Multifuncionales http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/4/all ca Nova sèrie de Multifuncionals Ricoh Color A3 amb Smart Panel http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel <p>Presentem la nova s&egrave;rie de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona">Multifuncionals Ricoh</a> Color A3 amb velocitats entre les 30ppm (p&agrave;gines per minut) i les 60ppm.</p> <p><img alt="Nova Sèrie Multifuncionals Ricoh color A3 amb Smart Operation Panel" src="http://www.tps-telecon.es/sites/default/files/Nueva-Serie-Multifuncionales-Ricoh-Color-A3.jpg" style="width: 500px; height: 518px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A3 Ricoh Wed, 20 Jul 2016 13:59:43 +0000 TPS 486 at http://www.tps-telecon.es Com quedarà la impressora multifuncional Ricoh en aquesta taula? http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula <p>En comprar una impressora o multifuncional el client pot tenir dubtes de com quedar&agrave; l&#39;equip en la seva ubicaci&oacute; final, ser&agrave; massa gran?, necessitem una altra ubicaci&oacute;?, ...</p> <p>Per resoldre aquests dubtes arriba una &quot;app&quot; de realitat augmentada de Ricoh, amb la qual es pot mostrar la impressora o multifuncional Ricoh directament en el seu dest&iacute; final a trav&eacute;s d&#39;un smartphone o tablet.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Ricoh Mon, 15 Feb 2016 20:19:58 +0000 TPS 484 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio <p>Presentem la nova <strong>Ricoh MP C406</strong> fotocopiadora A4 Color multifunci&oacute; que s&#39;emmarca dins de la gamma de models de fotocopiadores a color A4 amb un rendiment de 35 ppm (p&agrave;gines per minut) en Color i 40 ppm en monocrom (blanc i negre).</p> <p>Aquest nou equip pertany a la mateixa s&egrave;rie que les fotocopiadores multifuncionals color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>, per&ograve; &eacute;s un equip m&eacute;s productiu en oferir millors valors en velocitat i rendiment mensual.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406.jpg" alt="Imatge fotocopiadora A4 Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Noves Laser Color A4 Ricoh Thu, 14 Jan 2016 22:44:35 +0000 TPS 482 at http://www.tps-telecon.es Auditoria equips impressió i control de costos http://www.tps-telecon.es/ca/blog/auditoria-equips-impressio-control-costos <p>Una auditoria d&#39;impressi&oacute; permet realitzar una avaluaci&oacute; de l&#39;entorn d&#39;impressi&oacute; d&#39;una empresa i com es gestionen els documents i les impressions en l&#39;empresa amb els equips disponibles.</p> <p>L&#39;objectiu de l&#39;auditoria d&#39;impressi&oacute; &eacute;s tenir un mapa clar de les impressores, fotocopiadores i multifuncionals d&#39;una empresa, i l&#39;&uacute;s que es realitzen d&#39;aquestes, amb aix&ograve; es proposen millores per a l&#39;obtenci&oacute; de major efic&agrave;cia i estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/auditoria-equips-impressio-control-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Solucions Impressio Wed, 09 Dec 2015 14:36:27 +0000 TPS 480 at http://www.tps-telecon.es Una tablet per controlar les fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh <p>La nova generaci&oacute; de <strong>fotocopiadores multifuncionals Ricoh</strong> tenen l&#39;opci&oacute; d&#39;afegir una tablet de 10 polzades com tauler de control de la multifuncional, tamb&eacute; anomenat oficialment per part de Ricoh el &quot;<strong>Smart Operation Panel</strong>&quot;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Ricoh Thu, 05 Nov 2015 09:28:13 +0000 TPS 478 at http://www.tps-telecon.es Discontinuació de la Multifuncional Ricoh MP C305 http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-multifuncional-ricoh-mp-c305 <p>Ricoh ha anunciat la discontinuaci&oacute; i finalitzaci&oacute; d&#39;estoc del model de fotocopiadora multifuncional color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C305</a>.</p> <p>En el seu lloc arriba un nou model, la nova fotocopiadora multifuncional <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>. Respecte a l&#39;anterior model, aquest nou equip Ricoh arriba acompanyat de noves prestacions i equipament entre el qual destaquen:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-multifuncional-ricoh-mp-c305" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Ricoh Thu, 15 Oct 2015 14:38:42 +0000 TPS 476 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4 <p>Ricoh ha llan&ccedil;at al mercat els nous models de fotocopiadora multifuncional color en format A4: <strong>Ricoh MPC306 ZSP</strong> i <strong>Ricoh MPC306 ZSPF</strong>. Aquests models substitueixen l&#39;anterior fotocopiadora ja descatalogada <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC305</a>.