Software http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/28/all ca Impressió des de smartphones i tablets amb RICOH Smart Device Print & Scan http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/impressio-des-smartphones-i-tablets-amb-ricoh-smart-device-print-scan <p>La possibilitat d&#39;imprimir i escanejar des de smartphones i tablets &eacute;s possible en les <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/multifuncionals-laser-impressores-multifuncio-ricoh-lexmark">multifuncionals Ricoh</a>, amb l&#39;aplicaci&oacute; RICOH Smart Device Print &amp; Scan que permet extendre aquestes funcionalitats al m&oacute;n dels m&ograve;bils i tablets.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/impressio-des-smartphones-i-tablets-amb-ricoh-smart-device-print-scan" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Ricoh Software Tue, 31 Mar 2015 07:40:05 +0000 TPS 393 at http://www.tps-telecon.es Papercut: Software per al control dels seus equips d'impressió http://www.tps-telecon.es/ca/blog/papercut-software-al-control-dels-seus-equips-dimpressio <p>Cada vegada s&oacute;n m&eacute;s les empreses que conscients de la despesa i la manca de control sobre els seus equips i impressions, busquen una soluci&oacute; que els ajudi a reduir costos implementant unes &ograve;ptimes pol&iacute;tiques d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>El resultat d&#39;aquesta recerca &eacute;s: <strong>Papercut</strong> un programari destinat al control dels seus equips d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/papercut-software-al-control-dels-seus-equips-dimpressio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Solucions Impressio Ricoh Software Fri, 13 Mar 2015 09:13:27 +0000 TPS 380 at http://www.tps-telecon.es Manteniment de fotocopiadora Ricoh MPC305 a Sant Esteve de Sesrovires http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/manteniment-fotocopiadora-ricoh-mpc305-sant-esteve-sesrovires <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MPC305 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració de la fotocopiadora Ricoh MPC305, Lanfax i escaneig a carpeta </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la fabricaci&oacute; de productes met&agrave;l&middot;lics amb seu a Sant Esteve de Sesrovires contacta amb l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una intervenci&oacute; t&egrave;cnica de manteniment de la seva <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">fotocopiadora Ricoh MPC305</a>.</p> <p>El client sol&middot;licita diversos punts en el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>:</p> <ul> <li> Configurar la fotocopiadora en 4 nous PC.</li> <li> Intalar el programa Lanfax en aquests equips. Gr&agrave;cies a aquest programari, els usuaris podran enviar faxos directament des del seu ordinador a trav&eacute;s de la fotocopiadora.</li> <li> Crear en un dels PC una carpeta on es rebran els documents escanejats a la fotocopiadora (Scan to folder).</li> <li> Un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a les oficines de l&#39;empresa per realitzar les tasques de manteniment: iniciar les instal&middot;lacions i configuracions tant de la fotocopiadora com dels PC.</li> </ul> <p>Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves tant d&#39;impressi&oacute;, escaneig com enviament de fax des de tots els equips. Una vegada confirmat que tot funciona correctament, es realitza una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les noves funcionalitats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2.5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Ricoh MPC305 i PC&#039;s configurats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-MPC305.jpg" alt="Imatge de multifuncional Ricoh MPC305" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Manteniment Ricoh Software Mon, 02 Mar 2015 09:09:02 +0000 TPS 370 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a l'Administració Pública a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona <p>En el sector de l&#39;Administraci&oacute; P&uacute;blica, malgrat la seva diversitat d&#39;&agrave;rees, tenen en com&uacute; la recerca de solucions d&#39;escaneig que permetin un estalvi i una millora dels processos administratius en les fases de captura, arxivat, gesti&oacute; i acc&eacute;s a la informaci&oacute; . Necessitats que repercutiran directament en millor servei i una menor despesa p&uacute;blica.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-ladministracio-publica-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Wed, 01 Oct 2014 07:59:08 +0000 TPS 298 at http://www.tps-telecon.es Escàner per farmàcia i el sector de la sanitat a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona <p>Les farm&agrave;cies en particular i la sanitat a nivell global &eacute;s un dels sectors m&eacute;s beneficiats amb la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner en el seu flux de treball. Gr&agrave;cies a ell, es podran optimitzar els processos administratius reduint costos i temps.