Brother http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/35/all ca Reparació multifuncional Brother MFC-8420 a Sabadell http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncional-brother-mfc-8420-sabadell <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sabadell (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Multifuncional Brother MFC-8420 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de multifuncional Brother MFC-8420 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Ag&egrave;ncia de viatges amb sucursal a Sabadell contacta amb el departament de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar assist&egrave;ncia t&egrave;cnica per reparar una de les seves multifuncional.</p> <p>La incid&egrave;ncia reportada &eacute;s de embussos amb el paper en imprimir amb la seva multifuncional Brother MFC-8420.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;ag&egrave;ncia per revisar l&#39;equip.</p> <p>A la visita t&egrave;cnica es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; amb la multifuncional per confirmar la incid&egrave;ncia reportada i posteriorment s&#39;examina internament l&#39;equip multifunci&oacute; per trobar l&#39;origen dels embussos.</p> <p>En la revisi&oacute; t&egrave;cnica es comprova que, tant el fusible com el fotoconductor de la multifuncional estan danyats i presenten s&iacute;mptomes de deteriorament pel que s&oacute;n substitu&iuml;ts per uns de nous.</p> <p>Un cop finalitzada la reparaci&oacute; de la multifuncional Brother, es realitzen noves proves d&#39;impressi&oacute; i es confirma que la multifuncional despr&eacute;s dels canvis realitzats funciona correctament i les impressions s&oacute;n de qualitat &ograve;ptima.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de multifuncionals.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Brother reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncional-Brother-MFC-8420.jpg" alt="Imatge de multifuncional Brother MFC-8420" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Reparacio Brother Fri, 06 Mar 2015 08:58:14 +0000 TPS 376 at http://www.tps-telecon.es Fax Brother 2840 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840 <p>El model <strong>FAX-2840</strong> &eacute;s un fax l&agrave;ser monocrom d&#39;alta velocitat de Brother que a m&eacute;s inclou la possibilitat de realitzar c&ograve;pies de documents.</p> <p>Un equip compacte amb totes les prestacions necess&agrave;ries per millorar la productivitat de la seva oficina. Entre elles cal destacar:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax làser monocrom Brother 2840" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Venta Laser Blanc i Negre Brother Thu, 12 Feb 2015 10:31:41 +0000 TPS 360 at http://www.tps-telecon.es Venda de Fax Brother 2840 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fax-brother-2840-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fax Brother 2840 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;un nou fax per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector farmac&egrave;utic es posa en contacte amb Telecon donada la necessitat d&#39;adquirir un nou Fax per a l&#39;empresa.</p> <p>El departament comercial de Telecon Printing Solutions es reuneix amb el client per con&egrave;ixer els detalls i les necessitats per poder-li oferir el producte que m&eacute;s s&#39;adapti a la seva empresa.</p> <p>L&#39;equip estaria ubicat en una oficina per a &uacute;s per part del personal de l&#39;empresa. No s&#39;utilitzar&agrave; per a enviaments d&#39;un gran volum de faxos, per la qual cosa equips de fax amb prestacions m&eacute;s avan&ccedil;ades en l&#39;enviament de fax queden descartats.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute; i al pressupost del client, se li aconsella la compra d&#39;un Fax l&agrave;ser Brother 2840. Aquest model pot imprimir fins a 20 p&agrave;gines per minut i disposa d&#39;una safata d&#39;alimentaci&oacute; de fins a 250 p&agrave;gines. Suficient velocitat i fulles per agilitzar el flux de treball de l&#39;oficina i evitar que s&#39;interrompin les impressions.</p> <p>Un cop completada la venda del fax, el nostre personal del servei t&egrave;cnic procedeix a realitzar la instal&middot;laci&oacute; de l&#39;equip.</p> <p>En la instal&middot;laci&oacute; es connecta el fax a la l&iacute;nia telef&ograve;nica i es realitza una petita formaci&oacute; del funcionament del fax al personal de l&#39;empresa que l&#39;utilitzar&agrave;.</p> <p>En aquest cas, el client no desitja incorporar el fax a la xarxa de la seva empresa per poder utilitzar l&#39;enviament de fax des dels seus ordinadors, per&ograve; s&#39;explica al client aquesta possibilitat de configuraci&oacute; per si m&eacute;s endavant la necessiten.</p> <p><a href="/ca/producte/fax-brother-2840">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del fax Brother 2840.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fax de la marca Brother instal·lat i funcionant a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax Brother 2840 per projecte de venda a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fax Barcelona Venta Brother Mon, 12 Jan 2015 08:52:48 +0000 TPS 341 at http://www.tps-telecon.es Escàner Documental: Guia de solucions per sectors http://www.tps-telecon.es/ca/blog/escaner-documental-guia-solucions-sectors <p>Els avantatges d&#39;un esc&agrave;ner documental s&oacute;n nombroses pel que cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses, organitzacions o negocis les que incorporen un o m&eacute;s esc&agrave;ners en el seu flux de treball diari.</p> <p>La digitalitzaci&oacute; de documents amb un esc&agrave;ner permet facilitar i agilitzar les gestions, donar un millor servei i millorar la productivitat dels diversos departaments de la seva empresa, independentment del sector al qual pertanyi.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/escaner-documental-guia-solucions-sectors" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Thu, 02 Oct 2014 10:49:37 +0000 TPS 300 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a l'Administració Pública a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona <p>En el sector de l&#39;Administraci&oacute; P&uacute;blica, malgrat la seva diversitat d&#39;&agrave;rees, tenen en com&uacute; la recerca de solucions d&#39;escaneig que permetin un estalvi i una millora dels processos administratius en les fases de captura, arxivat, gesti&oacute; i acc&eacute;s a la informaci&oacute; . Necessitats que repercutiran directament en millor servei i una menor despesa p&uacute;blica.