</p> <p>Com a novetats respecte a l&#39;anterior model destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A4 Ricoh Wed, 30 Sep 2015 07:02:06 +0000 TPS 472 at http://www.tps-telecon.es Vendes d'impressores i equip multifunció a Sant Adrià de Besòs http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/vendes-dimpressores-i-equip-multifuncio-sant-adria-besos <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Adrià del Besos (Barcelona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Impressora Lexmark M5155, Multifunció RICOH Aficio MP301spf, impressora RICOH SPC430DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquisició de noves impressores i equip multifunció per a diversos departaments i manteniment de les mateixes </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la a la venda de productes a l&#39;engr&ograve;s amb seu a Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;s contacta amb Telecon Printing Solutions causa de la necessitat d&#39;adquirir 3 nous equips per als seus respectius departaments.</p> <p>El nostre comercial parla amb el client per determinar el tipus de treball que es realitza a les oficines i les necessitats espec&iacute;fiques que puguin tenir en cada departament.</p> <p>Dos dels departaments realitzaran impressions exclusivament en blanc i negre i un m&eacute;s necessitar&agrave; poder enviar faxos. Un tercer departament necessitar&agrave; m&eacute;s imprimir en color.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclouen dues impressores una en blanc i negre (<strong>Lexmark</strong> M5155), una altra en color (<strong>Ricoh</strong> SP C430dn) i una multifuncional en blanc i negre amb fax incl&ograve;s (<strong>Ricoh Aficio</strong> MP301spf). Totes elles amb format A4 at&egrave;s que en cap del departaments necessiten realitzar impressions en A3.</p> <p>A m&eacute;s de l&#39;oferta dels equips es realitza una proposta de manteniment cost per p&agrave;gina que inclou recanvis i servei t&egrave;cnic a domicili.</p> <p>Tot aix&ograve; amb unes interessants condicions de pagament a trav&eacute;s d&#39;un un r&egrave;nting a 60 mesos on nom&eacute;s pagar&agrave; c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>Despr&eacute;s de l&#39;acceptaci&oacute; de la proposta nostres t&egrave;cnics van realitzar la instal&middot;laci&oacute; dels 3 equips d&#39;impressi&oacute; el dia acordat.</p> <p>Com &eacute;s habitual, es va realitzar una explicaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; sabessin utilitzar les funcions m&eacute;s habituals dels nous equips.</p> <p>Si la seva empresa t&eacute; necessitats similars, <a href="/ca/form/contactar-amb-tps">contacti amb TPS</a>.</p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre impressores Ricoh SP C430dn, premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn">aqu&iacute;</a></p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre multifuncionals Ricoh Aficio MP301spf premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">aqu&iacute;</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda realitzada, equips instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/RICOH%20MP301spf.jpg" alt="Imatge de multifunció Ricoh Aficio MP301spf" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh-c430dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Ricoh SPC430DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20M5155.png" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark M5155" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Multifuncionals Laser Color Blanc i Negre A4 Ricoh Lexmark Tue, 29 Sep 2015 10:59:42 +0000 TPS 470 at http://www.tps-telecon.es Impressió des de smartphones i tablets amb RICOH Smart Device Print & Scan http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/impressio-des-smartphones-i-tablets-amb-ricoh-smart-device-print-scan <p>La possibilitat d&#39;imprimir i escanejar des de smartphones i tablets &eacute;s possible en les <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/multifuncionals-laser-impressores-multifuncio-ricoh-lexmark">multifuncionals Ricoh</a>, amb l&#39;aplicaci&oacute; RICOH Smart Device Print &amp; Scan que permet extendre aquestes funcionalitats al m&oacute;n dels m&ograve;bils i tablets.