Alquiler http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/26/all ca Lloguer d'impressores http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-dimpressores <p>Telecon Printing Solutions ofereix dins dels seus serveis amb equips d&#39;impressi&oacute; la possibilitat d&#39;adquisici&oacute; mitjan&ccedil;ant un lloguer d&#39;impressores.<img alt="Imatge de lloguer d'impressores" src="/sites/default/files/lloguer-impressores.jpg" style="font-size: 19.2000007629395px; line-height: 1.5em; width: 600px; height: 150px;" /></p> <p>El lloguer d&#39;impressores li permet disposar de l&#39;equip que necessiteu durant el per&iacute;ode desitjat pagant uns c&ograve;modes terminis mensuals.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-dimpressores" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Lloguer Wed, 02 Sep 2015 08:14:20 +0000 TPS 463 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores-ricoh <p>Desde Telecon Printing Solutions oferim dins del nostre servei de lloguer de fotocopiadores, el <strong>lloguer de fotocopiadores Ricoh</strong>.</p> <p>Un servei amb equips d&#39;una de les millors marques del mercat destinat a aquells clients que necessiten llogar una fotocopiadora durant un determinat per&iacute;ode de temps. Des d&#39;uns dies per a esdeveniments de curta durada a uns mesos per a solucions a m&eacute;s llarg termini.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Lloguer Ricoh Tue, 23 Jun 2015 11:29:06 +0000 TPS 437 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores <p>El lloguer de fotocopiadores &eacute;s un servei per a tots aquells clients que necessiten disposar d&#39;un equip durant un determinat per&iacute;ode de temps en c&ograve;modes i assequibles pagaments mensuals.</p> <p><img alt="Lloguer de fotocopiadores" src="/sites/default/files/lloguer-fotocopiadores%20.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p>El lloguer &eacute;s una de les opcions per adquirir una fotocopiadora que li ofereix una s&egrave;rie d&#39;avantatges respecte a altres tipus de contractes.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Lloguer Tue, 26 May 2015 08:32:48 +0000 TPS 424 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio en Hospitalet de Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/lloguer-2-fotocopiadores-ricoh-aficio-hospitalet-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Hospitalet de Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh Aficio MP C2000 i MP 2000SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Lloguer de fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector de la missatgeria internacional amb seu a l&#39;Hospitalet de Llobregat necessita 2 fotocopiadores en r&egrave;gim de lloguer per a l&#39;&uacute;s a les seves oficines.</p> <p>Aquestes 2 fotocopiadores han de ser 1 en format color i l&#39;altra per a imprimir &uacute;nicament en monocrom. El volum d&#39;impressi&oacute; estimat &eacute;s d&#39;unes 1000 p&agrave;gines en color i unes 4000 p&agrave;gines en negre.</p> <p>Segons aquestes especificacions Telecon realitza la instal&middot;laci&oacute; i el lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio. Per al format color s&#39;instal&middot;la la fotocopiadora Ricoh MP C2000, i per al format blanc i negre la Ricoh MP 2000SP.</p> <p>A m&eacute;s del <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores">lloguer de les fotocopiadores</a>, tamb&eacute; es realitza la contractaci&oacute; de l&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica i els consumibles (t&ograve;ners) amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 anys (contracte de lloguer) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant amb contracte de Lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh_aficio_mp-c2000-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP C2000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-2000-SP-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP 2000SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Manteniment Lloguer Preu per copia Ricoh Fri, 05 Dec 2014 11:37:19 +0000 TPS 318 at http://www.tps-telecon.es Brother Fax 2820-2825-2920. Equip de Fax Brother amb tòner làser. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser <p>Els <strong>Brother Fax 2820 , 2825 i 2920 </strong>s&oacute;n els fax econ&ograve;mics de la gamma Brother fax l&agrave;ser.</p> <p>Els <strong>Brother Fax L&agrave;ser 2820 , 2825 i 2920 </strong>inclouen pantalla LCD per saber en tot moment quin &eacute;s l&#39;estat dels seus treballs, safata d&#39;alimentaci&oacute; de paper frontal i un disseny compacte, que els converteixen en la soluci&oacute; ideal quan l&#39;espai a la seva oficina sigui limitat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2920-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2920" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2825-brother-toner-fax.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2825" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax2820-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2820" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Renting Lloguer Economica Laser Brother Thu, 19 Dec 2013 08:53:39 +0000 TPS 188 at http://www.tps-telecon.es Brother Fax 8360P. Equip de fax Brother amb toner làser. http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser <p>El <strong>Brother Fax 8360P </strong>&eacute;s el millor fax l&agrave;ser professional per la seva oficina o empresa si t&eacute; un intens tr&agrave;nsit de faxos.</p> <p>Amb aquest fax s&#39;obt&eacute; una confidencialitat absoluta, gr&agrave;cies a que l&#39;acc&eacute;s pot ser protegit amb una clau. Tamb&eacute; ofereix la possibilitat de realitzar enviaments programats, fins a 50 n&uacute;meros a hores predeterminades.</p> <p>Entre algunes de les caracter&iacute;stiques d&#39;aquest model de fax, tenim:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fax8360p-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 8360P" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Renting Lloguer Laser Brother Wed, 18 Dec 2013 11:57:18 +0000 TPS 185 at http://www.tps-telecon.es Comprar Fax Làser. Brother Fax amb Toner. Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-fax-laser-brother-fax-amb-toner-ricoh <p>En TPS i en el Grup Telecon tenim una experi&egrave;ncia de 30 anys en el m&oacute;n del Fax, des dels inicis del Fax (Telefax), fins als actuals equips de Fax i Multifuncionals amb servei de Fax.