Leasing http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/25/all/https%3A/plus.google.com/113288841775791755043/about ca Discontinuació del model MP C300 de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh <div> Recentment Ricoh va informar sobre la discontinuaci&oacute; del seu model de multifuncional l&agrave;ser color <strong>MP C300</strong>. El que era fins ara un dels vaixells ins&iacute;gnia de la multifuncionals a color ser&agrave; substitu&iuml;t per la s&egrave;rie <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">Ricoh MP C401</a>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div><p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 10:46:14 +0000 TPS 276 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4 <p>Ricoh llen&ccedil;a la nova multifuncional color MP C401SP que copia, escaneja, imprimeix i envia faxos. Un model que substitueix l&#39;emblem&agrave;tica MP C300 i a la MP C400.&nbsp;</p> <p>La <strong>Ricoh MP C401SP</strong> Un equip molt complet que ofereix un gran rendiment, una alta fiabilitat i productivitat. Tot aix&ograve; acompanyat d&#39;uns resultats de gran qualitat d&#39;imatge i unes excel&middot;lents funcions d&#39;acabat.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-panel.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP detall pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 07:47:18 +0000 TPS 275 at http://www.tps-telecon.es Fujitsu fi-6240Z: Escàner professional de documents http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fujitsu-fi-6240z-escaner-professional-documents <p>Dins la l&iacute;nia d&#39;esc&agrave;ners departamentals, Fujitsu presenta el model fi-6240Z. Un esc&agrave;ner professional ideal per a oficines i despatxos.</p> <p>El Fujitsu fi-6240Z &eacute;s capa&ccedil; d&#39;escanejar un conjunt heterogeni de documents com factures, albarans i targetes r&iacute;gides (DNIs, o targetes de cr&egrave;dit). A m&eacute;s disposa d&#39;un vidre per a la captura de llibres, o documents que no puguin digitalitzar amb l&#39;alimentador autom&agrave;tic.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Fujitsu-fi6240Z-vista-frontal.jpg" alt="Escàner Fujitsu fi-6240Z" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Escaner-Fujitsu-fi6240Z-vista-ADF.jpg" alt="Escàner Fujitsu fi-6240 en funcionament ADF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fujitsu-fi-6240z-escaner-professional-documents" target="_blank">llegeix més</a></p> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Barcelona Renting Leasing Venta Color Blanc i Negre Doble Cara Fujitsu Tue, 15 Jul 2014 14:41:24 +0000 TPS 268 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 3054</a>.</p> <p>Les multifuncionals <strong>Ricoh MP 3053SP</strong> pertanyen a una fam&iacute;lia d&#39;equips que permeten una millora de la productivitat minimitzant l&#39;impacte que aquestes puguin causar sobre el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal-finisher.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal amb safates" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Thu, 15 May 2014 14:45:15 +0000 TPS 260 at http://www.tps-telecon.es Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002 <p>Si disposa d&#39;un gran volum d&#39;informaci&oacute; i necessita una soluci&oacute; que pugui simplificar el processament de tot tipus de documents. Les ultrar&agrave;pides fotocopiadores multifuncionals <strong>Ricoh Aficio MP 6002 </strong>faciliten la c&ograve;pia, la impressi&oacute;, l&#39;escaneig, el fax i l&#39;acabat de grans volums de documents.</p> <p>Ara ja pot automatitzar pesades tasques i processos documentals i garantir una seguretat incre&iuml;ble en el seu flux de treball.</p> <p>La s&egrave;rie <strong>MP6002</strong> est&agrave; composta per dues configuracions:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002-Panel.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN. Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002-Mailbox.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN. Mailbox" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Leasing Preu per copia Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Fri, 10 Jan 2014 11:56:26 +0000 TPS 218 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502 <p>Les noves multifuncionals <strong>Ricoh Aficio MP C4502</strong> i <strong>Ricoh Aficio MP C5502 </strong>s&oacute;n perfectes per a l&#39;oficina, unes impressores multifuncionals intel&middot;ligents que s&#39;adapten per satisfer les necessitats de la seva empresa, amb les funcions de <em>Fotocopiadora, impressora, fax i esc&agrave;ner </em>incloses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502-detalle.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502 global" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502-panel.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502 panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Leasing Preu per copia Noves Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Hardware Thu, 09 Jan 2014 09:45:10 +0000 TPS 213 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio SP C430dn http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn <p>La <strong>Ricoh Aficio SP C430dn </strong>&eacute;s una Impressora Laser Color en format A4 i opci&oacute; d&uacute;plex (Doble Cara).