Fax http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/5/all ca Servei tècnic i reparació de fax Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona <p>Des del servei t&egrave;cnic de <strong>Telecon Printing Solutions</strong> amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el m&oacute;n del fax, oferim la reparaci&oacute; de fax Samsung a Barcelona ia la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge logo Samsung" src="/sites/default/files/Logo-Samsung-web.jpg" style="width: 90px; height: 30px;" /></p> <p>El departament t&egrave;cnic de Telecon repara qualsevol model de fax Samsung des d&#39;aquells integrats en equips multifunci&oacute; als faxos dedicats.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Reparacio Servei Tecnic Samsung Thu, 02 Apr 2015 08:42:03 +0000 TPS 394 at http://www.tps-telecon.es Fax Brother 2840 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840 <p>El model <strong>FAX-2840</strong> &eacute;s un fax l&agrave;ser monocrom d&#39;alta velocitat de Brother que a m&eacute;s inclou la possibilitat de realitzar c&ograve;pies de documents.</p> <p>Un equip compacte amb totes les prestacions necess&agrave;ries per millorar la productivitat de la seva oficina. Entre elles cal destacar:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax làser monocrom Brother 2840" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Venta Laser Blanc i Negre Brother Thu, 12 Feb 2015 10:31:41 +0000 TPS 360 at http://www.tps-telecon.es Reparació de fax Samsung SF 560 a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fax-samsung-sf-560-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fax Samsung SF 560 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fax </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la seguretat i vigil&agrave;ncia contacta amb Telecon Printing Solutions buscant un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona">servei t&egrave;cnic de fax Samsung </a>per reparar un equip Samsung SF 560 que no funciona correctament.</p> <p>El client informa que el fax Samsung problemes en recollir els fulls de l&#39;ADF (Alimentador autom&agrave;tic de fulls).</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines de l&#39;empresa on es troba el fax, per realitzar la reparaci&oacute;.</p> <p>En la revisi&oacute; de l&#39;equip es determina que el grup ADF s&#39;ha de reparar i que el l&agrave;ser ha de ser netejat.</p> <p>Un cop realitzats els treballs necessaris de reparaci&oacute; de l&#39;alimentador de fulls i neteja del l&agrave;ser, es realitza una bateria de proves d&#39;enviament i recepci&oacute; per confirmar que el fax Samsung SF 560 funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fax Samsung reparat i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fax-samsung-sf560.jpg" alt="Imatge frontal de Fax Samsung SF 560" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fax Reparacio Samsung Mon, 02 Feb 2015 14:08:31 +0000 TPS 355 at http://www.tps-telecon.es Venda de Fax Brother 2840 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fax-brother-2840-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fax Brother 2840 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;un nou fax per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector farmac&egrave;utic es posa en contacte amb Telecon donada la necessitat d&#39;adquirir un nou Fax per a l&#39;empresa.</p> <p>El departament comercial de Telecon Printing Solutions es reuneix amb el client per con&egrave;ixer els detalls i les necessitats per poder-li oferir el producte que m&eacute;s s&#39;adapti a la seva empresa.</p> <p>L&#39;equip estaria ubicat en una oficina per a &uacute;s per part del personal de l&#39;empresa. No s&#39;utilitzar&agrave; per a enviaments d&#39;un gran volum de faxos, per la qual cosa equips de fax amb prestacions m&eacute;s avan&ccedil;ades en l&#39;enviament de fax queden descartats.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute; i al pressupost del client, se li aconsella la compra d&#39;un Fax l&agrave;ser Brother 2840. Aquest model pot imprimir fins a 20 p&agrave;gines per minut i disposa d&#39;una safata d&#39;alimentaci&oacute; de fins a 250 p&agrave;gines. Suficient velocitat i fulles per agilitzar el flux de treball de l&#39;oficina i evitar que s&#39;interrompin les impressions.</p> <p>Un cop completada la venda del fax, el nostre personal del servei t&egrave;cnic procedeix a realitzar la instal&middot;laci&oacute; de l&#39;equip.</p> <p>En la instal&middot;laci&oacute; es connecta el fax a la l&iacute;nia telef&ograve;nica i es realitza una petita formaci&oacute; del funcionament del fax al personal de l&#39;empresa que l&#39;utilitzar&agrave;.</p> <p>En aquest cas, el client no desitja incorporar el fax a la xarxa de la seva empresa per poder utilitzar l&#39;enviament de fax des dels seus ordinadors, per&ograve; s&#39;explica al client aquesta possibilitat de configuraci&oacute; per si m&eacute;s endavant la necessiten.</p> <p><a href="/ca/producte/fax-brother-2840">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del fax Brother 2840.