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector de la Sanitat</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-farmacia-i-sector-sanitat-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:36:11 +0000 TPS 297 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses de missatgeria i transport a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona <p>Les empreses de missatgeria i transport poden beneficiar-se de la incorporaci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner al seu flux de treball tant automatitzant processos i accedint a la informaci&oacute; d&#39;una manera m&eacute;s r&agrave;pida com reduint costos gr&agrave;cies a l&#39;estalvi que suposa la digitalitzaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-missatgeria-i-transport-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:21:39 +0000 TPS 296 at http://www.tps-telecon.es Escàners per a empreses de serveis a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona <p>Les empreses de serveis tenen en com&uacute; la necessitat d&#39;escanejar la documentaci&oacute; per poder accedir-hi de forma centralitzada i automatitzar certs processos per tal de millorar tant la seva gesti&oacute; interna com el servei ofert als seus clients.</p> <div style="float: right; margin: 0; padding: 0 1em .25em 1em;"> <strong><img alt="Imatge de l'activitat del sector serveis" src="/sites/default/files/escaner-sector-serviciosc.jpg" style="width: 294px; height: 400px;" /></strong></div> <p><strong>Tipus d&#39;empreses del sector serveis</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-empreses-serveis-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 11:08:05 +0000 TPS 295 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a empreses Asseguradores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona <p>Les necessitats de les empreses que es dediquen a oferir assegurances van dirigides especialment a agilitzar la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;, centralitzar l&#39;acc&eacute;s i facilitar l&#39;arxivat millorant aix&iacute; productivitat i el servei als seus clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-empreses-asseguradores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Tue, 30 Sep 2014 10:53:00 +0000 TPS 294 at http://www.tps-telecon.es Escàner per Advocats i departaments legals a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona <p>L&#39;&uacute;s de l&#39;esc&agrave;ner per a advocats i departaments legals &eacute;s necessari per poder accedir a la gran quantitat d&#39;informaci&oacute; arxivada d&#39;una manera &agrave;gil i per la protecci&oacute; de la informaci&oacute; m&eacute;s confidencial.<br /> Tot aix&ograve; &eacute;s millorable gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; i la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-advocats-i-departaments-legals-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:37:11 +0000 TPS 288 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a comerços a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona <p>El sector comer&ccedil; engloba multitud d&#39;empreses, botigues i negocis que necessiten escanejar diversitat de documents, centralitzar l&#39;acc&eacute;s a aquests documents i integra&#39;ls en els seus sistemes.</p> <p>Amb tot aix&ograve; els comer&ccedil;os poden estalviar costos en paper i menor temps de recerca, millorant els fluxos de treball i el grau de satisfacci&oacute; dels clients.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-comercos-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 10:13:20 +0000 TPS 287 at http://www.tps-telecon.es Escàner per a bancs i empreses del sector financer a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona <p>Cada vegada el sector financer i bancari ha d&#39;afrontar m&eacute;s exig&egrave;ncies tant legals com de servei a causa d&#39;un mercat cada dia m&eacute;s competitiu.</p> <p>Telecon els ofereix esc&agrave;ners que permeten millorar el flux de treball i la productivitat oferint un millor servei als seus clients.</p> <p><strong>Tipus d&#39;empreses financeres que necessiten un esc&agrave;ner</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaner-bancs-i-empreses-del-sector-financer-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:58:06 +0000 TPS 286 at http://www.tps-telecon.es Escàners per als centres del sector educació a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona <p>El sector de l&#39;educaci&oacute; engloba diversos tipus de centres de formaci&oacute; reglada o no. Tots tenen en com&uacute; la necessitat de centralitzar la informaci&oacute; i facilitar els tr&agrave;mits.</p> <p>D&#39;altra banda, necessiten un sistema per gestionar els treballs dels alumnes. Tot aix&ograve; es pot aconseguir gr&agrave;cies a la digitalitzaci&oacute; dels documents amb un esc&agrave;ner.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/escaners-als-centres-del-sector-educacio-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Brother Fujitsu Hardware Software Fri, 26 Sep 2014 08:14:24 +0000 TPS 285 at http://www.tps-telecon.es Com connectar una impressora a una xarxa Wi-Fi http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-connectar-impressora-xarxa-wi-fi <p>Avui dia no &eacute;s estrany trobar impressores wifi tant en oficines com a nivell dom&egrave;stic. Hi ha situacions en qu&egrave; la impossibilitat o dificultat de connectar una impressora mitjan&ccedil;ant cables les converteix en una opci&oacute; molt interessant.