Fotocopiadoras http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/2/all/%22http%3A/www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp%22 ca Nova sèrie de Multifuncionals Ricoh Color A3 amb Smart Panel http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel <p>Presentem la nova s&egrave;rie de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-multifuncionals-ricoh-barcelona">Multifuncionals Ricoh</a> Color A3 amb velocitats entre les 30ppm (p&agrave;gines per minut) i les 60ppm.</p> <p><img alt="Nova Sèrie Multifuncionals Ricoh color A3 amb Smart Operation Panel" src="http://www.tps-telecon.es/sites/default/files/Nueva-Serie-Multifuncionales-Ricoh-Color-A3.jpg" style="width: 500px; height: 518px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/nova-serie-multifuncionals-ricoh-color-a3-smart-panel" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A3 Ricoh Wed, 20 Jul 2016 13:59:43 +0000 TPS 486 at http://www.tps-telecon.es Ofertes de fotocopiadores Ricoh 2016 http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ofertes-fotocopiadores-ricoh-2016 <p>Telecon Printing Solutions celebra el seu 50 aniversari oferint una <strong>llista d&#39;ofertes de fotocopiadores Ricoh</strong> a un preu excel&middot;lent.</p> <p><img class="responsiveimage" alt="Ofertes Fotocopiadores Ricoh Barcelona Logo Partner" src="/sites/default/files/TPS-RICOH-PARTNER-Barcelona-300-geo.jpg" title="Ofertes Fotocopiadores Ricoh Barcelona Logo Partner" /></p> <p>Les noves fotocopiadores Ricoh que tenim en oferta li permetran obtenir equips multifunci&oacute; d&#39;&uacute;ltima tecnologia amb els seg&uuml;ents avantatges:</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/ofertes-fotocopiadores-ricoh-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Ricoh Sun, 15 May 2016 08:13:34 +0000 TPS 411 at http://www.tps-telecon.es Com quedarà la impressora multifuncional Ricoh en aquesta taula? http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula <p>En comprar una impressora o multifuncional el client pot tenir dubtes de com quedar&agrave; l&#39;equip en la seva ubicaci&oacute; final, ser&agrave; massa gran?, necessitem una altra ubicaci&oacute;?, ...</p> <p>Per resoldre aquests dubtes arriba una &quot;app&quot; de realitat augmentada de Ricoh, amb la qual es pot mostrar la impressora o multifuncional Ricoh directament en el seu dest&iacute; final a trav&eacute;s d&#39;un smartphone o tablet.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/quedara-impressora-multifuncional-ricoh-taula" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Ricoh Mon, 15 Feb 2016 20:19:58 +0000 TPS 484 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio <p>Presentem la nova <strong>Ricoh MP C406</strong> fotocopiadora A4 Color multifunci&oacute; que s&#39;emmarca dins de la gamma de models de fotocopiadores a color A4 amb un rendiment de 35 ppm (p&agrave;gines per minut) en Color i 40 ppm en monocrom (blanc i negre).</p> <p>Aquest nou equip pertany a la mateixa s&egrave;rie que les fotocopiadores multifuncionals color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>, per&ograve; &eacute;s un equip m&eacute;s productiu en oferir millors valors en velocitat i rendiment mensual.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406.jpg" alt="Imatge fotocopiadora A4 Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Noves Laser Color A4 Ricoh Thu, 14 Jan 2016 22:44:35 +0000 TPS 482 at http://www.tps-telecon.es Auditoria equips impressió i control de costos http://www.tps-telecon.es/ca/blog/auditoria-equips-impressio-control-costos <p>Una auditoria d&#39;impressi&oacute; permet realitzar una avaluaci&oacute; de l&#39;entorn d&#39;impressi&oacute; d&#39;una empresa i com es gestionen els documents i les impressions en l&#39;empresa amb els equips disponibles.</p> <p>L&#39;objectiu de l&#39;auditoria d&#39;impressi&oacute; &eacute;s tenir un mapa clar de les impressores, fotocopiadores i multifuncionals d&#39;una empresa, i l&#39;&uacute;s que es realitzen d&#39;aquestes, amb aix&ograve; es proposen millores per a l&#39;obtenci&oacute; de major efic&agrave;cia i estalvi de costos.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/auditoria-equips-impressio-control-costos" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Impressores Multifuncionals Solucions Impressio Wed, 09 Dec 2015 14:36:27 +0000 TPS 480 at http://www.tps-telecon.es Una tablet per controlar les fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh <p>La nova generaci&oacute; de <strong>fotocopiadores multifuncionals Ricoh</strong> tenen l&#39;opci&oacute; d&#39;afegir una tablet de 10 polzades com tauler de control de la multifuncional, tamb&eacute; anomenat oficialment per part de Ricoh el &quot;<strong>Smart Operation Panel</strong>&quot;.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/tablet-controlar-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Ricoh Thu, 05 Nov 2015 09:28:13 +0000 TPS 478 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503SP a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir una fotocopiadora professional A3 color per les seves oficines a Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa internacional amb servei de consultor&iacute;a tecnologica i financera contacta des de la seva seu a Barcelona amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-professionals">fotocopiadores professionals</a>.