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fax de la marca Brother instal·lat i funcionant a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax Brother 2840 per projecte de venda a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fax Barcelona Venta Brother Mon, 12 Jan 2015 08:52:48 +0000 TPS 341 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Fax 4430NF. El fax de altes prestacions de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh <p>El model Ricoh Fax 4430NF &eacute;s una soluci&oacute; per a grups de treball mitjans i grans amb altes prestacions, aquest fax de Ricoh est&agrave; dissenyat per satisfer les necessitats m&eacute;s exigents. Fax d&uacute;plex i escaneig en color, fax IP i fax per internet s&oacute;n algunes de les caracter&iacute;stiques m&eacute;s destacades.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-frontal.jpg" alt="Imatge global del Ricoh Fax 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-Panel.jpg" alt="Detall del panell del fax Ricoh 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-cajones.jpg" alt="Ricoh Fax 4430NF amb totes les safates obertes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Venta Noves Laser Doble Cara Ricoh Mon, 20 Jan 2014 09:53:50 +0000 TPS 234 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Fax 3320L. La gama mitja de fax Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh <p>El Ricoh Fax 3320L &eacute;s un model ideal per a petits o mitjans grups de treball. Es caracteritza per la seva gran facilitat d&#39;&uacute;s, aix&iacute; com per una alta velocitat i un excel&middot;lent rendiment sense interrupcions. Tot aix&ograve; mantenint la qualitat i tenint en compte la seguretat que evita tant l&#39;&uacute;s no autoritzat com la p&egrave;rdua d&#39;informaci&oacute;.</p> <p>A continuaci&oacute; detallem i ampliem les caracter&iacute;stiques m&eacute;s destacables del Ricoh Fax 3320L:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-frontal-lat.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L en vista panoràmica" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-Panel.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L amb detall del panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-Frontal.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L amb vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Venta Noves Laser Ricoh Mon, 20 Jan 2014 08:40:41 +0000 TPS 233 at http://www.tps-telecon.es Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh <p>El nou Ricoh Fax 1190L &eacute;s el model m&eacute;s compacte de la seva gamma. Les seves redu&iuml;des dimensions i la seva facilitat de maneig, el converteixen en un equip &ograve;ptim per a qualsevol oficina petita o dom&egrave;stica.</p> <p>Caracter&iacute;stiques i prestacions del <strong>Fax Ricoh 1190L</strong>:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax-Ricoh-1190L-lateral.jpg" alt="Fax Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax-Ricoh-1190L-bandeja.jpg" alt="Ricoh Fax 1190L. Detall safata paper" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax-Ricoh-1190L-toner.jpg" alt="Fax Ricoh 1190L. Detall tòner" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Venta Noves Economica Laser Ricoh Mon, 20 Jan 2014 08:25:28 +0000 TPS 232 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fax Brother a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-brother-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions </strong>dins del nostre servei t&egrave;cnic, tenim &agrave;mplia experi&egrave;ncia en la reparaci&oacute; de fax Brother i oferim servei a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge del logo de Brother" src="/sites/default/files/logo-brother-fax.jpg" style="width: 90px; height: 24px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-brother-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Laser Brother Hardware Fri, 27 Dec 2013 11:49:44 +0000 TPS 202 at http://www.tps-telecon.es Brother Fax 2820-2825-2920. Equip de Fax Brother amb tòner làser. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser <p>Els <strong>Brother Fax 2820 , 2825 i 2920 </strong>s&oacute;n els fax econ&ograve;mics de la gamma Brother fax l&agrave;ser.</p> <p>Els <strong>Brother Fax L&agrave;ser 2820 , 2825 i 2920 </strong>inclouen pantalla LCD per saber en tot moment quin &eacute;s l&#39;estat dels seus treballs, safata d&#39;alimentaci&oacute; de paper frontal i un disseny compacte, que els converteixen en la soluci&oacute; ideal quan l&#39;espai a la seva oficina sigui limitat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2920-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2920" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2825-brother-toner-fax.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2825" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2820-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2820" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Renting Lloguer Economica Laser Brother Thu, 19 Dec 2013 08:53:39 +0000 TPS 188 at http://www.tps-telecon.es Brother Fax 8360P. Equip de fax Brother amb toner làser. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser <p>El <strong>Brother Fax 8360P </strong>&eacute;s el millor fax l&agrave;ser professional per la seva oficina o empresa si t&eacute; un intens tr&agrave;nsit de faxos.</p> <p>Amb aquest fax s&#39;obt&eacute; una confidencialitat absoluta, gr&agrave;cies a que l&#39;acc&eacute;s pot ser protegit amb una clau. Tamb&eacute; ofereix la possibilitat de realitzar enviaments programats, fins a 50 n&uacute;meros a hores predeterminades.