Lexmark http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/32/all/%22/renting-fotocopiadoras-impresoras-laser-multifuncionales%22 ca Vendes d'impressores i equip multifunció a Sant Adrià de Besòs http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/vendes-dimpressores-i-equip-multifuncio-sant-adria-besos <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Adrià del Besos (Barcelona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Impressora Lexmark M5155, Multifunció RICOH Aficio MP301spf, impressora RICOH SPC430DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquisició de noves impressores i equip multifunció per a diversos departaments i manteniment de les mateixes </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la a la venda de productes a l&#39;engr&ograve;s amb seu a Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;s contacta amb Telecon Printing Solutions causa de la necessitat d&#39;adquirir 3 nous equips per als seus respectius departaments.</p> <p>El nostre comercial parla amb el client per determinar el tipus de treball que es realitza a les oficines i les necessitats espec&iacute;fiques que puguin tenir en cada departament.</p> <p>Dos dels departaments realitzaran impressions exclusivament en blanc i negre i un m&eacute;s necessitar&agrave; poder enviar faxos. Un tercer departament necessitar&agrave; m&eacute;s imprimir en color.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclouen dues impressores una en blanc i negre (<strong>Lexmark</strong> M5155), una altra en color (<strong>Ricoh</strong> SP C430dn) i una multifuncional en blanc i negre amb fax incl&ograve;s (<strong>Ricoh Aficio</strong> MP301spf). Totes elles amb format A4 at&egrave;s que en cap del departaments necessiten realitzar impressions en A3.</p> <p>A m&eacute;s de l&#39;oferta dels equips es realitza una proposta de manteniment cost per p&agrave;gina que inclou recanvis i servei t&egrave;cnic a domicili.</p> <p>Tot aix&ograve; amb unes interessants condicions de pagament a trav&eacute;s d&#39;un un r&egrave;nting a 60 mesos on nom&eacute;s pagar&agrave; c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>Despr&eacute;s de l&#39;acceptaci&oacute; de la proposta nostres t&egrave;cnics van realitzar la instal&middot;laci&oacute; dels 3 equips d&#39;impressi&oacute; el dia acordat.</p> <p>Com &eacute;s habitual, es va realitzar una explicaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; sabessin utilitzar les funcions m&eacute;s habituals dels nous equips.</p> <p>Si la seva empresa t&eacute; necessitats similars, <a href="/ca/form/contactar-amb-tps">contacti amb TPS</a>.</p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre impressores Ricoh SP C430dn, premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn">aqu&iacute;</a></p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre multifuncionals Ricoh Aficio MP301spf premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">aqu&iacute;</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda realitzada, equips instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/RICOH%20MP301spf.jpg" alt="Imatge de multifunció Ricoh Aficio MP301spf" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh-c430dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Ricoh SPC430DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20M5155.png" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark M5155" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Multifuncionals Laser Color Blanc i Negre A4 Ricoh Lexmark Tue, 29 Sep 2015 10:59:42 +0000 TPS 470 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-ts654dn <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar fotocopiadores noves </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en serveis d&#39;infraestructura i ubicada a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions causa que necessiten comprar fotocopiadores noves, equips d&#39;impressi&oacute; tant de color com blanc i negre per a les seves oficines.</p> <p>Sobre la base de la informaci&oacute; que facilita el client, es comenten diverses opcions que podrien adequar-se a les seves necessitats. Per a realitzar una proposta m&eacute;s ajustada es concerta una visita a les seves oficines per valorar les instal&middot;lacions i acabar de comentar detalls i possibilitats.</p> <p>Amb la informaci&oacute; recopilada de les converses i la visita a l&#39;empresa del client es prepara un pressupost en el qual s&#39;inclou la venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4502 A3 color i dues impressores Lexmark ts654dn l&agrave;ser monocrom.</p> <p>L&#39;objectiu amb la inclusi&oacute; de les dues impressores Lexmark en el projecte de compra de noves fotocopiadores &eacute;s que les dues impressores Lexmark monocrom cobreixin les necessitats di&agrave;ries d&#39;impressions en blanc i negre.</p> <p>Cadascuna es situar&agrave; en un departament per facilitar el seu acc&eacute;s al respectiu personal.</p> <p>La venda de la fotocopiadora <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh MP C4502</a>, per&ograve;, est&agrave; pensada per a aquells treballs que requereixin una major c&agrave;rrega, siguin a color o necessitin format A3. La ubicaci&oacute; de la mateixa ser&agrave; entre els departaments per a ser compartida entre els diversos usuaris.</p> <p>El client troba la proposta interessant pel que fa al plantejament, el preu i les prestacions. Un cop acceptada, s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a l&#39;empresa i situen les impressores i la fotocopiadora d&#39;acord a l&#39;acordat, i les configuren segons les necessitats del client.