Mantenimiento http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/22/all ca Venda d'escàner Cànon a Madrid http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-descaner-canon-madrid <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Madrid </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Canon DR-G1100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Escàner professional per a digitalització de documentació </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Organisme nacional amb seu a Madrid, contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost per a la compra d&#39;un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil">esc&agrave;ner professional</a> per digitalitzar un gran volum de documentaci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per determinar quin tipus d&#39;esc&agrave;ner necessiten. En aquest cas el client, necessita un equip d&#39;alt rendiment apte per a format DIN A3 i capa&ccedil; de digitalitzar un alt volum de documents.</p> <p>El client ja s&#39;havia informat i va coincidir amb el nostre comercial que un equip C&agrave;non DR-G1100 compliria amb els requisits necessaris.</p> <p>L&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 &eacute;s un equip d&#39;alta productivitat amb una velocitat d&#39;escaneig de fins (100ppm / 200ipm). Preparat per suportar grans c&agrave;rregues de treball (25.000 p&agrave;gines / dia) i amb un alimentador per a 500 fulls.</p> <p>Se li realitza una proposta que inclou l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 el programari de captura i gesti&oacute; documental Kofax Express. Tot aix&ograve; al costat d&#39;una garantia de 3 anys amb un temps de resposta in situ de 8 hores, un manteniment i un kit de consumibles anual.</p> <p>D&#39;acord a les converses mantingudes amb el client se li ofereix un c&ograve;mode <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> a 36 mesos com a forma de pagament per a la venda.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost s&#39;envia l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non al client. En aquest cas el seu departament t&egrave;cnic es far&agrave; c&agrave;rrec de la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; del mateix.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Escàner Cànon funcionant correctament en les instal·lacions del client </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Canon_DR-G1100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Cànon DR-G1100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Manteniment Renting Venta A3 Canon Wed, 10 Jun 2015 11:29:24 +0000 TPS 430 at http://www.tps-telecon.es Manteniment de fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores-ricoh <p>Telecon Printing Solutions com a partner oficial de Ricoh, ofereix un servei t&egrave;cnic especialitzat en el manteniment de fotocopiadores Ricoh.</p> <p><img alt="Mantenimient de fotocopiadores Ricoh" src="/sites/default/files/manteniment-fotocopiadores-ricoh-cat.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Manteniment Ricoh Tue, 02 Jun 2015 08:01:43 +0000 TPS 427 at http://www.tps-telecon.es Manteniment de fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores <p>Presentem el servei de <strong>manteniment de fotocopiadores</strong> que <strong>Telecon Printing Solutions</strong> ofereix als seus clients.</p> <p>Gr&agrave;cies al nostre expert servei t&egrave;cnic amb professionals especialitzats amb anys d&#39;experi&egrave;ncia en el sector del manteniment de les fotocopiadores, desde Telecon Printing Solutions li oferim:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Manteniment Wed, 06 May 2015 11:10:02 +0000 TPS 414 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic d'impressores Kyocera a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona <p>Desde <strong>Telecon Printing Solutions </strong>oferim servei t&egrave;cnic d&#39;impressores Kyocera i ens encarreguem de la seva reparaci&oacute;. El nostre equip t&egrave;cnic est&agrave; especialitzat en aquesta marca oferint suport tant a Barcelona com a la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="logo kyocera" src="/sites/default/files/kyocera_logo.gif" style="width: 160px; height: 70px;" /></p> <p><strong>Models d&#39;impressores Kyocera</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Kyocera Hardware Thu, 16 Apr 2015 11:00:28 +0000 TPS 402 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fax Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona <p>Des del servei t&egrave;cnic de <strong>Telecon Printing Solutions</strong> amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el m&oacute;n del fax, oferim la reparaci&oacute; de fax Samsung a Barcelona ia la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge logo Samsung" src="/sites/default/files/Logo-Samsung-web.jpg" style="width: 90px; height: 30px;" /></p> <p>El departament t&egrave;cnic de Telecon repara qualsevol model de fax Samsung des d&#39;aquells integrats en equips multifunci&oacute; als faxos dedicats.