</p> <p>Entre algunes de les caracter&iacute;stiques d&#39;aquest model de fax, tenim:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax8360p-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 8360P" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Renting Lloguer Laser Brother Wed, 18 Dec 2013 11:57:18 +0000 TPS 185 at http://www.tps-telecon.es Quina Impressora Multifunció comprar? http://www.tps-telecon.es/ca/blog/quina-impressora-multifuncio-comprar <p>Les caracter&iacute;stiques de les impressores multifuncionals varien de manera substancial entre els diferents models, a continuaci&oacute; li oferim les claus per saber quina impressora multifunci&oacute; comprar dins de l&#39;elecci&oacute; d&#39;una multifuncional per a la seva oficina o casa.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/quina-impressora-multifuncio-comprar" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Escaner Multifuncionals Wed, 11 Dec 2013 12:10:14 +0000 TPS 171 at http://www.tps-telecon.es Solucions d'impressió ecològica i reducció de costos http://www.tps-telecon.es/ca/blog/solucions-dimpressio-ecologica-i-reduccio-costos <p>Els anem a indicar com triar i configurar les <strong>solucions d&#39;impressi&oacute;</strong> per treballar de manera ecol&ograve;gica i a m&eacute;s aconseguir una reducci&oacute; de costos a la seva empresa.</p> <p>Els punts a tenir en compte per aconseguir aquestes millores s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/solucions-dimpressio-ecologica-i-reduccio-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Fax Escaner Multifuncionals Toner Solucions Impressio Preu per copia Noves Laser Color Doble Cara Wed, 04 Dec 2013 14:41:35 +0000 TPS 159 at http://www.tps-telecon.es Comprar Fax Làser. Brother Fax amb Toner. Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-fax-laser-brother-fax-amb-toner-ricoh <p>En TPS i en el Grup Telecon tenim una experi&egrave;ncia de 30 anys en el m&oacute;n del Fax, des dels inicis del Fax (Telefax), fins als actuals equips de Fax i Multifuncionals amb servei de Fax.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh">Ricoh Fax 4430NF. El fax de altes prestacions de Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-FAX-4430NF-frontal.jpg" alt="Imatge global del Ricoh Fax 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh">Ricoh Fax 3320L. La gama mitja de fax Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-FAX-3320L-frontal-lat.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L en vista panoràmica" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh">Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fax-Ricoh-1190L-lateral.jpg" alt="Fax Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fax-brother-2840">Fax Brother 2840</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fax-brother-2840" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax làser monocrom Brother 2840" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser">Brother Fax 8360P. Equip de fax Brother amb toner làser.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fax8360p-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 8360P" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser">Brother Fax 2820-2825-2920. Equip de Fax Brother amb tòner làser.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fax2920-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2920" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-fax-laser-brother-fax-amb-toner-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Renting Lloguer Venta Noves Segona Ma Laser Ricoh Brother Olivetti Tue, 26 Nov 2013 10:35:37 +0000 TPS 155 at http://www.tps-telecon.es Renting fotocopiadores, impressores làser, multifuncionals http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals <p>Mitjan&ccedil;ant aquest servei financer de Renting de fotocopiadores, impressores l&agrave;ser, multifuncionals i fax, podr&agrave; comptar amb equips d&#39;&uacute;ltima tecnologia per a la producci&oacute; de documents sense necessitat de comprar-la.</p> <p>Per una petita quota mensual pot comptar de manera immediata amb un nou equip d&#39;&uacute;ltima tecnologia d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Multifuncionals Renting Leasing Laser Color Blanc i Negre Ricoh Lexmark Tue, 19 Nov 2013 11:09:45 +0000 TPS 147 at http://www.tps-telecon.es Solució: Connectivitat equips d'impressió amb servidors i LDAP http://www.tps-telecon.es/ca/solucio-connectivitat-equips-dimpressio-amb-servidors-i-ldap <p>El nostre coneixement hist&ograve;ric en el m&oacute;n de la impressi&oacute; corporativa, ens permet solucionar qualsevol problema de connectivitat que disposi en el seu negoci.</p> <p>Per la nostra experi&egrave;ncia i la capacitat t&egrave;cnica del nostre equip, realitzem la gesti&oacute; i configuraci&oacute; dels <strong>servidors d&#39;impressi&oacute; </strong>i la integraci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; en el domini <strong>(LDAP)</strong> de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/solucio-connectivitat-equips-dimpressio-amb-servidors-i-ldap" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Multifuncionals Solucions Impressio Manteniment Servei Tecnic Hardware Software Mon, 18 Nov 2013 12:02:03 +0000 TPS 145 at http://www.tps-telecon.es