</p> <p>Actualment est&agrave; sent substitu&iuml;da pel model <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn"><strong>Ricoh Aficio SP 440DN.</strong></a></p> <p>Aquesta <strong>Impressora Laser Color </strong>&eacute;s una impressora molt econ&ograve;mica (una excel&middot;lent soluci&oacute; per a una impressi&oacute; en color assequible) i amb unes altes prestacions a nivell de rendiment en c&ograve;pies per minut.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-C430dn.JPG" alt="La millor Impressora Làser Color Doble Cara Ricoh Aficio SP C430dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-C430dn-Detalle.JPG" alt="La millor Impressora Làser Color Doble Cara Ricoh Aficio SP C430dn detalls" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-C430dn-Panel.JPG" alt="La millor Impressora Làser Color Doble Cara Ricoh Aficio SP C430dn panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Economica Laser Color Doble Cara A4 Ricoh Thu, 19 Dec 2013 08:29:23 +0000 TPS 186 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP 2352SP. Multifuncional Làser Monocrom A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3 <p>La <strong>Ricoh Aficio MP 2352SP , 2852 i 3352 </strong>s&oacute;n equips Multifuncionals L&agrave;ser monocrom (Blanc i Negre) de format A3, i estan dotats de funcions avan&ccedil;ades que els permeten fer c&ograve;pies rendibles, imprimir localment a trav&eacute;s d&#39;USB, enviar i rebre faxos i escanejar a xarxa.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP-Panel.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352 Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP-Detalle.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352 Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Economica Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Wed, 18 Dec 2013 09:46:50 +0000 TPS 184 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser BN A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4 <p>Les impressores <strong>Ricoh Aficio SP 5200DN i SP 5210DN </strong>s&oacute;n les impressores l&agrave;ser Ricoh en blanc i negre de format A4 i amb opci&oacute; doble cara, amb una alta velocitat i productivitat.</p> <p>La Ricoh Aficio SP 5200DN i la SP 5210DN s&oacute;n intu&iuml;tives, ecol&ograve;giques i rendibles. Impressores que satisfan les necessitats d&#39;impressi&oacute; de les oficines amb un pressupost assequible.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200DN-5210DN.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200DN-5210DN-Detalles.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser monocrom A4. detalls" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200DN-5210DN-Pie-Bandejas.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser A4 amb safates completes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Ricoh Wed, 18 Dec 2013 09:27:51 +0000 TPS 183 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP 201SPF. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4 Doble Cara http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara <p>La <strong>Ricoh Aficio MP 201SPF </strong>&eacute;s un equip Multifuncional L&agrave;ser Blanc i Negre de format A4, amb totes les prestacions que necessita un equip d&#39;oficina.</p> <p>Complir&agrave; tots els seus requisits multitasca gr&agrave;cies a una &agrave;mplia gamma de funcions de <strong>fax, impressora, esc&agrave;ner i c&ograve;pia</strong> eficients.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF-Detalle.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF-ppm.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF ràpida" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Gestio Documental Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A4 Ricoh Wed, 04 Dec 2013 14:58:53 +0000 TPS 161 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP C2051. Multifuncional Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3 <p>La <strong>Ricoh Aficio MP C2051</strong> &eacute;s un equip<strong> Multifuncional Laser Color</strong> amb mida fins a <strong>A3 </strong>i funci&oacute; d&uacute;plex (Doble Cara).</p> <p>En ser un equip multifuncional la Ricoh Aficio MP C2051 realitza les funcions de<strong> fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner i fax</strong> (opcional).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh_mpc_2051.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh_mpc_2051_detalle.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051 detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh_mpc_2051_detalle_mueble.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051 detall moble" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Wed, 04 Dec 2013 14:51:32 +0000 TPS 160 at http://www.tps-telecon.es Venda de Multifuncionals Ricoh a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona <p>Telecon Printing Solutions - TPS &eacute;s una empresa de solucions d&#39;impressi&oacute; ubicada a Barcelona. Entre els nostres productes realitzem la <strong>distribuci&oacute; i venda de Multifuncionals Ricoh</strong> en format Laser amb impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i fax inclosos.