</p> <p>Es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; per assegurar que tot funciona correctament i la qualitat de les impressions &eacute;s &ograve;ptima. En darrer terme, es d&oacute;na una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora i impressores.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Client amb impressores Lexmark i fotocopiadora Ricoh nova instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-30G0226.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark ts654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Venta Noves Laser Color Blanc i Negre A3 A4 Ricoh Lexmark Thu, 16 Apr 2015 10:43:18 +0000 TPS 401 at http://www.tps-telecon.es Rènting de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i impressores Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir mitjançant renting una nova fotocopiadora de gran qualitat i impressores auxiliars </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines ubicades a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions interessant-se en la compra d&#39;una fotocopiadora i unes impressores per a les seves oficines.</p> <p>At&eacute;n la seva trucada el departament comercial on en base a les necessitats comentari del client, les seves instal&middot;lacions i forma de treball, se li assessora sobre el tipus d&#39;equips m&eacute;s adequats per al seu despatx.</p> <p>A m&eacute;s dels equips i les seves caracter&iacute;stiques es comenten els diversos tipus de forma de pagament, acordant-se en aquesta ocasi&oacute; que l&#39;opci&oacute; m&eacute;s interessant per al client seria un r&egrave;nting de la fotocopiadora i impressores. Mitjan&ccedil;ant l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> el client podr&agrave; disposar de l&#39;&uacute;ltima tecnologia pagant mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes terminis.</p> <p>En base a la informaci&oacute; obtinguda es redacta una proposta de r&egrave;nting en qu&egrave; s&#39;inclouen una fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i dues impressores l&agrave;ser Lexmark T654.</p> <p>La <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">fotocopiadora Ricoh MP C4502</a> ser&agrave; la fotocopiadora central a l&#39;oficina amb la idea de ser compartida i absorbir els treballs amb major c&agrave;rrega d&#39;impressions.</p> <p>Les dues impressores Lexmark T654 s&#39;utilitzaran per als treballs en blanc i negre que no requereixin molt volum.</p> <p>Quant a la forma de pagament, tal com es va acordar, s&#39;ofereixen dues propostes de renting dels equips d&#39;impressi&oacute; a 48 i 60 mesos perqu&egrave; el client pugui triar la que m&eacute;s li interessi. En aquest cas, la de 48 mesos.</p> <p>Un cop presentada i aprovada la proposta de r&egrave;nting es concreta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; dels equips. Es situa la fotocopiadora en una &agrave;rea comuna per facilitar l&#39;acc&eacute;s del personal a l&#39;equip i les dues impressores en els despatxos per a una major proximitat i immediatesa.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; d&#39;acord a les prefer&egrave;ncies del client, es realitza una bateria de proves per confirmar el seu correcte funcionament i es finalitza amb una formaci&oacute; al personal de l&#39;empresa sobre les principals funcionalitats dels equips instal&middot;lats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora i impressores adquirides mitjançant l&#039;opció de rènting i instal·lades correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF_0.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-T654dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark T654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Renting Venta Ricoh Lexmark Thu, 26 Mar 2015 10:37:15 +0000 TPS 387 at http://www.tps-telecon.es Reparació impressora Lexmark MS811DN a Sant Cugat del Vallès http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-impressora-lexmark-ms811dn-sant-cugat-del-valles <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Lexmark MS811DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;impressora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada als productes per a oficina de Sant Cugat del Vall&egrave;s es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per informar de problemes en la seva impressora Lexmark MS811DN.</p> <p>El client reporta que a l&#39;imprimir documents, les impressions generades presenten taques.</p> <p>Un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa per examinar la impressora. Despr&eacute;s de revisar l&#39;equip i realitzar diverses proves d&#39;impressi&oacute; determina que l&#39;origen de la incid&egrave;ncia &eacute;s el tambor de la impressora.</p> <p>El tambor pel temps i el nombre d&#39;impressions que porta la impressora ha de ser substitu&iuml;t per un de nou. Pr&egrave;via aprovaci&oacute; del client es procedeix a la substituci&oacute; d&#39;aquesta pe&ccedil;a.</p> <p>Finalitzada la reparaci&oacute; de la impressora Lexmark, es realitzen noves proves d&#39;impressi&oacute; per confirmar que tot funciona correctament.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-lexmark-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de impressores Lexmark.