Plotter http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/6/all ca Plotter Ricoh MP CW2200SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp <p>El plotter MP CW2200SP de Ricoh &eacute;s un equip d&#39;impressi&oacute; mitjan&ccedil;ant injecci&oacute; a tinta tant per monocrom com a color, est&agrave; dissenyat per oferir uns excel&middot;lents resultats en gran format.</p> <p>Un complet equip tot en un que a m&eacute;s d&#39;impressi&oacute; ofereix l&#39;opci&oacute; de copiadora i esc&agrave;ner, una alta productivitat i noves mesures de seguretat per protegir les seves dades.</p> <p>Entre totes les seves caracter&iacute;stiques destaquem les seg&uuml;ents:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Plotter-RICOH%20MP%20CW2200SP%20.png" alt="Imatge de Plotter Ricoh MP CW2200SP " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Ricoh Thu, 16 Jul 2015 07:45:25 +0000 TPS 455 at http://www.tps-telecon.es Plotter MP W2401/MP W3601 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601 <p>El plotter MP W2401 i el MP W3601 s&oacute;n aut&egrave;ntics centres documentals per a grans formats en un format compacte. Aquests tra&ccedil;adors l&agrave;ser permeten copiar, escanejar, distribuir i arxivar de forma segura.</p> <p>Els plotters MP W2401 i MP W3601 permeten un alt rendiment en una mida redu&iuml;da sent ideals per a les oficines m&eacute;s exigents que necessitin millorar la seva productivitat en un redu&iuml;t espai.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Plotter-Ricoh-MPW2401.jpg" alt="Imatge del plotter Ricoh MP W2401/MP W3601" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Ricoh Thu, 16 Jul 2015 07:20:38 +0000 TPS 454 at http://www.tps-telecon.es Plotter Ricoh Aficio MP W5100/MP W7140 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140 <p>El Plotter Ricoh Aficio MP W5100 i el MP W7140 s&oacute;n equips d&#39;alt rendiment per treballar amb grans formats.</p> <p>Ha estat dissenyat per ocupar el m&iacute;nim espai i garantir el m&agrave;xim temps de funcionament i la major fiabilitat. S&oacute;n equips vers&agrave;tils que permeten la c&ograve;pia, impressi&oacute; i escaneig de documents gr&agrave;cies a l&#39;esc&agrave;ner a color de s&egrave;rie.</p> <p>Entre les seves caracter&iacute;stiques destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-W5100-W7140.jpg" alt="Imatge de Plotter Ricoh Aficio MP W5100 - MP W7140" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Ricoh Wed, 15 Jul 2015 11:18:50 +0000 TPS 453 at http://www.tps-telecon.es Venda de Plotters http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-plotters <p>Telecon Printing Solutions li ofereix un complet servei de venda de plotters de primeres marques:</p> <ul> <li> Hp (amb la seva serie HP Designjet)</li> <li> Canon</li> <li> Xerox</li> <li> Epson</li> <li> Roland</li> <li> Ricoh</li> </ul> <p><img alt="Imatge de venda de plotters" src="/sites/default/files/plotter-ricoh.png" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp">Plotter Ricoh MP CW2200SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Plotter-RICOH%20MP%20CW2200SP%20.png" alt="Imatge de Plotter Ricoh MP CW2200SP " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140">Plotter Ricoh Aficio MP W5100/MP W7140</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-W5100-W7140.jpg" alt="Imatge de Plotter Ricoh Aficio MP W5100 - MP W7140" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601">Plotter MP W2401/MP W3601</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Plotter-Ricoh-MPW2401.jpg" alt="Imatge del plotter Ricoh MP W2401/MP W3601" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-plotters" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Venta Wed, 15 Jul 2015 10:40:06 +0000 TPS 452 at http://www.tps-telecon.es Reparació Plotter HP Designjet 500 a Esplugues del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-plotter-hp-designjet-500-esplugues-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Esplugues del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Plotter HP Designjet 500 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació Plotter HP Designjet 500 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; de maquin&agrave;ria i peces de precisi&oacute; amb seu a Esplugues del Llobregat contacta amb Telecon Printing Solutions per informar d&#39;una aver&iacute;a en el seu Plotter HP Designjet 500.