Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/31/all ca Nova sèrie de Multifuncionals Ricoh Color A3 amb Smart Panel http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel <p>Presentem la nova s&egrave;rie de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona">Multifuncionals Ricoh</a> Color A3 amb velocitats entre les 30ppm (p&agrave;gines per minut) i les 60ppm.</p> <p><img alt="Nova Sèrie Multifuncionals Ricoh color A3 amb Smart Operation Panel" src="http://www.tps-telecon.es/sites/default/files/Nueva-Serie-Multifuncionales-Ricoh-Color-A3.jpg" style="width: 500px; height: 518px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A3 Ricoh Wed, 20 Jul 2016 13:59:43 +0000 TPS 486 at http://www.tps-telecon.es Ofertes de fotocopiadores Ricoh 2016 http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ofertes-fotocopiadores-ricoh-2016 <p>Telecon Printing Solutions celebra el seu 50 aniversari oferint una <strong>llista d&#39;ofertes de fotocopiadores Ricoh</strong> a un preu excel&middot;lent.</p> <p><img class="responsiveimage" alt="Ofertes Fotocopiadores Ricoh Barcelona Logo Partner" src="/sites/default/files/TPS-RICOH-PARTNER-Barcelona-300-geo.jpg" title="Ofertes Fotocopiadores Ricoh Barcelona Logo Partner" /></p> <p>Les noves fotocopiadores Ricoh que tenim en oferta li permetran obtenir equips multifunci&oacute; d&#39;&uacute;ltima tecnologia amb els seg&uuml;ents avantatges:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ofertes-fotocopiadores-ricoh-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Ricoh Sun, 15 May 2016 08:13:34 +0000 TPS 411 at http://www.tps-telecon.es Com quedarà la impressora multifuncional Ricoh en aquesta taula? http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula <p>En comprar una impressora o multifuncional el client pot tenir dubtes de com quedar&agrave; l&#39;equip en la seva ubicaci&oacute; final, ser&agrave; massa gran?, necessitem una altra ubicaci&oacute;?, ...</p> <p>Per resoldre aquests dubtes arriba una &quot;app&quot; de realitat augmentada de Ricoh, amb la qual es pot mostrar la impressora o multifuncional Ricoh directament en el seu dest&iacute; final a trav&eacute;s d&#39;un smartphone o tablet.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Ricoh Mon, 15 Feb 2016 20:19:58 +0000 TPS 484 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio <p>Presentem la nova <strong>Ricoh MP C406</strong> fotocopiadora A4 Color multifunci&oacute; que s&#39;emmarca dins de la gamma de models de fotocopiadores a color A4 amb un rendiment de 35 ppm (p&agrave;gines per minut) en Color i 40 ppm en monocrom (blanc i negre).</p> <p>Aquest nou equip pertany a la mateixa s&egrave;rie que les fotocopiadores multifuncionals color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>, per&ograve; &eacute;s un equip m&eacute;s productiu en oferir millors valors en velocitat i rendiment mensual.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406.jpg" alt="Imatge fotocopiadora A4 Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Noves Laser Color A4 Ricoh Thu, 14 Jan 2016 22:44:35 +0000 TPS 482 at http://www.tps-telecon.es Una tablet per controlar les fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh <p>La nova generaci&oacute; de <strong>fotocopiadores multifuncionals Ricoh</strong> tenen l&#39;opci&oacute; d&#39;afegir una tablet de 10 polzades com tauler de control de la multifuncional, tamb&eacute; anomenat oficialment per part de Ricoh el &quot;<strong>Smart Operation Panel</strong>&quot;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Ricoh Thu, 05 Nov 2015 09:28:13 +0000 TPS 478 at http://www.tps-telecon.es Discontinuació de la Multifuncional Ricoh MP C305 http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-multifuncional-ricoh-mp-c305 <p>Ricoh ha anunciat la discontinuaci&oacute; i finalitzaci&oacute; d&#39;estoc del model de fotocopiadora multifuncional color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C305</a>.</p> <p>En el seu lloc arriba un nou model, la nova fotocopiadora multifuncional <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>. Respecte a l&#39;anterior model, aquest nou equip Ricoh arriba acompanyat de noves prestacions i equipament entre el qual destaquen:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-multifuncional-ricoh-mp-c305" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Ricoh Thu, 15 Oct 2015 14:38:42 +0000 TPS 476 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503SP a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir una fotocopiadora professional A3 color per les seves oficines a Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa internacional amb servei de consultor&iacute;a tecnologica i financera contacta des de la seva seu a Barcelona amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-professionals">fotocopiadores professionals</a>.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per poder recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per assessorar en la compra d&#39;una fotocopiadora.</p> <p>Segons el tipus de treball i volum del mateix, se li indica al client que necessita una fotocopiadora professional color amb format A3.</p> <p>Se li recomana el model Ricoh MP C4503sp. Aquest model admet el format SRA3 per a algunes publicacions i pl&agrave;nols que necessiten imprimir en l&#39;empresa.</p> <p>A m&eacute;s, aquest model de fotocopiadores Ricoh permet velocitats de impressi&oacute; de fins a 45 p&agrave;gines per minut, suficients per a la quantitat d&#39;impressions i personal que far&agrave;n &uacute;s de la fotocopiadora.