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/impressio-des-smartphones-i-tablets-amb-ricoh-smart-device-print-scan" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Ricoh Software Tue, 31 Mar 2015 07:40:05 +0000 TPS 393 at http://www.tps-telecon.es Papercut: Software per al control dels seus equips d'impressió http://www.tps-telecon.es/ca/blog/papercut-software-al-control-dels-seus-equips-dimpressio <p>Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses que conscients de la despesa i la manca de control sobre els seus equips i impressions, busquen una soluci&oacute; que els ajudi a reduir costos implementant unes &ograve;ptimes pol&iacute;tiques d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>El resultat d&#39;aquesta recerca &eacute;s: <strong>Papercut</strong> un programari destinat al control dels seus equips d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/papercut-software-al-control-dels-seus-equips-dimpressio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Solucions Impressio Ricoh Software Fri, 13 Mar 2015 09:13:27 +0000 TPS 380 at http://www.tps-telecon.es Reparació multifuncional Brother MFC-8420 a Sabadell http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncional-brother-mfc-8420-sabadell <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sabadell (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Multifuncional Brother MFC-8420 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de multifuncional Brother MFC-8420 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Ag&egrave;ncia de viatges amb sucursal a Sabadell contacta amb el departament de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar assist&egrave;ncia t&egrave;cnica per reparar una de les seves multifuncional.</p> <p>La incid&egrave;ncia reportada &eacute;s de embussos amb el paper en imprimir amb la seva multifuncional Brother MFC-8420.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;ag&egrave;ncia per revisar l&#39;equip.</p> <p>A la visita t&egrave;cnica es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; amb la multifuncional per confirmar la incid&egrave;ncia reportada i posteriorment s&#39;examina internament l&#39;equip multifunci&oacute; per trobar l&#39;origen dels embussos.</p> <p>En la revisi&oacute; t&egrave;cnica es comprova que, tant el fusible com el fotoconductor de la multifuncional estan danyats i presenten s&iacute;mptomes de deteriorament pel que s&oacute;n substitu&iuml;ts per uns de nous.</p> <p>Un cop finalitzada la reparaci&oacute; de la multifuncional Brother, es realitzen noves proves d&#39;impressi&oacute; i es confirma que la multifuncional despr&eacute;s dels canvis realitzats funciona correctament i les impressions s&oacute;n de qualitat &ograve;ptima.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de multifuncionals.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Brother reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncional-Brother-MFC-8420.jpg" alt="Imatge de multifuncional Brother MFC-8420" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Reparacio Brother Fri, 06 Mar 2015 08:58:14 +0000 TPS 376 at http://www.tps-telecon.es Reparació multifuncional Samsung CLX 6220 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncional-samsung-clx-6220-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Samsung CLX 6220 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació equip multifunció </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per informar de la necessitat de reparaci&oacute; d&#39;una impressora multifuncional Samsung CLX 6220.</p> <p>El client informa que el paper entra correctament en l&#39;equip per&ograve; es queda encallat dins la multifuncional.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa que ha de revisar la multifunci&oacute; Samsung per determinar la causa. Acorden amb el client que ser&agrave; aquest el que la porti a les nostres instal&middot;lacions per ser reparada.</p> <p>Un cop la <strong>Samsung CLX 6220</strong> est&agrave; en el servei t&egrave;cnic es realitzen proves per determinar l&#39;origen de l&#39;emb&uacute;s. El nostre t&egrave;cnic determina que l&#39;error es produeix en el grup d&#39;expulsi&oacute; del paper i ha de ser reparat.</p> <p>Per realitzar la reparaci&oacute; de la Samsung CLX 6220 es procedeix a arreglar el grup de mecanismes encarregats de l&#39;expulsi&oacute; del paper de la impressora multifuncional.</p> <p>Un cop reparat el grup es realitzen les proves finals per confirmar que les fulles surten sense problemes de l&#39;equip i les impressions s&oacute;n correctes.</p> <p>Accediu <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">aquí</a> per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de multifuncionals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Samsung CLX 6220 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncion_samsung_clx6220.jpg" alt="Imatge d&#039;equip multifunció Samsung CLX 6220" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Samsung Thu, 12 Feb 2015 10:45:36 +0000 TPS 361 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3 <p>La fotocopiadora Ricoh A3 MP C2011SP, pertany a la fam&iacute;lia de les fotocopiadores multifuncionals color MP C2003 / 2503/3003/3503/4503/5503/6003, les quals es caracteritzen per tenir una plataforma comuna.