</p> <p>Un membre del nostre equip t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les instal&middot;lacions del client on est&agrave; ubicat el plotter i realitza les comprovacions pr&egrave;vies per determinar el problema amb el plotter HP i la reparaci&oacute; a realitzar.</p> <p>Segons sembla pels errors reportats en els tests i el resultat dels mateixos, es determina que la corretja del plotter est&agrave; en mal estat i ha de ser substitu&iuml;da per una nova.</p> <p>S&#39;informa al client de la necessitat de canviar la corretja del plotter HP i s&#39;acorda la substituci&oacute; de la pe&ccedil;a com soluci&oacute; per a la reparaci&oacute; del plotter HP designjet 500.</p> <p>Una vegada que el nostre t&egrave;cnic realitza el canvi de la corretja, inicia les proves d&#39;ajust i calibratge corresponents per garantir que les impressions del plotter siguin perfectes.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de plotters HP.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Plotter HP reparat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Imagen-Plotter-HP-Designjet-500.jpg" alt="Imatge de Plotter HP Designjet 500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/correa-hp-plotter-designjet-500.jpg" alt="Imatge de corretja per a reparació de Plotter HP Designjet 500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Plotter Reparacio hp Sat, 31 Jan 2015 20:18:19 +0000 TPS 352 at http://www.tps-telecon.es Reparació plotter HP Desingjet 450C a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-plotter-hp-desingjet-450c-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP Desingjet 450C </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de plotter </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura amb oficines a Barcelona, contacta amb Telecon Printing Solutions per informar de problemes en la sortida del paper durant la impressi&oacute; de pl&agrave;nols amb el seu plotter HP Desingjet 450C.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines del client per revisar el plotter i realitzar les proves pertinents.</p> <p>Despr&eacute;s d&#39;avaluar el problema, es determina que la causa &eacute;s la corretja de despla&ccedil;ament del cap&ccedil;al que ha de ser substitu&iuml;da.</p> <p>Un cop canviada la corretja de despla&ccedil;ament del plotter HP 450C, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i es comprova que el plotter ja funciona.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; de la <a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">reparaci&oacute; de plotters HP a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Imagen frontal de un plotter HP Desingjet 450C </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-Desingjet-450C.jpg" alt="Imatge frontal d&#039;un plotter HP Desingjet 450C" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-Desingjet-450C-arquitectura.jpg" alt="Imatge d&#039;un plotter HP Desingjet 450C imprimint plànols" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Plotter Barcelona Reparacio Servei Tecnic hp Wed, 17 Dec 2014 09:26:53 +0000 TPS 334 at http://www.tps-telecon.es Reparació plotter HP Z2100 a Castelldefels http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-plotter-hp-z2100-castelldefels <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Castelldefels (Barcelona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP z2100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de plotter </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura ubicat a Castelldefels contacta amb Telecon Printing Solutions per a la reparaci&oacute; d&#39;un plotter d&#39;impressi&oacute; fotogr&agrave;fica HP Z2100.</p> <p>Segons l&#39;indicat pel client i despr&eacute;s d&#39;una exploraci&oacute; de l&#39;equip, es determina que el plotter HP tenia un problema en els cap&ccedil;als que provocava defectes en la impressi&oacute;.</p> <p>Per a la reparaci&oacute; del plotter es realitza una substituci&oacute; dels cap&ccedil;als d&#39;impressi&oacute; i un calibrat dels mateixos.</p> <p>Finalment es realitzen unes proves de test per verificar que el plotter funcioni b&eacute;, donant com a resultat una perfecta impressi&oacute;.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; del <a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">servei tècnic de plotters HP.