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh">Ricoh Fax 4430NF. El fax de altes prestacions de Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-FAX-4430NF-frontal.jpg" alt="Imatge global del Ricoh Fax 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh">Ricoh Fax 3320L. La gama mitja de fax Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-FAX-3320L-frontal-lat.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L en vista panoràmica" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh">Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-1190l-fax-compacte-ricoh" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fax-Ricoh-1190L-lateral.jpg" alt="Fax Ricoh 1190L. El fax compacte de Ricoh" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fax-brother-2840">Fax Brother 2840</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fax-brother-2840" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax làser monocrom Brother 2840" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser">Brother Fax 8360P. Equip de fax Brother amb toner làser.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/brother-fax-8360p-equip-fax-brother-amb-toner-laser" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fax8360p-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 8360P" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser">Brother Fax 2820-2825-2920. Equip de Fax Brother amb tòner làser.</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/brother-fax-2820-2825-2920-equip-fax-brother-amb-toner-laser" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fax2920-brother-fax-toner.jpg" alt="Brother Fax Toner Làser 2920" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/comprar-fax-laser-brother-fax-amb-toner-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Renting Lloguer Venta Noves Segona Ma Laser Ricoh Brother Olivetti Tue, 26 Nov 2013 10:35:37 +0000 TPS 155 at http://www.tps-telecon.es Venda de Multifuncionals Ricoh a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona <p>Telecon Printing Solutions - TPS &eacute;s una empresa de solucions d&#39;impressi&oacute; ubicada a Barcelona. Entre els nostres productes realitzem la <strong>distribuci&oacute; i venda de Multifuncionals Ricoh</strong> en format Laser amb impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i fax inclosos.</p> <p>Entre els nostres productes tenim les <strong>Impressores L&agrave;ser Color Multifuncion </strong>i les <strong>Impressores Multifunci&oacute; Laser monocrom</strong> (blanc i negre), tots ells en els diferents tipus de format (A4, A3, ...).</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4">Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncionals blanc i negre A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-SP3500SF-web1.jpg" alt="Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncional blanc i negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s">Ricoh PRO C5100S i PRO C5110S</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-PRO-C5100S-PRO-C5110S.jpg" alt="Imatge de la Multifuncional A3 profesional Ricoh PRO C5100S" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp">Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C6502SP-MP-C8002SP-frontal.jpg" alt="Imatge de la Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio">Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3">Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3">Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn">Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Ricoh Aficio SP 5200S. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200S.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200S. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh Aficio MPC305. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MPC305-Multifuncional-Color-A4-web1.jpg" alt="Ricoh MPC305. Nova Fotocopiadora Multifuncional Color A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502-detalle.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh Aficio MP C300. Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_300.JPG" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3">Ricoh Aficio MP C2051. Multifuncional Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_2051.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002">Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio_MP4002_5002_Panel-full-600.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002. Fotocopiadores Ricoh BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Ricoh Aficio MP 301SP i MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Ricoh-Aficio-MP-301SP-SPF.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 301SP y MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3">Ricoh Aficio MP 2352SP. Multifuncional Làser Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara">Ricoh Aficio MP 201SPF. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4 Doble Cara</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp">Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2001SP-MP2501SP-office.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP. Ricoh Aficio BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003">Multifuncional Ricoh MPC 3003-3503-4503-5503-6003</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-mfp-A3-5503.jpg" alt="Multifuncional Ricoh MPC 5503" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502">Multifuncional Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C3002-C3502-panel.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502 Panell tàctil" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp">Multifuncional Ricoh Aficio MP 9002 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP9002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 9002 SP Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte">Multifuncional Lexmark X548dte</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/multifuncional-lexmark-x548dte.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp">Multifunció Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP4054.jpg" alt="Multifuncionals Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark X792. Equip multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/lexmark-x792-detalle-web.jpg" alt="Lexmark X792 Detall multifuncional" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color">Lexmark X748de. Impressora Multifunció làser color</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-lat.jpg" alt="Lexmark X748de. Impresora Multifunció làser color" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4">Lexmark X658. Multifuncional monocrom A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-X658-MF-Laser-BN-A4-web.jpg" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall equip" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom">Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Lexmark-MX711-lateral.jpg" alt="Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom. Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark serie X730. Equip Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-x730-734-736-738-alto.jpg" alt="Multifuncional Làser Color Lexmark" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Lexmark serie X650. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/LEXMARK-X650-panel-web.jpg" alt="Multifuncional Làser Monocrom Lexmark X650 series detall panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals">Lexmark MX810, MX811, MX812 series. Impressores Multifuncionals</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX812dtfe-monocromo-laser.jpg" alt="Lexmark MX812. Multifuncionales Làser " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre">Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX611-Lateral.jpg" alt="Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom">Lexmark MX511 series. Impressores làser multifunció monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX511-Impresora-Multifuncion-lateral.jpg" alt="Lexmark MX511 series. Impressora làser multifunció monocrom" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-7502-Panel.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP Multifuncional A3 BN. Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Lloguer Leasing Preu per copia Venta Noves Economica Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Ricoh Lexmark Fri, 22 Nov 2013 11:34:20 +0000 TPS 152 at http://www.tps-telecon.es Venda de Impressores Ricoh a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-impressores-ricoh-barcelona <p>Telecon Printing Solutions - TPS &eacute;s una empresa que ofereix solucions de impressi&oacute; i venda de impressores Ricoh a Barcelona.</p> <p>En TPS tenim &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el camp de la impressi&oacute; corporativa i l&#39;assessorem en la compra de impressores per a oficina, on tenim diferents opcions d&#39;adquisici&oacute; com el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-d-impressores">r&egrave;nting d&#39;impressores</a>.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3510dn-impressora-bn-a4-doble-cara">Ricoh SP3510DN. Impressora BN A4 doble cara</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3510dn-impressora-bn-a4-doble-cara" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-SP3510DN-Impresora-Frontal.jpg" alt="Ricoh SP3510DN Impresora Láser BN A4 amb funció doble cara" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500n-nova-impressora-ricoh-blanc-i-negre-a4">Ricoh SP3500N. Nova Impressora Ricoh blanc i negre A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500n-nova-impressora-ricoh-blanc-i-negre-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/IMPRESORA-RICOH-AFICIO-SP3500N-BANDEJAS.jpg" alt="Impressora Ricoh SP3500N detall safates paper" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-c830dn-i-ricoh-sp-c831dn">Ricoh SP C830DN i Ricoh SP C831DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-c830dn-i-ricoh-sp-c831dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-SP-C830DN.jpg" alt="Ricoh SP C830DN i Ricoh SP C831DN. Impressores Làser A3 color." title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-8300dn-impressora-laser-monocrom-a3">Ricoh SP 8300DN. Impressora làser monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-8300dn-impressora-laser-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-aficio-sp8300dn.jpg" alt="Ricoh Aficio SP 8300DN Impressora láser A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional">Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition. Solució impressió professional</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh_pro-c901-lateral.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio">Ricoh Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S. Alta producció en impressió</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-pro-8100-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c820dn">Ricoh Aficio SP C820dn</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c820dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-SP%20C820DN-IMPRESORA-A3-COLOR_Detalle1.JPG" alt="Impressora Làser a Color A3 Ricoh Aficio SP C820dn " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn">Ricoh Aficio SP C440DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-%20SP-C440DN.png" alt="Imatge de Ricoh Aficio SP C440DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn">Ricoh Aficio SP C430dn</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-C430dn.JPG" alt="La millor Impressora Làser Color Doble Cara Ricoh Aficio SP C430dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-9100dn">Ricoh Aficio SP 9100DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-9100dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-SP-9100-DN.jpg" alt="Imatge de la impressora industrial Ricoh SP 9100DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4">Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200DN-5210DN.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-ms811-i-ms812-impressores-laser-monocrom">Lexmark MS811 i MS812. Impressores làser monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-ms811-i-ms812-impressores-laser-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Impresora-Lexmark-ms812de-lat.jpg" alt="Impressora Lexmark ms812de làser bn A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/impressora-ricoh-color-a3-sp-c730dn">Impressora Ricoh Color A3 SP C730DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/impressora-ricoh-color-a3-sp-c730dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Impresora-LED-color-Ricoh-Aficio-A3-SP-C730DN-Lateral.jpg" alt="Imatge de la impressora Ricoh SP C730DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-impressores-ricoh-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Renting Lloguer Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Ricoh Lexmark Fri, 22 Nov 2013 11:02:11 +0000 TPS 151 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-fotocopiadores-ricoh-barcelona <p>Telecon Printing Solutions - TPS &eacute;s una empresa de solucions de impressi&oacute; i venda de fotocopiadores ubicada a Barcelona on oferim als nostres clients l&#39;opci&oacute; de comprar fotocopiadores noves.</p> <p>Tenim un ampli cat&agrave;leg de models de fotocopiadores Laser de la marca <strong>Ricoh </strong>disponibles, amb fotocopiadores a color i en blanc i negre, i en els diferents tipus de format (A4, A3, ...) i en duplex (doble cara).