</p> <p>Entre els nostres productes tenim les <strong>Impressores L&agrave;ser Color Multifuncion </strong>i les <strong>Impressores Multifunci&oacute; Laser monocrom</strong> (blanc i negre), tots ells en els diferents tipus de format (A4, A3, ...).</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4">Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncionals blanc i negre A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500sf-sp3510sf-multifuncionals-blanc-i-negre-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-SP3500SF-web1.jpg" alt="Ricoh SP3500SF - SP3510SF. Multifuncional blanc i negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s">Ricoh PRO C5100S i PRO C5110S</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c5100s-i-pro-c5110s" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-PRO-C5100S-PRO-C5110S.jpg" alt="Imatge de la Multifuncional A3 profesional Ricoh PRO C5100S" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp">Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c6502sp-i-ricoh-mp-c8002sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C6502SP-MP-C8002SP-frontal.jpg" alt="Imatge de la Ricoh MP C6502SP i Ricoh MP C8002SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio">Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3">Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3">Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn">Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Ricoh Aficio SP 5200S. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200s-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200S.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200S. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh Aficio MPC305. Multifuncional Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MPC305-Multifuncional-Color-A4-web1.jpg" alt="Ricoh MPC305. Nova Fotocopiadora Multifuncional Color A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C4502-C5502-detalle.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C4502 / MP C5502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh Aficio MP C300. Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_300.JPG" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3">Ricoh Aficio MP C2051. Multifuncional Làser Color A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c2051-multifuncional-laser-color-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh_mpc_2051.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A3 Doble Cara Ricoh Aficio MP C2051" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002">Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-4002-i-mp-5002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio_MP4002_5002_Panel-full-600.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 4002 i MP 5002. Fotocopiadores Ricoh BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Ricoh Aficio MP 301SP i MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Ricoh-Aficio-MP-301SP-SPF.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 301SP y MP 301SPF. Multifuncionals Làser A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3">Ricoh Aficio MP 2352SP. Multifuncional Làser Monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2352sp-multifuncional-laser-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2352SP.JPG" alt="Multifuncional Làser Monocrom A3 Ricoh Aficio MP 2352SP, 2852, 3352" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara">Ricoh Aficio MP 201SPF. Multifuncional Làser Blanc i Negre A4 Doble Cara</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-201spf-multifuncional-laser-blanc-i-negre-a4-doble-cara" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-AFICIO-MP-201SPF.jpg" alt="Multifuncional Làser monocrom A4 Ricoh Aficio MP 201SPF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp">Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP2001SP-MP2501SP-office.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP. Ricoh Aficio BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003">Multifuncional Ricoh MPC 3003-3503-4503-5503-6003</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-mpc-3003-3503-4503-5503-6003" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-mfp-A3-5503.jpg" alt="Multifuncional Ricoh MPC 5503" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502">Multifuncional Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-c3002-mp-c3502" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-C3002-C3502-panel.jpg" alt="Ricoh Aficio MP C3002 / MP C3502 Panell tàctil" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp">Multifuncional Ricoh Aficio MP 9002 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-ricoh-aficio-mp-9002-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP9002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 9002 SP Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte">Multifuncional Lexmark X548dte</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncional-lexmark-x548dte" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/multifuncional-lexmark-x548dte.jpg" alt="Multifuncional Lexmark x548dte" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp">Multifunció Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/MP4054.jpg" alt="Multifuncionals Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark X792. Equip multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x792-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/lexmark-x792-detalle-web.jpg" alt="Lexmark X792 Detall multifuncional" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color">Lexmark X748de. Impressora Multifunció làser color</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x748de-impressora-multifuncio-laser-color" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Lexmark-X748de-lat.jpg" alt="Lexmark X748de. Impresora Multifunció làser color" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4">Lexmark X658. Multifuncional monocrom A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-x658-multifuncional-monocrom-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-X658-MF-Laser-BN-A4-web.jpg" alt="Multifuncional Làser BN Lexmark X658 detall equip" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom">Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-series-mx710-i-mx711-multifuncionals-laser-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Multifuncional-Lexmark-MX711-lateral.jpg" alt="Lexmark series MX710 i MX711. Multifuncionals làser monocrom. Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4">Lexmark serie X730. Equip Multifuncional Làser Color A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x730-equip-multifuncional-laser-color-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-x730-734-736-738-alto.jpg" alt="Multifuncional Làser Color Lexmark" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4">Lexmark serie X650. Equip Multifuncional Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-serie-x650-equip-multifuncional-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/LEXMARK-X650-panel-web.jpg" alt="Multifuncional Làser Monocrom Lexmark X650 series detall panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals">Lexmark MX810, MX811, MX812 series. Impressores Multifuncionals</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx810-mx811-mx812-series-impressores-multifuncionals" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX812dtfe-monocromo-laser.jpg" alt="Lexmark MX812. Multifuncionales Làser " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre">Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx611-series-impressores-laser-multifuncio-blanc-i-negre" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX611-Lateral.jpg" alt="Lexmark MX611 series. Impressores làser multifunció blanc i negre" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom">Lexmark MX511 series. Impressores làser multifunció monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-mx511-series-impressores-laser-multifuncio-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Lexmark-MX511-Impresora-Multifuncion-lateral.jpg" alt="Lexmark MX511 series. Impressora làser multifunció monocrom" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-7502-sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-7502-Panel.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7502 SP Multifuncional A3 BN. Panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002">Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/fotocopiadora-ricoh-aficio-mp-6002" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-MP-6002.jpg" alt="Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 6002. Multifuncional A3 BN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Lloguer Leasing Preu per copia Venta Noves Economica Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Ricoh Lexmark Fri, 22 Nov 2013 11:34:20 +0000 TPS 152 at http://www.tps-telecon.es Venda de Impressores Ricoh a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-impressores-ricoh-barcelona <p>Telecon Printing Solutions - TPS &eacute;s una empresa que ofereix solucions de impressi&oacute; i venda de impressores Ricoh a Barcelona.</p> <p>En TPS tenim &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el camp de la impressi&oacute; corporativa i l&#39;assessorem en la compra de impressores per a oficina, on tenim diferents opcions d&#39;adquisici&oacute; com el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-d-impressores">r&egrave;nting d&#39;impressores</a>.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3510dn-impressora-bn-a4-doble-cara">Ricoh SP3510DN. Impressora BN A4 doble cara</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3510dn-impressora-bn-a4-doble-cara" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-SP3510DN-Impresora-Frontal.jpg" alt="Ricoh SP3510DN Impresora Láser BN A4 amb funció doble cara" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500n-nova-impressora-ricoh-blanc-i-negre-a4">Ricoh SP3500N. Nova Impressora Ricoh blanc i negre A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp3500n-nova-impressora-ricoh-blanc-i-negre-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/IMPRESORA-RICOH-AFICIO-SP3500N-BANDEJAS.jpg" alt="Impressora Ricoh SP3500N detall safates paper" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-c830dn-i-ricoh-sp-c831dn">Ricoh SP C830DN i Ricoh SP C831DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-c830dn-i-ricoh-sp-c831dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-SP-C830DN.jpg" alt="Ricoh SP C830DN i Ricoh SP C831DN. Impressores Làser A3 color." title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-8300dn-impressora-laser-monocrom-a3">Ricoh SP 8300DN. Impressora làser monocrom A3</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-sp-8300dn-impressora-laser-monocrom-a3" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-aficio-sp8300dn.jpg" alt="Ricoh Aficio SP 8300DN Impressora láser A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional">Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition. Solució impressió professional</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh_pro-c901-lateral.