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Plotter HP reparat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-z2100.jpg" alt="Imatge de Plotter HP Z2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/HP%20z2100.jpg" alt="Imatge de cartutxos Plotter HP Z2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Plotter Reparacio Servei Tecnic hp Fri, 12 Dec 2014 11:38:56 +0000 TPS 328 at http://www.tps-telecon.es Que és un Plotter: tipus de Plotters i mides http://www.tps-telecon.es/ca/blog/que-es-un-plotter-tipus-plotters-i-mides <p>Els plotters s&oacute;n dispositius de sortida especials que s&#39;utilitzen per produir c&ograve;pies impreses dels grans gr&agrave;fics i dissenys en paper.</p> <p>Els plotters sovint s&#39;utilitzen per a la producci&oacute; de mapes de construcci&oacute;, dissenys d&#39;enginyeria, pl&agrave;nols arquitect&ograve;nics i gr&agrave;fics de negocis. Ells poden ser un component que s&#39;afegeix al seu sistema inform&agrave;tic i poden tenir el seu propi processador intern.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/que-es-un-plotter-tipus-plotters-i-mides" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Hardware Wed, 02 Apr 2014 13:48:22 +0000 TPS 257 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de Plotters HP a Barcelona, Catalunya http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya <p>A <strong>Telecon Printing Solutions</strong> dins dels serveis que ofereix el nostre servei t&egrave;cnic, realitzem la reparaci&oacute; de plotters hp a Barcelona i la resta de Catalunya per solucionar problemes comuns i espec&iacute;fics d&#39;aquest tipus d&#39;equips d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><img alt="Imatge logotip HP" src="/sites/default/files/hp-logo.jpg" style="width: 90px; height: 56px;" /></p> <p>Dins de la gamma de plotters de HP treballem amb els diferents equips i gammes de la marca, com ara:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic hp Tue, 24 Dec 2013 14:24:36 +0000 TPS 196 at http://www.tps-telecon.es Reparació de Plòters a Barcelona. Servei Tècnic Plotter http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-ploters-barcelona-servei-tecnic-plotter <p>L&#39;empresa TPS-Telecon Printing Solutions t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparaci&oacute; de Pl&ograve;ters a Barcelona.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic, est&agrave; especialitzat en la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">reparaci&oacute; de plotters hp</a>, per&ograve; tamb&eacute; tenim experi&egrave;ncia i coneixements per a la reparacion d&#39;altres marques de plotter.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-ploters-barcelona-servei-tecnic-plotter" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic hp Tue, 12 Nov 2013 12:11:08 +0000 TPS 141 at http://www.tps-telecon.es Distribuïdors de Fotocopiadores, impressores, Multifuncionals, Fax, Escàner http://www.tps-telecon.es/ca/distribuidors-fotocopiadores-impressores-multifuncionals-fax-escaner <p>En TPS som distribu&iuml;dors de <strong>Fotocopiadores</strong>, <strong>Impressores</strong>, <strong>Fax</strong> i <strong>Esc&agrave;ner</strong>, &eacute;s a dir de totes les funcions que tenen els equips <strong>Multifuncionals</strong> d&#39;&uacute;ltima generaci&oacute;, i en tots els formats: Laser Color, Laser Blanc i Negre, A3, A4, etc ...</p> <p>L&#39;equip de TPS - Telecon Printing Solutions, l&#39;ajuda a decidir en cada moment el millor equip (producte) i la millor soluci&oacute; d&#39;impressi&oacute; segons les seves necessitats.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/distribuidors-fotocopiadores-impressores-multifuncionals-fax-escaner" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Escaner Multifuncionals Plotter Solucions Impressio Renting Leasing Venta Thu, 17 Oct 2013 13:59:38 +0000 TPS 129 at http://www.tps-telecon.es Servei Tècnic Fotocopiadores, Impressores, Fax a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-impressores-fax-barcelona <p>TPS - Telecon Printing Solutions &eacute;s una empresa ubicada a Barcelona amb un servei t&egrave;cnic expert en la reparaci&oacute; de Impressores, Multifuncionals, Fotocopiadores, fax i Plotter. Treballem tant el Laser Color i monocrom com qualsevol dels altres formats d&#39;impressi&oacute; existents.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-impressores-fax-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Multifuncionals Plotter Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Ricoh Lexmark Brother hp Gestetner Lanier Nashuatec Oki Olivetti Samsung Thu, 17 Oct 2013 13:31:28 +0000 TPS 128 at http://www.tps-telecon.es