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Wed, 01 Oct 2014 07:59:08 +0000 TPS 298 at http://www.tps-telecon.es Escàner per farmàcia i el sector de la sanitat a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona <p>Les farm&agrave;cies en particular i la sanitat a nivell global &eacute;s un dels sectors m&eacute;s beneficiats amb la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner en el seu flux de treball. Gr&agrave;cies a ell, es podran optimitzar els processos administratius reduint costos i temps.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector de la Sanitat</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:36:11 +0000 TPS 297 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona <p>Les empreses de missatgeria i transport poden beneficiar-se de la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner al seu flux de treball tant automatitzant processos i accedint a la informaci&oacute; d&#39;una manera m&eacute;s r&agrave;pida com reduint costos gr&agrave;cies a l&#39;estalvi que suposa la digitalitzaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:21:39 +0000 TPS 296 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a empreses de serveis a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona <p>Les empreses de serveis tenen en com&uacute; la necessitat d&#39;escanejar la documentaci&oacute; per poder accedir-hi de forma centralitzada i automatitzar certs processos per tal de millorar tant la seva gesti&oacute; interna com el servei ofert als seus clients.</p> <div style="float: right; margin: 0; padding: 0 1em .25em 1em;"> <strong><img alt="Imatge de l'activitat del sector serveis" src="/sites/default/files/escaner-sector-serviciosc.jpg" style="width: 294px; height: 400px;" /></strong></div> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector serveis</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:08:05 +0000 TPS 295 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses Asseguradores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona <p>Les necessitats de les empreses que es dediquen a oferir assegurances van dirigides especialment a agilitzar la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;, centralitzar l&#39;acc&eacute;s i facilitar l&#39;arxivat millorant aix&iacute; productivitat i el servei als seus clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 10:53:00 +0000 TPS 294 at http://www.tps-telecon.es Escàner per Advocats i departaments legals a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona <p>L&#39;&uacute;s de l&#39;esc&agrave;ner per a advocats i departaments legals &eacute;s necessari per poder accedir a la gran quantitat d&#39;informaci&oacute; arxivada d&#39;una manera &agrave;gil i per la protecci&oacute; de la informaci&oacute; m&eacute;s confidencial.<br /> Tot aix&ograve; &eacute;s millorable gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; i la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:37:11 +0000 TPS 288 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a comerços a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona <p>El sector comer&ccedil; engloba multitud d&#39;empreses, botigues i negocis que necessiten escanejar diversitat de documents, centralitzar l&#39;acc&eacute;s a aquests documents i integra&#39;ls en els seus sistemes.</p> <p>Amb tot aix&ograve; els comer&ccedil;os poden estalviar costos en paper i menor temps de recerca, millorant els fluxos de treball i el grau de satisfacci&oacute; dels clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:13:20 +0000 TPS 287 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a bancs i empreses del sector financer a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona <p>Cada vegada el sector financer i bancari ha d&#39;afrontar m&eacute;s exig&egrave;ncies tant legals com de servei a causa d&#39;un mercat cada dia m&eacute;s competitiu.</p> <p>Telecon els ofereix esc&agrave;ners que permeten millorar el flux de treball i la productivitat oferint un millor servei als seus clients.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses financeres que necessiten un esc&agrave;ner</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:58:06 +0000 TPS 286 at http://www.tps-telecon.es Escàners per als centres del sector educació a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona <p>El sector de l&#39;educaci&oacute; engloba diversos tipus de centres de formaci&oacute; reglada o no. Tots tenen en com&uacute; la necessitat de centralitzar la informaci&oacute; i facilitar els tr&agrave;mits.</p> <p>D&#39;altra banda, necessiten un sistema per gestionar els treballs dels alumnes. Tot aix&ograve; es pot aconseguir gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; dels documents amb un esc&agrave;ner.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:14:24 +0000 TPS 285 at http://www.tps-telecon.es Escàner oficina Brother ADS-2100 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100 <p>Brother li ofereix el seu esc&agrave;ner de documents a doble cara ADS-2100, un equip compacte i f&agrave;cil d&#39;usar ideal per gestionar la documentaci&oacute; de la seva oficina de forma m&eacute;s eficient.</p> <p>Aconsegueixi estalviar i despesa de paper i millori la productivitat en el seu lloc de treball gr&agrave;cies a les funcions avan&ccedil;ades del <strong>esc&agrave;ner Brother ADS-2100</strong>.</p> <p>A continuaci&oacute; es detallen les caracter&iacute;stiques m&eacute;s importants d&#39;aquest esc&agrave;ner brother:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Brother-ADS-2100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Barcelona Color Blanc i Negre Doble Cara Brother Mon, 04 Aug 2014 07:05:10 +0000 TPS 272 at http://www.tps-telecon.es Escàner documental Brother ADS-2600W http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w <p>L&#39;empresa Brother ofereix l&#39;esc&agrave;ner <strong>Brother ADS-2600W</strong>, un esc&agrave;ner professional que ha estat dissenyat per poder integrar-se dins del flux de treball de la <a href="http://www.tbs-telecon.es/ca/gestio-documental-les-empreses" target="_blank">gesti&oacute; documental de la seva empresa</a>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Brother-ADS-2600W.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2600W" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Barcelona Color Blanc i Negre Doble Cara Brother Fri, 25 Jul 2014 08:31:56 +0000 TPS 270 at http://www.tps-telecon.es