</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4">Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncionals blanc i negre A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-SP3500SF-web1.jpg" alt="Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncional blanc i negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s">Ricoh PRO C5100S i PRO C5110S</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-PRO-C5100S-PRO-C5110S.jpg" alt="Imatge de la Multifuncional A3 profesional Ricoh PRO C5100S" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp">Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C6502SP-MP-C8002SP-frontal.jpg" alt="Imatge de la Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio">Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3">Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3">Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn">Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Ricoh Aficio SP 5200S. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200S.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200S. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh Aficio MPC305. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MPC305-Multifuncional-Color-A4-web1.jpg" alt="Ricoh MPC305. Nova Fotocopiadora Multifuncional Color A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502-detalle.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh Aficio MP C300. Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_300.JPG" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3">Ricoh Aficio MP C2051. Multifuncional Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_2051.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002">Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio_MP4002_5002_Panel-full-600.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002. Fotocopiadores Ricoh BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Ricoh Aficio MP 301SP i MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Ricoh-Aficio-MP-301SP-SPF.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 301SP y MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3">Ricoh Aficio MP 2352SP. Multifuncional Làser Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara">Ricoh Aficio MP 201SPF. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4 Doble Cara</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp">Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2001SP-MP2501SP-office.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP. Ricoh Aficio BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003">Multifuncional Ricoh MPC 3003-3503-4503-5503-6003</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-mfp-A3-5503.jpg" alt="Multifuncional Ricoh MPC 5503" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502">Multifuncional Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C3002-C3502-panel.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502 Panell tàctil" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp">Multifuncional Ricoh Aficio MP 9002 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP9002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 9002 SP Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte">Multifuncional Lexmark X548dte</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/multifuncional-lexmark-x548dte.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp">Multifunció Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP4054.jpg" alt="Multifuncionals Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark X792. Equip multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/lexmark-x792-detalle-web.jpg" alt="Lexmark X792 Detall multifuncional" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color">Lexmark X748de. Impressora Multifunció làser color</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-lat.jpg" alt="Lexmark X748de. Impresora Multifunció làser color" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4">Lexmark X658. Multifuncional monocrom A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-X658-MF-Laser-BN-A4-web.jpg" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall equip" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark serie X730. Equip Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-x730-734-736-738-alto.jpg" alt="Multifuncional Làser Color Lexmark" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Lexmark serie X650. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/LEXMARK-X650-panel-web.jpg" alt="Multifuncional Làser Monocrom Lexmark X650 series detall panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">Fotocopiadores Ricoh MP 2554, MP 3054, MP 3554 format A3 BN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/fotocopiadora-ricoh-mp2554.jpg" alt="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" title="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-7502-Panel.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP Multifuncional A3 BN. Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-din-a3-ricoh-dd-4450">Fotocopiadora DIN A3 Ricoh DD 4450</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-din-a3-ricoh-dd-4450" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fotocopiadora-Duplicadora-Ricoh-DD4450-top.jpg" alt="Fotocopiadora Duplicadora Digital Ricoh DD 4450 Copiadora" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-fotocopiadores-ricoh-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Solucions Impressio Barcelona Renting Lloguer Leasing Preu per copia Venta Noves Economica Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Ricoh Lexmark Tue, 29 Oct 2013 11:53:11 +0000 TPS 132 at http://www.tps-telecon.es Serveis TPS: Renting, Lloguer, Preu per còpia, manteniment http://www.tps-telecon.es/ca/serveis-tps-renting-lloguer-preu-copia-manteniment <p>En TPS - Telecon Printing Solutions tenim serveis addicionals que milloren i ajuden en la resoluci&oacute; dels problemes que es puguin trobar.</p> <p>Entre les prestacions d&#39;aquests serveis que ofereix TPS, se soluciona la totalitat de problem&agrave;tica que la seva empresa es pugui trobar amb la compra i reparaci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; i el manteniment del maquinari en general.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/serveis-tps-renting-lloguer-preu-copia-manteniment" target="_blank">llegeix més</a></p> Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Lloguer Leasing Preu per copia Fri, 18 Oct 2013 09:12:34 +0000 TPS 131 at http://www.tps-telecon.es