</p> <p>L&#39;equip inclou 3 safates de paper de 550 fulls per assegurar-se una llarga tirada d&#39;impressions sense haver d&#39;introduir paper cont&iacute;nuament. Aquest model admet ampliacions amb safates addicionals de fins 4700 fulles, aix&iacute; com acabats professionals en cas que en un futur tinguessin la necessitat.</p> <p>S&#39;inclou la possibilitat de pagament per <a href="/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> mitjan&ccedil;ant quotes mensuals i una proposta de manteniment i cost per p&agrave;gina on queden inclosos: toner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>L&#39;oferta &eacute;s acceptada pel client i es concerta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics instal&middot;len i configuren la fotocopiadora en les oficines de l&#39;empresa a Barcelona i s&#39;encarreguen de formar el personal per a l&#39;&uacute;s de les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MPC4503SP A3 color instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh-mpc4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora color A3 Ricoh MPC4503SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona A3 Ricoh Thu, 15 Oct 2015 14:31:50 +0000 TPS 475 at http://www.tps-telecon.es Fotocopiadores Ricoh MP 2554, MP 3054, MP 3554 format A3 BN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn <p>Ricoh llan&ccedil;a la nova fam&iacute;lia de fotocopiadores A3 en blanc i negre MP 2554, Ricoh MP 3054 i Ricoh MP 3554 que substitueixen els anteriors models com la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">Ricoh MP 2553</a>, MP 3353 i la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn">Ricoh MP 3053</a>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fotocopiadora-ricoh-mp2554.jpg" alt="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" title="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Blanc i Negre A3 Ricoh Thu, 15 Oct 2015 08:31:50 +0000 TPS 474 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4 <p>Ricoh ha llan&ccedil;at al mercat els nous models de fotocopiadora multifuncional color en format A4: <strong>Ricoh MPC306 ZSP</strong> i <strong>Ricoh MPC306 ZSPF</strong>. Aquests models substitueixen l&#39;anterior fotocopiadora ja descatalogada <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC305</a>.</p> <p>Com a novetats respecte a l&#39;anterior model destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A4 Ricoh Wed, 30 Sep 2015 07:02:06 +0000 TPS 472 at http://www.tps-telecon.es Vendes d'impressores i equip multifunció a Sant Adrià de Besòs http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/vendes-dimpressores-i-equip-multifuncio-sant-adria-besos <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Adrià del Besos (Barcelona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Impressora Lexmark M5155, Multifunció RICOH Aficio MP301spf, impressora RICOH SPC430DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquisició de noves impressores i equip multifunció per a diversos departaments i manteniment de les mateixes </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la a la venda de productes a l&#39;engr&ograve;s amb seu a Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;s contacta amb Telecon Printing Solutions causa de la necessitat d&#39;adquirir 3 nous equips per als seus respectius departaments.</p> <p>El nostre comercial parla amb el client per determinar el tipus de treball que es realitza a les oficines i les necessitats espec&iacute;fiques que puguin tenir en cada departament.</p> <p>Dos dels departaments realitzaran impressions exclusivament en blanc i negre i un m&eacute;s necessitar&agrave; poder enviar faxos. Un tercer departament necessitar&agrave; m&eacute;s imprimir en color.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclouen dues impressores una en blanc i negre (<strong>Lexmark</strong> M5155), una altra en color (<strong>Ricoh</strong> SP C430dn) i una multifuncional en blanc i negre amb fax incl&ograve;s (<strong>Ricoh Aficio</strong> MP301spf). Totes elles amb format A4 at&egrave;s que en cap del departaments necessiten realitzar impressions en A3.</p> <p>A m&eacute;s de l&#39;oferta dels equips es realitza una proposta de manteniment cost per p&agrave;gina que inclou recanvis i servei t&egrave;cnic a domicili.</p> <p>Tot aix&ograve; amb unes interessants condicions de pagament a trav&eacute;s d&#39;un un r&egrave;nting a 60 mesos on nom&eacute;s pagar&agrave; c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>Despr&eacute;s de l&#39;acceptaci&oacute; de la proposta nostres t&egrave;cnics van realitzar la instal&middot;laci&oacute; dels 3 equips d&#39;impressi&oacute; el dia acordat.</p> <p>Com &eacute;s habitual, es va realitzar una explicaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; sabessin utilitzar les funcions m&eacute;s habituals dels nous equips.</p> <p>Si la seva empresa t&eacute; necessitats similars, <a href="/ca/form/contactar-amb-tps">contacti amb TPS</a>.