millorant els fluxos de treball i el grau de satisfacci&oacute; dels clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:13:20 +0000 TPS 287 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a bancs i empreses del sector financer a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona <p>Cada vegada el sector financer i bancari ha d&#39;afrontar m&eacute;s exig&egrave;ncies tant legals com de servei a causa d&#39;un mercat cada dia m&eacute;s competitiu.</p> <p>Telecon els ofereix esc&agrave;ners que permeten millorar el flux de treball i la productivitat oferint un millor servei als seus clients.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses financeres que necessiten un esc&agrave;ner</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:58:06 +0000 TPS 286 at http://www.tps-telecon.es Escàners per als centres del sector educació a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona <p>El sector de l&#39;educaci&oacute; engloba diversos tipus de centres de formaci&oacute; reglada o no. Tots tenen en com&uacute; la necessitat de centralitzar la informaci&oacute; i facilitar els tr&agrave;mits.</p> <p>D&#39;altra banda, necessiten un sistema per gestionar els treballs dels alumnes. Tot aix&ograve; es pot aconseguir gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; dels documents amb un esc&agrave;ner.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:14:24 +0000 TPS 285 at http://www.tps-telecon.es Escàner oficina Brother ADS-2100 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100 <p>Brother li ofereix el seu esc&agrave;ner de documents a doble cara ADS-2100, un equip compacte i f&agrave;cil d&#39;usar ideal per gestionar la documentaci&oacute; de la seva oficina de forma m&eacute;s eficient.</p> <p>Aconsegueixi estalviar i despesa de paper i millori la productivitat en el seu lloc de treball gr&agrave;cies a les funcions avan&ccedil;ades del <strong>esc&agrave;ner Brother ADS-2100</strong>.</p> <p>A continuaci&oacute; es detallen les caracter&iacute;stiques m&eacute;s importants d&#39;aquest esc&agrave;ner brother:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Brother-ADS-2100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Barcelona Color Blanc i Negre Doble Cara Brother Mon, 04 Aug 2014 07:05:10 +0000 TPS 272 at http://www.tps-telecon.es Escàner documental Brother ADS-2600W http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w <p>L&#39;empresa Brother ofereix l&#39;esc&agrave;ner <strong>Brother ADS-2600W</strong>, un esc&agrave;ner professional que ha estat dissenyat per poder integrar-se dins del flux de treball de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-les-empreses" target="_blank">gesti&oacute; documental de la seva empresa</a>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Brother-ADS-2600W.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2600W" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Barcelona Color Blanc i Negre Doble Cara Brother Fri, 25 Jul 2014 08:31:56 +0000 TPS 270 at http://www.tps-telecon.es