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/com-connectar-impressora-xarxa-wi-fi" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Hardware Software Fri, 07 Feb 2014 09:53:51 +0000 TPS 253 at http://www.tps-telecon.es Guia per comprar un escàner http://www.tps-telecon.es/ca/blog/guia-comprar-un-escaner <p>L&#39;elecci&oacute; d&#39;un esc&agrave;ner i les seves caracter&iacute;stiques en gran mesura estaran determinades pel que es&nbsp;planeja escanejar: documents, fotos, llibres, targetes de visita, segells, etc... i amb quina freq&uuml;&egrave;ncia.</p> <p>Trobar l&#39;esc&agrave;ner correcte per als seus necessitats pot ser un desafiament. La majoria poden escanejar qualsevol cosa, per&ograve; hi ha una varietat de tipus i mides d&#39;esc&agrave;ners preparats per a diferents prop&ograve;sits.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/guia-comprar-un-escaner" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Venta Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Hardware Software Thu, 12 Dec 2013 11:46:25 +0000 TPS 172 at http://www.tps-telecon.es Escàner Professional. Escàner amb alimentador, de tambor o portàtil http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil <p>En TPS som distribu&iuml;dors d&#39;equips esc&agrave;ner professional i tenim una &agrave;mplia gamma d&#39;equips esc&agrave;ner de diferents marques: hp, c&agrave;non, fujitsu, Kodak, panasonic, etc...</p> <p>Amb una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el camp de la digitalitzaci&oacute; l&#39;assessorem en l&#39;elecci&oacute; de l&#39;esc&agrave;ner professional que millor s&#39;adapti a les seves necessitats.</p> <p>Dins de la gamma de <strong>Esc&agrave;ner Professional</strong>, tenim diferents opcions d&#39;equip:</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-kodak-i1220-plus-escaner-gestio-documental">Scanner Kodak i1220 Plus. Escàner per a gestió documental.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-kodak-i1220-plus-escaner-gestio-documental" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Scanner-Kodak-i1220-plus-frontal.jpg" alt="Scanner Kodak i1220 Plus frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-scansnap-s1500-escaner-gestio-documental">Scanner Fujitsu ScanSnap S1500. Escàner per Gestió Documental</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-scansnap-s1500-escaner-gestio-documental" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Scanner-Fujitsu-ScanSnap-S1500-detalle.jpg" alt="Scanner Fujitsu ScanSnap S1500 Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-model-fi-6130z">Scanner Fujitsu model fi-6130Z</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-model-fi-6130z" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/scanner-fujitsu-fi-6130Z.jpg" alt="Scanner Fujitsu model fi-6130Z" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-7160-i-fi-7180">Scanner Fujitsu fi-7160 i fi-7180</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-7160-i-fi-7180" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fi-7160.jpg" alt="Escàner Fujitsu fi-7160 i fi-7180" title="Escàner Fujitsu fi-7160 i fi-7180" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-6110-escaner-gestio-documental">Scanner Fujitsu fi-6110. Escàner per a Gestió Documental.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-fujitsu-fi-6110-escaner-gestio-documental" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/scanner-fujitsu-fi-6110-cerrado.jpg" alt="Scanner Fujitsu fi-6110 tancat" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/scanner-canon-dr-6050c-escaner-gestio-documental">Scanner Cànon DR-6050C. Escàner per a Gestió documental.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/scanner-canon-dr-6050c-escaner-gestio-documental" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Scanner-Canon-DR-6050C-lateral.jpg" alt="Scanner Canon DR-6050C Lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fujitsu-fi-6240z-escaner-professional-documents">Fujitsu fi-6240Z: Escàner professional de documents</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fujitsu-fi-6240z-escaner-professional-documents" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Escaner-Fujitsu-fi6240Z-vista-frontal.jpg" alt="Escàner Fujitsu fi-6240Z" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100">Escàner oficina Brother ADS-2100</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/escaner-oficina-brother-ads-2100" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Escaner-Brother-ADS-2100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/escaner-fujitsu-model-fi6140">Escàner Fujitsu model fi6140</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/escaner-fujitsu-model-fi6140" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/scanner-fujitsu-fi6140-adf.jpg" alt="Scanner Fujitsu fi6140 detall ADF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/escaner-fujitsu-fi6670">Escàner Fujitsu fi6670</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/escaner-fujitsu-fi6670" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/scanner-fujitsu-fi6670.jpg" alt="Scanner Fujitsu fi6670" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w">Escàner documental Brother ADS-2600W</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/escaner-documental-brother-ads-2600w" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Escaner-Brother-ADS-2600W.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Brother ADS-2600W" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Grup Telecon Venta Noves hp Hardware Software Tue, 26 Nov 2013 11:29:52 +0000 TPS 156 at http://www.tps-telecon.es