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora Lexmark reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/lexmark-ms811dn.jpg" alt="Imatge frontal de la impressora Lexmark MS811DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Reparacio Lexmark Fri, 06 Feb 2015 13:05:06 +0000 TPS 358 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'impressora Lexmark T654 a Sant Just Desvern http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-dimpressora-lexmark-t654-sant-just-desvern <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Just Desvern (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;impressora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Telecon rep un av&iacute;s d&#39;avaria d&#39;una empresa dedicada a la fabricaci&oacute; de recanvis d&#39;autom&ograve;bil ubicada a Sant Just Desvern. La seva impressora Lexmark T654 d&oacute;na problemes d&#39;emb&uacute;s de paper a la sortida.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon despla&ccedil;at a l&#39;empresa revisa la impressora i realitza proves d&#39;impressi&oacute;, observant que &eacute;s un problema amb el detector de sortida del fusor.</p> <p>Es procedeix a la reparaci&oacute; i calibratge del detector del fusible de la impressora l&agrave;ser Lexmark.</p> <p>La impressora queda funcionant correctament per&ograve; s&#39;avisa al responsable que en cas de repetir-se aquest tipus de problema possiblement s&#39;hagi de pressupostar un nou fusible.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-lexmark-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de impressores Lexmark.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (inclou desplaçament) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora Lexmark T654 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20T654-frontal.jpg" alt="Imatge frontal de la impressora Lexmark T654" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20T654-sup.jpg" alt="Imatge panell de la impressora Lexmark T654" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Reparacio Servei Tecnic Lexmark Wed, 17 Dec 2014 08:34:19 +0000 TPS 333 at http://www.tps-telecon.es Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom <p>Les multifuncionals <strong>Lexmark MX710 i MX711 </strong>s&oacute;n multifuncionals l&agrave;ser monocrom Lexmark. Amb elles podr&agrave; copiar, imprimir i digitalitzar a velocitats molt r&agrave;pides a m&eacute;s de poder disposar de solucions de productivitat avan&ccedil;ada.</p> <p>Gr&agrave;cies a les seves caracter&iacute;stiques la s&egrave;rie Lexmark MX710 i MX711 permeten un f&agrave;cil maneig i uns excel&middot;lents acabats professionals:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-MX711-lateral.jpg" alt="Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom. Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-MX711-frontal.jpg" alt="Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser BN." title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-MX711-pantalla.jpg" alt="Lexmark series MX710 i MX711. Detall pantalla tàctil." title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Solucions Impressio Renting Preu per copia Laser Blanc i Negre A4 Lexmark Fri, 17 Jan 2014 10:00:06 +0000 TPS 230 at http://www.tps-telecon.es Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre <p>Les <strong>multifuncionals Lexmark MX611de i MX611dhe </strong>s&oacute;n impressores multifuncionals l&agrave;ser blanc i negre de Lexmark amb qu&egrave; podr&agrave; realitzar les funcions de c&ograve;pia, impressi&oacute; i digitalitzaci&oacute; a r&agrave;pides velocitats, a m&eacute;s de disposar de solucions d&#39;impressi&oacute; que ofereixen una major productivitat per donar un impuls tecnol&ograve;gic a la seva empresa.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX611-Lateral.jpg" alt="Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX611-Panel2.jpg" alt="Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció BN Panell Frontal " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX611-Panel.jpg" alt="Lexmark MX611de i MX611dhe Detall Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Lexmark Fri, 17 Jan 2014 09:27:05 +0000 TPS 229 at http://www.tps-telecon.es Lexmark MX511 series. Impressores làser multifunció monocrom http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom <p>Les multifuncionals <strong>Lexmark MX511de i MX511dhe </strong>s&oacute;n impressores multifuncionals l&agrave;ser monocrom (blanc i negre) Lexmark amb les que podr&agrave; estalviar temps amb les funcions de c&ograve;pia, impressi&oacute; i digitalitzaci&oacute; (escaneig), totes elles executades a r&agrave;pides velocitats. A m&eacute;s inclou una s&egrave;rie de solucions de productivitat que permeten oferir a la seva empresa un millor servei.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX511-Impresora-Multifuncion-lateral.jpg" alt="Lexmark MX511 series. Impressora làser multifunció monocrom" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX511-Impresora-Multifuncion-frontal.jpg" alt="Lexmark MX511. Impressora làser multifunció vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Solucions Impressio Renting Preu per copia Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Lexmark Fri, 17 Jan 2014 08:35:35 +0000 TPS 228 at http://www.tps-telecon.es Lexmark X748de. Impressora Multifunció làser color http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color <p>La impressora multifunci&oacute; <strong>Lexmark X748de</strong>, &eacute;s una impressora l&agrave;ser color destinada a oficines i empreses amb una alta producci&oacute; de c&ograve;pies.