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Reparacio Servei Tecnic Samsung Thu, 02 Apr 2015 08:42:03 +0000 TPS 394 at http://www.tps-telecon.es Venda i instal·lació d'una fotocopiadora Ricoh MP C400 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-duna-fotocopiadora-ricoh-mp-c400-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora color </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada als serveis industrials contacta amb el departament comercial de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores a color que permetin una bona velocitat tant d&#39;escaneig com d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre els requisits desitjats, l&#39;entorn i tipus de treballs als quals es destinar&agrave; la fotocopiadora, etc.</p> <p>A m&eacute;s de comentar els requisits de maquinari es parla sobre les despeses de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>, nombre d&#39;impressions, consumibles, etc.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres equips amb manteniment per part de Telecon Printing Solutions mitjan&ccedil;ant el format de preu per c&ograve;pia.</p> <p>En base a tota aquesta informaci&oacute;, es realitza una proposta de venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C400 color A4 capa&ccedil; d&#39;imprimir fins a 40 c&ograve;pies per minut i escanejar fins a 30 imatges a color per minut ideal per cobrir el volum de l&#39;oficina i per al seu &uacute;s com arxiu documental.</p> <p>La fotocopiadora Ricoh MP C400 oferta inclou diverses safates d&#39;entrada de paper que permeten emmagatzemar fins a 2300 fulls, evitant aix&iacute; que el personal hagi d&#39;estar cont&iacute;nuament pendent d&#39;afegir paper a la fotocopiadora.</p> <p>S&#39;ofereix al client un contracte de manteniment en el format preu per c&ograve;pia, en el qual s&#39;inclouen els consumibles (t&ograve;ners) i els despla&ccedil;aments, intervencions i recanvis que pogu&eacute;s necessitar la fotocopiadora. Mitjan&ccedil;ant aquest contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a>, el client s&#39;evita preocupacions i li permet un estalvi considerable.</p> <p>El client accepta la proposta de venda de fotocopiadora presentada per Telecon i s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a les oficines on romandr&agrave; la fotocopiadora Ricoh MP C400 per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;. Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i de funcionament per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> <p>Finalment es realitza una petita formaci&oacute; per explicar el funcionament a una de les persones de contacte la qual s&#39;encarregar&agrave; de formar els altres treballadors.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de fotocopiadora Ricoh MP C400 amb instal·lació inclosa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300_MPC400_Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Thu, 26 Mar 2015 11:00:56 +0000 TPS 388 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh amb estudi de costos a Tarragona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-amb-estudi-costos-tarragona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2011-10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Tarragona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i Ricoh MP C300AD </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Estudi de costos i compra de noves fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la distribuci&oacute; productes qu&iacute;mics contacta amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores que puguin complir les necessitats dels seus departaments, tant a nivell de funcionalitats com en la c&agrave;rrega de treball que han de suportar els equips, a m&eacute;s d&#39;estar interessats en una reducci&oacute; de les despeses destinades a impressi&oacute;.</p> <p>En una primera aproximaci&oacute;, els nostres comercials parlen amb el client sobre diverses opcions que li podrien interessar. Se li planteja la possibilitat de fer un estudi de costos per aix&iacute; comparar les despeses actuals amb l&#39;estalvi que tindrien amb la compra de noves fotocopiadores i es presenta un exemple de contracte de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment</a> amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> <p>El client es mostra molt interessat pel que es concerta una visita a les instal&middot;lacions per valorar in situ el que s&#39;ha comentat i recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Un cop realitzada la visita s&#39;inicia l&#39;elaboraci&oacute; de l&#39;informe de costos, on en base de les necessitats del client se li detallen les fotocopiadores que m&eacute;s s&#39;adeq&uuml;en a l&#39;empresa juntament amb l&#39;estalvi que obtindrien respecte a la situaci&oacute; actual.