Samsung http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/34/all ca Servei tècnic i reparació de fax Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona <p>Des del servei t&egrave;cnic de <strong>Telecon Printing Solutions</strong> amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el m&oacute;n del fax, oferim la reparaci&oacute; de fax Samsung a Barcelona ia la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge logo Samsung" src="/sites/default/files/Logo-Samsung-web.jpg" style="width: 90px; height: 30px;" /></p> <p>El departament t&egrave;cnic de Telecon repara qualsevol model de fax Samsung des d&#39;aquells integrats en equips multifunci&oacute; als faxos dedicats.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Reparacio Servei Tecnic Samsung Thu, 02 Apr 2015 08:42:03 +0000 TPS 394 at http://www.tps-telecon.es Reparació multifuncional Samsung CLX 6220 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncional-samsung-clx-6220-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Samsung CLX 6220 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació equip multifunció </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per informar de la necessitat de reparaci&oacute; d&#39;una impressora multifuncional Samsung CLX 6220.</p> <p>El client informa que el paper entra correctament en l&#39;equip per&ograve; es queda encallat dins la multifuncional.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa que ha de revisar la multifunci&oacute; Samsung per determinar la causa. Acorden amb el client que ser&agrave; aquest el que la porti a les nostres instal&middot;lacions per ser reparada.</p> <p>Un cop la <strong>Samsung CLX 6220</strong> est&agrave; en el servei t&egrave;cnic es realitzen proves per determinar l&#39;origen de l&#39;emb&uacute;s. El nostre t&egrave;cnic determina que l&#39;error es produeix en el grup d&#39;expulsi&oacute; del paper i ha de ser reparat.</p> <p>Per realitzar la reparaci&oacute; de la Samsung CLX 6220 es procedeix a arreglar el grup de mecanismes encarregats de l&#39;expulsi&oacute; del paper de la impressora multifuncional.</p> <p>Un cop reparat el grup es realitzen les proves finals per confirmar que les fulles surten sense problemes de l&#39;equip i les impressions s&oacute;n correctes.</p> <p>Accediu <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">aquí</a> per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de multifuncionals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Samsung CLX 6220 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncion_samsung_clx6220.jpg" alt="Imatge d&#039;equip multifunció Samsung CLX 6220" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Samsung Thu, 12 Feb 2015 10:45:36 +0000 TPS 361 at http://www.tps-telecon.es Reparació de fax Samsung SF 560 a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fax-samsung-sf-560-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fax Samsung SF 560 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fax </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la seguretat i vigil&agrave;ncia contacta amb Telecon Printing Solutions buscant un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona">servei t&egrave;cnic de fax Samsung </a>per reparar un equip Samsung SF 560 que no funciona correctament.</p> <p>El client informa que el fax Samsung problemes en recollir els fulls de l&#39;ADF (Alimentador autom&agrave;tic de fulls).</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines de l&#39;empresa on es troba el fax, per realitzar la reparaci&oacute;.</p> <p>En la revisi&oacute; de l&#39;equip es determina que el grup ADF s&#39;ha de reparar i que el l&agrave;ser ha de ser netejat.</p> <p>Un cop realitzats els treballs necessaris de reparaci&oacute; de l&#39;alimentador de fulls i neteja del l&agrave;ser, es realitza una bateria de proves d&#39;enviament i recepci&oacute; per confirmar que el fax Samsung SF 560 funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fax Samsung reparat i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fax-samsung-sf560.jpg" alt="Imatge frontal de Fax Samsung SF 560" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fax Reparacio Samsung Mon, 02 Feb 2015 14:08:31 +0000 TPS 355 at http://www.tps-telecon.es Reparació de multifunció Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncio-samsung-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Multifuncional Samsung </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;un equip multifunció </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Botiga d&#39;esports situada a Barcelona contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per reportar problemes amb el seu equip multifunci&oacute; Samsung.</p> <p>L&#39;alimentador de la impressora multifuncional no funciona correctament, ja que agafa diverses p&agrave;gines juntes provocant un emb&uacute;s intern de paper.