</p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre impressores Ricoh SP C430dn, premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn">aqu&iacute;</a></p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre multifuncionals Ricoh Aficio MP301spf premi <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">aqu&iacute;</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda realitzada, equips instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/RICOH%20MP301spf.jpg" alt="Imatge de multifunció Ricoh Aficio MP301spf" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh-c430dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Ricoh SPC430DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20M5155.png" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark M5155" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Multifuncionals Laser Color Blanc i Negre A4 Ricoh Lexmark Tue, 29 Sep 2015 10:59:42 +0000 TPS 470 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503sp </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora per a la seu de Cornellà del Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Consultor&iacute;a d&#39;ambit nacional contacta amb Telecon Printing Solutions des de la seva seu de Cornell&agrave; del Llobregat per sol&middot;licitar la compra d&#39;una fotocopiadora per a les seves oficines.</p> <p>El departament comercial de Telecon assessora al client en base als requisits de treball que tenen. Necessiten un equip amb una bona velocitat d&#39;impressi&oacute; en format A3 i preferiblement amb suficients safates per generar un gran volum d&#39;impressions sense haver de omplir freq&uuml;entment.</p> <p>En base aquestes necessitats se li proposa al client la compra d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4503sp que permet una velocitat d&#39;impressi&oacute; de 45 p&agrave;gines per minut amb dos safates de 550 fulls i un cassete addicional d&#39;altres 550 que els permetin carregar un gran volum de fulles .</p> <p>S&#39;acompanya l&#39;oferta amb una proposta de de manteniment i cost per p&agrave;gina sense m&iacute;nims. On s&#39;inclouen t&ograve;ner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>A m&eacute;s se li ofereix la possibilitat de pagament per renting mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>El client accepta l&#39;oferta i s&#39;interessa per dos equips m&eacute;s de similars caracter&iacute;stiques per les seves oficines de Madrid i Barcelona ciutat.</p> <p>Es prodecedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la fotocopiadora a les oficines Cornell&agrave; del Llobregat aix&iacute; com a la formaci&oacute; del personal per al seu &uacute;s. Paral&middot;lelament es realitzen les gestions oportunes per a dur a terme la venda i instal&middot;laci&oacute; dels altres dos equips sol&middot;licitats, la qual tamb&eacute; va finalitzar amb &egrave;xit.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora instal·lada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_Mp_c4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Venta A3 Ricoh Tue, 01 Sep 2015 07:59:45 +0000 TPS 461 at http://www.tps-telecon.es Ricoh distribuidor oficial d' impressores 3D Leapfrog a Europa http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ricoh-distribuidor-oficial-d-impressores-3d-leapfrog-europa <p>Ricoh continuant amb la seva aposta tecnol&ograve;gica per les impressores 3D, ha signat un acord de col&middot;laboraci&oacute; amb Leapfrog 3D Printers convertint-se en la distribu&iuml;dora oficial d&#39;aquesta premiada empresa.</p> <p>Ricoh oferir&agrave; un complet servei no nom&eacute;s als clients d&#39;aquestes impressores sin&oacute; que permetr&agrave; als clients actuals afegir al seu contracte vigent.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ricoh-distribuidor-oficial-d-impressores-3d-leapfrog-europa" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Ricoh Mon, 31 Aug 2015 08:49:57 +0000 TPS 460 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio SP C440DN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn <p>La nova impressora Aficio SP C440DN de Ricoh &eacute;s un equip l&agrave;ser a color A4 amb d&uacute;plex que substitueix i millora a les seves predecessores la Ricoh Aficio SP C430DN i la C431DN.</p> <p>Una impressora dissenyada per millorar la seva productivitat, protecci&oacute; de dades i impacte sobre el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-%20SP-C440DN.png" alt="Imatge de Ricoh Aficio SP C440DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Color A4 Ricoh Mon, 31 Aug 2015 08:33:15 +0000 TPS 459 at http://www.tps-telecon.es Plotter Ricoh MP CW2200SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp <p>El plotter MP CW2200SP de Ricoh &eacute;s un equip d&#39;impressi&oacute; mitjan&ccedil;ant injecci&oacute; a tinta tant per monocrom com a color, est&agrave; dissenyat per oferir uns excel&middot;lents resultats en gran format.</p> <p>Un complet equip tot en un que a m&eacute;s d&#39;impressi&oacute; ofereix l&#39;opci&oacute; de copiadora i esc&agrave;ner, una alta productivitat i noves mesures de seguretat per protegir les seves dades.</p> <p>Entre totes les seves caracter&iacute;stiques destaquem les seg&uuml;ents:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Plotter-RICOH%20MP%20CW2200SP%20.png" alt="Imatge de Plotter Ricoh MP CW2200SP " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Ricoh Thu, 16 Jul 2015 07:45:25 +0000 TPS 455 at http://www.tps-telecon.es Plotter MP W2401/MP W3601 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601 <p>El plotter MP W2401 i el MP W3601 s&oacute;n aut&egrave;ntics centres documentals per a grans formats en un format compacte. Aquests tra&ccedil;adors l&agrave;ser permeten copiar, escanejar, distribuir i arxivar de forma segura.</p> <p>Els plotters MP W2401 i MP W3601 permeten un alt rendiment en una mida redu&iuml;da sent ideals per a les oficines m&eacute;s exigents que necessitin millorar la seva productivitat en un redu&iuml;t espai.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Plotter-Ricoh-MPW2401.jpg" alt="Imatge del plotter Ricoh MP W2401/MP W3601" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Ricoh Thu, 16 Jul 2015 07:20:38 +0000 TPS 454 at http://www.tps-telecon.es