</p> <p>Per a l&#39;elecci&oacute; de les fotocopiadores, es tenen en compte tant funcionalitats especifiques necess&agrave;ries per al flux de treball dels diversos departaments (grapat, safates addicionals, etc.), la c&agrave;rrega de treball i l&#39;estalvi (substituir petites impressores per una fotocopiadora poden aportar prestacions i reduir costos).</p> <p>Es presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta en vista de l&#39;estalvi i avantatges que ofereix la mateixa. En detall, aquesta inclou la venda de dues fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i una Ricoh MP C300AD que li permeten una impressi&oacute; a color i monocrom de qualitat.</p> <p>En la proposta s&#39;inclou addicionalment un contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a> on el client paga per les impressions que realitza i t&eacute; incl&ograve;s el t&ograve;ner, reparaci&oacute;, despla&ccedil;ament i substituci&oacute; de peces de les fotocopiadores.</p> <p>Un cop rebuts els equips, els nostres t&egrave;cnics es desplacen amb ells a l&#39;empresa del client i procedeixen a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels mateixos en els diferents departaments.</p> <p>Finalment, es realitza una formaci&oacute; als usuaris sobre el funcionament de les fotocopiadores Ricoh instal&middot;lades i les funcions m&eacute;s habituals.</p> <p>Premi <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre fotocopiadores Ricoh de la s&egrave;rie MP C300</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-mpc3501ad.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C3501AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_MPC300-Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C300AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Mon, 23 Mar 2015 08:55:00 +0000 TPS 385 at http://www.tps-telecon.es Venda i manteniment de fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-manteniment-fotocopiadores-ricoh-aficio-mp-c4502-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar 2 noves fotocopiadores per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi Oficial de Catalunya amb seu a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una proposta de venda de noves fotocopiadores.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client i ofereix una primera explicaci&oacute; de les diverses opcions que podrien ser les m&eacute;s adequades.</p> <p>Per poder oferir una proposta m&eacute;s ajustada a les necessitats del client, s&#39;estableix un dia de visita a les oficines per analitzar les instal&middot;lacions i forma de treball.</p> <p>En base a la informaci&oacute; recollida en les converses i la visita des Telecon Printing Solutions es presenta una proposta de projecte que inclou la venda i <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de les fotocopiadores</a>.</p> <p>La venda es proposa en format de r&egrave;nting de fotocopiadores, amb el qual el client pot comptar de forma immediata de les noves fotocopiadores Ricoh MP C4502 sense haver de pagar-les al comptat, &uacute;nicament ha d&#39;abonar una petita quota mensual.</p> <p>El contracte de manteniment proposat &eacute;s un contracte de manteniment amb preu per c&ograve;pia, mitjan&ccedil;ant el qual l&#39;empresa client t&eacute; un preu d&#39;impressi&oacute; molt competitiu i a m&eacute;s el t&ograve;ner, peces, recanvis i servei t&egrave;cnic incl&ograve;s.</p> <p>En detall, els diversos punts que engloba el projecte de venda s&oacute;n:</p> <ul> <li> Venda i instal&middot;laci&oacute; de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a les oficines del client i configuraci&oacute; en base a les seves necessitats.</li> <li> Recompra de l&#39;anterior fotocopiadora Ricoh MP C3500, el que suposa un estalvi per al client.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de drivers i programari en 6 pc&#39;s que permet als usuaris treballar amb les dues fotocopiadores directament des dels equips.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; coneguin les principals funcions de la fotocopiadora Ricoh i s&agrave;piguen com utilitzar-les.</li> <li> Contracte de manteniment preu per c&ograve;pia de les 2 fotocopiadores Ricoh.</li> </ul> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh instal·lades, pc&#039;s configurats i personal format </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Afico-MPC4502.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A3 Ricoh Fri, 06 Mar 2015 08:45:09 +0000 TPS 375 at http://www.tps-telecon.es Manteniment de fotocopiadora Ricoh MPC305 a Sant Esteve de Sesrovires http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/manteniment-fotocopiadora-ricoh-mpc305-sant-esteve-sesrovires <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MPC305 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració de la fotocopiadora Ricoh MPC305, Lanfax i escaneig a carpeta </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la fabricaci&oacute; de productes met&agrave;l&middot;lics amb seu a Sant Esteve de Sesrovires contacta amb l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una intervenci&oacute; t&egrave;cnica de manteniment de la seva <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">fotocopiadora Ricoh MPC305</a>.