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-lat.jpg" alt="Lexmark X748de. Impresora Multifunció làser color" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-panel.jpg" alt="Lexmark X748de. Multifuncional làser color Panell tàctil" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-top.jpg" alt="Lexmark X748de. Multifuncional làser color safata superior" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Laser Color Doble Cara A4 Lexmark Thu, 16 Jan 2014 11:47:46 +0000 TPS 227 at http://www.tps-telecon.es Lexmark MX810, MX811, MX812 series. Impressores Multifuncionals http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals <p>Les multifuncionals Lexmark MX812, MX811 i MX810 s&oacute;n l&#39;&uacute;ltim en impressores l&agrave;ser multifunci&oacute; monocrom (blanc i negre) de la s&egrave;rie MX810. Amb aquestes impressores multifuncionals podr&agrave; copiar, imprimir i digitalitzar a unes velocitats molt r&agrave;pides. Totes elles consten de diferents opcions de configuraci&oacute; perqu&egrave; obtingui el m&agrave;xim rendiment a la seva oficina o empresa.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX812dtfe-monocromo-laser.jpg" alt="Lexmark MX812. Multifuncionales Làser " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX812dtfe-monocromo-laser-frontal.jpg" alt="Lexmark MX812. Multifuncionales Làser frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-MX812dtfe-monocromo-laser-pantalla.jpg" alt="Lexmark MX812. Multifuncionales Làser detall pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Economica Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Lexmark Thu, 16 Jan 2014 10:10:43 +0000 TPS 226 at http://www.tps-telecon.es Multifuncional Lexmark X548dte http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte <p>La <strong>impressora multifuncional Lexmark X548dte </strong>est&agrave; dirigida a les empreses de grand&agrave;ria mitjana que necessiten una impressora l&agrave;ser color multifunci&oacute;. La pantalla t&agrave;ctil de 7 polzades de la Lexmark X548dte ofereix la majoria de les caracter&iacute;stiques d&#39;una avan&ccedil;ada multifuncional MFP.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/multifuncional-lexmark-x548dte.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/lexmark-x548dte-panel.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/lexmark-x548dte-escaner.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte escàner pla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Venta Noves Economica Laser Color Doble Cara A4 Lexmark Thu, 09 Jan 2014 10:58:35 +0000 TPS 214 at http://www.tps-telecon.es Lexmark X792. Equip multifuncional Làser Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4 <p>Les impressores multifuncionals l&agrave;ser color Lexmark X792 ofereixen una productivitat empresarial amb un s&ograve;lid rendiment de color.</p> <p>Amb la <strong>multifuncional Lexmark X792</strong> t&eacute; disponible les funcions d&#39;impressi&oacute;, c&ograve;pia, fax i esc&agrave;ner, tot en un i amb una qualitat de treball i acabat espectacular.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/lexmark-x792-detalle-web.jpg" alt="Lexmark X792 Detall multifuncional" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/lexmark-x792-panel-web.jpg" alt="Lexmark X792 Detall panell multifuncional" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/multifuncional-x792-oficina-lexmark-web.jpg" alt="Lexmark X792 visió global a l&#039;oficina" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Laser Color A4 Lexmark Wed, 08 Jan 2014 10:42:30 +0000 TPS 209 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fotocopiadores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-lexmark-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions </strong>som distribu&iuml;dors oficials de l&#39;empresa Lexmark a Barcelona, estem especialitzats en la reparaci&oacute; de fotocopiadores Lexmark i oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge Logo Lexmark" src="/sites/default/files/lexmark_servicio_tecnico_barcelona.jpg" style="width: 90px; height: 23px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-lexmark-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Lexmark Tue, 24 Dec 2013 15:23:08 +0000 TPS 200 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de impressores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-lexmark-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions</strong> com a principals distribu&iuml;dors oficials de l&#39;empresa Lexmark, estem especialitzats en la reparaci&oacute; d&#39;impressores Lexmark i oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge Logo Lexmark" src="/sites/default/files/lexmark_servicio_tecnico_barcelona.jpg" style="width: 90px; height: 23px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-lexmark-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Lexmark Hardware Tue, 24 Dec 2013 14:53:01 +0000 TPS 198 at http://www.tps-telecon.es Lexmark X658. Multifuncional monocrom A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4 <p>Els equips <strong>Lexmark X658 </strong>s&oacute;n multifuncionals l&agrave;ser monocrom en format A4 amb funcions de classificaci&oacute; i acabat per obtenir un resultat professional, &eacute;s ideal per a grups de treball que generin gran volum de documentaci&oacute; que requereixi d&#39; un acabat perfecte amb una gesti&oacute; avan&ccedil;ada del paper, amb grapat i b&uacute;stia inclosos.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-X658-MF-Laser-BN-A4-web.jpg" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall equip" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-X658-panel.PNG" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall del panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Lexmark-X658-oficina-web.jpg" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall oficina" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Renting Preu per copia Venta Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Lexmark Fri, 20 Dec 2013 12:07:47 +0000 TPS 195 at http://www.tps-telecon.es