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio">Ricoh Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S. Alta producció en impressió</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/ricoh-pro-8100-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c820dn">Ricoh Aficio SP C820dn</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c820dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-SP%20C820DN-IMPRESORA-A3-COLOR_Detalle1.JPG" alt="Impressora Làser a Color A3 Ricoh Aficio SP C820dn " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn">Ricoh Aficio SP C440DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c440dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-Aficio-%20SP-C440DN.png" alt="Imatge de Ricoh Aficio SP C440DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn">Ricoh Aficio SP C430dn</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-c430dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-C430dn.JPG" alt="La millor Impressora Làser Color Doble Cara Ricoh Aficio SP C430dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-9100dn">Ricoh Aficio SP 9100DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-9100dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-SP-9100-DN.jpg" alt="Imatge de la impressora industrial Ricoh SP 9100DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4">Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser BN A4</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/ricoh-aficio-sp-5200dn-impressora-laser-bn-a4" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/RICOH-AFICIO-SP-5200DN-5210DN.JPG" alt="Ricoh Aficio SP 5200DN. Impressora Làser Blanc i Negre A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/lexmark-ms811-i-ms812-impressores-laser-monocrom">Lexmark MS811 i MS812. Impressores làser monocrom</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/lexmark-ms811-i-ms812-impressores-laser-monocrom" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Impresora-Lexmark-ms812de-lat.jpg" alt="Impressora Lexmark ms812de làser bn A4" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/impressora-ricoh-color-a3-sp-c730dn">Impressora Ricoh Color A3 SP C730DN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/impressora-ricoh-color-a3-sp-c730dn" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Impresora-LED-color-Ricoh-Aficio-A3-SP-C730DN-Lateral.jpg" alt="Imatge de la impressora Ricoh SP C730DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-impressores-ricoh-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Renting Lloguer Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Ricoh Lexmark Fri, 22 Nov 2013 11:02:11 +0000 TPS 151 at http://www.tps-telecon.es Renting fotocopiadores, impressores làser, multifuncionals http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals <p>Mitjan&ccedil;ant aquest servei financer de Renting de fotocopiadores, impressores l&agrave;ser, multifuncionals i fax, podr&agrave; comptar amb equips d&#39;&uacute;ltima tecnologia per a la producci&oacute; de documents sense necessitat de comprar-la.</p> <p>Per una petita quota mensual pot comptar de manera immediata amb un nou equip d&#39;&uacute;ltima tecnologia d&#39;impressi&oacute;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Fax Multifuncionals Renting Leasing Laser Color Blanc i Negre Ricoh Lexmark Tue, 19 Nov 2013 11:09:45 +0000 TPS 147 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP C300. Multifuncional Làser Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4 <p>La <strong>Ricoh Aficio MP C300 </strong>&eacute;s un equip Multifuncional Laser Color amb totes les prestacions que necessita un equip de qualitat mitjana. <strong>Fotocopiadora</strong>, <strong>impressora</strong>, <strong>fax </strong>i <strong>esc&agrave;ner </strong>tot en un.</p> <p>Aquest equip ha estat substitu&iuml;t per un nou model de multifuncional l&agrave;ser color, la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh Aficio MP C401SP</a>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh_mpc_300.JPG" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_mpc_300_detalle_equipo.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300 detall equip" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300 detall equip" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_mpc_300_detalle_panel.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300 detall panell" title="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh Aficio MP C300 detall panell" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A4 Ricoh Tue, 29 Oct 2013 13:22:44 +0000 TPS 133 at http://www.tps-telecon.es