</p> <p>El client sol&middot;licita diversos punts en el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>:</p> <ul> <li> Configurar la fotocopiadora en 4 nous PC.</li> <li> Intalar el programa Lanfax en aquests equips. Gr&agrave;cies a aquest programari, els usuaris podran enviar faxos directament des del seu ordinador a trav&eacute;s de la fotocopiadora.</li> <li> Crear en un dels PC una carpeta on es rebran els documents escanejats a la fotocopiadora (Scan to folder).</li> <li> Un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a les oficines de l&#39;empresa per realitzar les tasques de manteniment: iniciar les instal&middot;lacions i configuracions tant de la fotocopiadora com dels PC.</li> </ul> <p>Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves tant d&#39;impressi&oacute;, escaneig com enviament de fax des de tots els equips. Una vegada confirmat que tot funciona correctament, es realitza una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les noves funcionalitats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2.5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifuncional Ricoh MPC305 i PC&#039;s configurats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-MPC305.jpg" alt="Imatge de multifuncional Ricoh MPC305" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Manteniment Ricoh Software Mon, 02 Mar 2015 09:09:02 +0000 TPS 370 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic de Fotocopiadora Ricoh MP C4503 a Viladecans http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/servei-tecnic-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503-viladecans <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Viladecans (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració de fotocopiadora Ricoh MP C4503SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a les instal&middot;lacions de subministraments amb seu a Viladecans requereix l&#39;assist&egrave;ncia del nostre servei t&egrave;cnic de fotocopiadores Ricoh per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4503SP que es troba a les seves oficines.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa i procedeix a la instal&middot;laci&oacute; de la fotocopiadora en el lloc indicat pel client.</p> <p>A continuaci&oacute;, es connecta l&#39;equip multifuncional a la xarxa de l&#39;empresa, es realitzen les proves d&#39;impressi&oacute; inicials i es configura d&#39;acord amb les opcions que els usuaris necessiten.</p> <p>Els drivers de la fotocopiadora Ricoh s&oacute;n instal&middot;lats en un total de nou ordinadors de l&#39;oficina perqu&egrave; aquests puguin imprimir directament des del mateix dia de la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;indica a l&#39;inform&agrave;tic de l&#39;empresa, els passos que ha de realitzar per instal&middot;lar i configurar la fotocopiadora al servidor de l&#39;empresa, tamb&eacute; es deixen les dades de contacte del servei t&egrave;cnic de Telecon per qualsevol dubte que li pogu&eacute;s sorgir.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;, el nostre personal del servei t&egrave;cnic realitza una petita formaci&oacute; als usuaris de l&#39;empresa perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora Ricoh MP C4503 i realitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> <p>Dins de la formaci&oacute; tamb&eacute; s&#39;explica als usuaris la funci&oacute; avan&ccedil;ada d&#39;impressi&oacute; retinguda, on l&#39;usuari haur&agrave; d&#39;introduir un codi a la fotocopiadora per poder imprimir el document enviat.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4503 instal·lada i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-C4503SP.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4503" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Solucions Impressio Manteniment Servei Tecnic Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:14:31 +0000 TPS 356 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio en Hospitalet de Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/lloguer-2-fotocopiadores-ricoh-aficio-hospitalet-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Hospitalet de Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh Aficio MP C2000 i MP 2000SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Lloguer de fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector de la missatgeria internacional amb seu a l&#39;Hospitalet de Llobregat necessita 2 fotocopiadores en r&egrave;gim de lloguer per a l&#39;&uacute;s a les seves oficines.