</p> <p>Aquestes fotocopiadores multifuncionals s&#39;especialitzen per integrar en una sola m&agrave;quina, les funcions de diversos dispositius com la impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i opcionalment el fax. En el cas de la fotocopiadora Ricoh MP C2011SP color A3 &eacute;s una multifuncional 3 en 1 ja que inclou impressi&oacute;, copiadora i esc&agrave;ner a color.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:28:21 +0000 TPS 357 at http://www.tps-telecon.es Reparació fotocopiadora Ricoh MP C4000 a Sant Cugat del Vallès http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fotocopiadora-ricoh-mp-c4000-sant-cugat-del-valles <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4000 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fotocopiadora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la comercialitzaci&oacute; de materials de la construcci&oacute; amb seu a Sant Cugat del Vall&egrave;s, contacta amb Telecon Printing Solutions per reportar una avaria del seu fotocopiadora Ricoh MP C4000.</p> <p>El client informa que quan intenten imprimir, les fulles s&#39;arruguen i acaben produint un emb&uacute;s de paper.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a in situ per solucionar la incid&egrave;ncia. Es revisa la fotocopiadora i es reprodueix el problema per poder esbrinar la seva causa.</p> <p>El t&egrave;cnic determina que &eacute;s un problema del rodet a color i els termistors. Es procedeix a una neteja dels mateixos. Es repeteixen les proves d&#39;impressi&oacute; sent aquestes correctes.</p> <p>S&#39;informa client que en cas de produir-se un nou error d&#39;aquests components de la fotocopiadora, hauran de ser substitu&iuml;ts per uns de nous.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-ricoh-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de fotocopiadores Ricoh.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4000 reparada i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-A3-MP-C4000.jpg" alt="Imatge frontal de Ricoh MP C4000 de projecte a Sant Cugat del Vallès" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Reparacio Color A3 Ricoh Wed, 21 Jan 2015 11:24:02 +0000 TPS 350 at http://www.tps-telecon.es Venda Multifuncional Ricoh MP 301SPF a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-multifuncional-ricoh-mp-301spf-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP 301SPF </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una multifuncional per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la compra venda i lloguer d&#39;immobles, contacta amb Telecon Printing Solutions interessant-se en l&#39;adquisici&oacute; d&#39;una equip multifunci&oacute; per a les seves oficines de Barcelona.</p> <p>Els nostres especialistes parlen amb el client per determinar el volum de c&ograve;pies, format i altres funcionalitats que poguessin requerir en el seu flux de treball habitual.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute;, es descarta la possibilitat d&#39;incorporar un equip color i A3 a causa del redu&iuml;t nombre d&#39;impressions d&#39;aquestes caracter&iacute;stiques.</p> <p>Se li proposa al client un equip multifunci&oacute; Ricoh model MP 301SPF, un multifuncional amb impressi&oacute; en blanc i negre i format DIN A4 amb totes les prestacions per satisfer les necessitats de l&#39;oficina on s&#39;instal&middot;lar&agrave;.</p> <p>A m&eacute;s de les funcions de c&ograve;pia i impressi&oacute;, la multifuncional Ricoh els ofereix la possibilitat d&#39;utilitzar les caracter&iacute;stiques d&#39;esc&agrave;ner i fax incloses en l&#39;equip, sempre necess&agrave;ries dins del treball diari d&#39;una empresa.</p> <p>Un cop completada la venda de la multifuncional Ricoh, un membre del nostre servei t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;oficina del client per instal&middot;lar i configurar la nova multifuncional segons les prefer&egrave;ncies desitjades.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Premi aquí, per més informació de la multifuncional Ricoh MP 301SPF.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies (venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Nova multifuncional Ricoh MP 301SPF instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh_mp_301sp_301spf.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP 301SPF de projecte de venda de multifuncional a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Venta Blanc i Negre A4 Ricoh Wed, 21 Jan 2015 11:17:59 +0000 TPS 349 at http://www.tps-telecon.es