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a in situ i reprodueix el problema reportat. Revisa l&#39;equip Samsung i conclou que s&#39;ha de procedir a la reparaci&oacute; del conjunt d&#39;alimentaci&oacute; del paper, format per: el calaix del paper, embragatge i separadors.</p> <p>Un cop reparats aquests components es realitzen les proves d&#39;impressi&oacute; de l&#39;equip multifuncional Samsung per confirmar que l&#39;emb&uacute;s ja no es produeix.</p> <p>Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-samsung-barcelona">servei t&egrave;cnic d&#39;impressores Samsung.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifunció Samsung reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MF-Samsung.jpg" alt="Imatge d&#039;equip multifunció Samsung" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Servei Tecnic Samsung Wed, 17 Dec 2014 11:08:53 +0000 TPS 336 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació d'impressores Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-samsung-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions </strong>com a empresa especialista en impressores, oferim la reparaci&oacute; d&#39;impressores Samsung mitjan&ccedil;ant l&#39;equip d&#39;experts del nostre servei t&egrave;cnic.</p> <p><img alt="Imatge Logo Samsung" src="/sites/default/files/Logo-Samsung-web.jpg" style="width: 90px; height: 30px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-samsung-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Samsung Fri, 27 Dec 2013 12:14:41 +0000 TPS 204 at http://www.tps-telecon.es Servei Tècnic de Fax a Barcelona. Reparació de Fax http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fax-barcelona-reparacio-fax <p>L&#39;empresa TPS-Telecon Printing Solutions t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparaci&oacute; de Fax a Barcelona.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic, est&agrave; especialitzat en la reparaci&oacute; dels actuals fax l&agrave;ser, per&ograve; tamb&eacute; tenim experi&egrave;ncia i coneixements en la reparaci&oacute; d&#39;altres tipus de fax amb tecnologies com poden ser els fax de cartutx de tinta.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fax-barcelona-reparacio-fax" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Toner Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Brother hp Olivetti Samsung Thu, 14 Nov 2013 10:20:21 +0000 TPS 142 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'Impressores a Barcelona. Servei Tècnic http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-dimpressores-barcelona-servei-tecnic <p>L&#39;empresa TPS-Telecon Printing Solutions t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparaci&oacute; d&#39;Impressores a Barcelona.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic, est&agrave; especialitzat en la reparaci&oacute; d&#39;impressores l&agrave;ser color, per&ograve; tamb&eacute; tenim experi&egrave;ncia i coneixements per a la reparaci&oacute; d&#39;impressores matricials i de qualsevol altre tipus d&#39;equip com poden ser els de cartutx de tinta.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-dimpressores-barcelona-servei-tecnic" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Ricoh Lexmark Brother hp Gestetner Lanier Nashuatec Oki Olivetti Samsung Mon, 11 Nov 2013 11:31:36 +0000 TPS 139 at http://www.tps-telecon.es Servei Tècnic Fotocopiadores a Barcelona. Reparació Fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-barcelona-reparacio-fotocopiadores <p>El Servei T&egrave;cnic expert de TPS-Telecon Printing Solutions &eacute;s una divisi&oacute; experta en la reparaci&oacute; de fotocopiadores.</p> <p>El nostre Servei T&egrave;cnic de <strong>Fotocopiadores</strong> a Barcelona, ​​est&agrave; especialitzat tant en les fotocopiadores Laser Color com en les monocrom (blanc i negre), tamb&eacute; tenim experi&egrave;ncia en els diferents tipus de format (A4,A3,...) i en fotocopiadores d&uacute;plex (doble cara).</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-barcelona-reparacio-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Ricoh Lexmark Brother hp Gestetner Lanier Nashuatec Oki Olivetti Samsung Mon, 11 Nov 2013 09:59:16 +0000 TPS 138 at http://www.tps-telecon.es Servei Tècnic Fotocopiadores, Impressores, Fax a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-impressores-fax-barcelona <p>TPS - Telecon Printing Solutions &eacute;s una empresa ubicada a Barcelona amb un servei t&egrave;cnic expert en la reparaci&oacute; de Impressores, Multifuncionals, Fotocopiadores, fax i Plotter. Treballem tant el Laser Color i monocrom com qualsevol dels altres formats d&#39;impressi&oacute; existents.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-fotocopiadores-impressores-fax-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Multifuncionals Plotter Barcelona Manteniment Reparacio Servei Tecnic Ricoh Lexmark Brother hp Gestetner Lanier Nashuatec Oki Olivetti Samsung Thu, 17 Oct 2013 13:31:28 +0000 TPS 128 at http://www.tps-telecon.es