</p> <p>Aquestes 2 fotocopiadores han de ser 1 en format color i l&#39;altra per a imprimir &uacute;nicament en monocrom. El volum d&#39;impressi&oacute; estimat &eacute;s d&#39;unes 1000 p&agrave;gines en color i unes 4000 p&agrave;gines en negre.</p> <p>Segons aquestes especificacions Telecon realitza la instal&middot;laci&oacute; i el lloguer de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio. Per al format color s&#39;instal&middot;la la fotocopiadora Ricoh MP C2000, i per al format blanc i negre la Ricoh MP 2000SP.</p> <p>A m&eacute;s del <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores">lloguer de les fotocopiadores</a>, tamb&eacute; es realitza la contractaci&oacute; de l&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica i els consumibles (t&ograve;ners) amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 anys (contracte de lloguer) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant amb contracte de Lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh_aficio_mp-c2000-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP C2000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-2000-SP-web.jpg" alt="Imatge de Ricoh Aficio MP 2000SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Manteniment Lloguer Preu per copia Ricoh Fri, 05 Dec 2014 11:37:19 +0000 TPS 318 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fotocopiadores Brother a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-brother-barcelona <p>A l&#39;equip de <strong>Telecon Printing Solutions </strong>dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de primeres marques que dominem, estem altament especialitzats en la reparaci&oacute; de fotocopiadores Brother, i oferim un servei t&egrave;cnic de qualitat per a les fotocopiadores Brother a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Logo Servei Tècnic Brother a Barcelona" src="/sites/default/files/logo-brother.jpg" style="width: 94px; height: 25px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-brother-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Brother Tue, 18 Feb 2014 10:47:23 +0000 TPS 255 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Fax 4430NF. El fax de altes prestacions de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh <p>El model Ricoh Fax 4430NF &eacute;s una soluci&oacute; per a grups de treball mitjans i grans amb altes prestacions, aquest fax de Ricoh est&agrave; dissenyat per satisfer les necessitats m&eacute;s exigents. Fax d&uacute;plex i escaneig en color, fax IP i fax per internet s&oacute;n algunes de les caracter&iacute;stiques m&eacute;s destacades.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-frontal.jpg" alt="Imatge global del Ricoh Fax 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-Panel.jpg" alt="Detall del panell del fax Ricoh 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-cajones.jpg" alt="Ricoh Fax 4430NF amb totes les safates obertes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Venta Noves Laser Doble Cara Ricoh Mon, 20 Jan 2014 09:53:50 +0000 TPS 234 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Fax 3320L. La gama mitja de fax Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh <p>El Ricoh Fax 3320L &eacute;s un model ideal per a petits o mitjans grups de treball. Es caracteritza per la seva gran facilitat d&#39;&uacute;s, aix&iacute; com per una alta velocitat i un excel&middot;lent rendiment sense interrupcions. Tot aix&ograve; mantenint la qualitat i tenint en compte la seguretat que evita tant l&#39;&uacute;s no autoritzat com la p&egrave;rdua d&#39;informaci&oacute;.</p> <p>A continuaci&oacute; detallem i ampliem les caracter&iacute;stiques m&eacute;s destacables del Ricoh Fax 3320L:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-frontal-lat.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L en vista panoràmica" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-Panel.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L amb detall del panell" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-3320L-Frontal.jpg" alt="Ricoh Fax 3320L amb vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-3320l-gama-mitja-fax-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Venta Noves Laser Ricoh Mon, 20 Jan 2014 08:40:41 +0000 TPS 233 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació d'impressores Oki a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-oki-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions</strong> dins del nostre servei t&egrave;cnic realitzem la reparaci&oacute; d&#39;impressores Oki a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Logotip Oki" src="/sites/default/files/logo-Oki.jpg" style="width: 90px; height: 43px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-oki-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Oki Sat, 04 Jan 2014 09:40:13 +0000 TPS 208 at http://www.tps-telecon.es