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per poder recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per assessorar en la compra d&#39;una fotocopiadora.</p> <p>Segons el tipus de treball i volum del mateix, se li indica al client que necessita una fotocopiadora professional color amb format A3.</p> <p>Se li recomana el model Ricoh MP C4503sp. Aquest model admet el format SRA3 per a algunes publicacions i pl&agrave;nols que necessiten imprimir en l&#39;empresa.</p> <p>A m&eacute;s, aquest model de fotocopiadores Ricoh permet velocitats de impressi&oacute; de fins a 45 p&agrave;gines per minut, suficients per a la quantitat d&#39;impressions i personal que far&agrave;n &uacute;s de la fotocopiadora.</p> <p>L&#39;equip inclou 3 safates de paper de 550 fulls per assegurar-se una llarga tirada d&#39;impressions sense haver d&#39;introduir paper cont&iacute;nuament. Aquest model admet ampliacions amb safates addicionals de fins 4700 fulles, aix&iacute; com acabats professionals en cas que en un futur tinguessin la necessitat.</p> <p>S&#39;inclou la possibilitat de pagament per <a href="/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> mitjan&ccedil;ant quotes mensuals i una proposta de manteniment i cost per p&agrave;gina on queden inclosos: toner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>L&#39;oferta &eacute;s acceptada pel client i es concerta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics instal&middot;len i configuren la fotocopiadora en les oficines de l&#39;empresa a Barcelona i s&#39;encarreguen de formar el personal per a l&#39;&uacute;s de les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MPC4503SP A3 color instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh-mpc4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora color A3 Ricoh MPC4503SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona A3 Ricoh Thu, 15 Oct 2015 14:31:50 +0000 TPS 475 at http://www.tps-telecon.es Fotocopiadores Ricoh MP 2554, MP 3054, MP 3554 format A3 BN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn <p>Ricoh llan&ccedil;a la nova fam&iacute;lia de fotocopiadores A3 en blanc i negre MP 2554, Ricoh MP 3054 i Ricoh MP 3554 que substitueixen els anteriors models com la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">Ricoh MP 2553</a>, MP 3353 i la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn">Ricoh MP 3053</a>.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/fotocopiadora-ricoh-mp2554.jpg" alt="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" title="Imatge de Fotocopiadores Ricoh MP 2554, Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3554" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Blanc i Negre A3 Ricoh Thu, 15 Oct 2015 08:31:50 +0000 TPS 474 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MPC306. Multifuncional Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4 <p>Ricoh ha llan&ccedil;at al mercat els nous models de fotocopiadora multifuncional color en format A4: <strong>Ricoh MPC306 ZSP</strong> i <strong>Ricoh MPC306 ZSPF</strong>. Aquests models substitueixen l&#39;anterior fotocopiadora ja descatalogada <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mpc305-multifuncional-color-a4">Ricoh MPC305</a>.</p> <p>Com a novetats respecte a l&#39;anterior model destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh%20MP%20C306ZSP.png" alt="Imatge fotocopiadora multifuncional color A4 Ricoh MP C306" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Color A4 Ricoh Wed, 30 Sep 2015 07:02:06 +0000 TPS 472 at http://www.tps-telecon.es Fotocopiadores a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-barcelona <p>Telecon Printing Solutions disposa d&#39;una &agrave;mplia oferta de fotocopiadores a Barcelona i d&#39;un complet servei t&egrave;cnic que ofereix tant als seus clients de Barcelona com de la resta de prov&iacute;ncies.</p> <p><img alt="Imatge de fotocopiadores a Barcelona" src="/sites/default/files/Fotocopiadoras-Barcelona.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/fotocopiadores-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Tue, 29 Sep 2015 11:45:55 +0000 TPS 471 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503sp </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora per a la seu de Cornellà del Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Consultor&iacute;a d&#39;ambit nacional contacta amb Telecon Printing Solutions des de la seva seu de Cornell&agrave; del Llobregat per sol&middot;licitar la compra d&#39;una fotocopiadora per a les seves oficines.</p> <p>El departament comercial de Telecon assessora al client en base als requisits de treball que tenen. Necessiten un equip amb una bona velocitat d&#39;impressi&oacute; en format A3 i preferiblement amb suficients safates per generar un gran volum d&#39;impressions sense haver de omplir freq&uuml;entment.</p> <p>En base aquestes necessitats se li proposa al client la compra d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4503sp que permet una velocitat d&#39;impressi&oacute; de 45 p&agrave;gines per minut amb dos safates de 550 fulls i un cassete addicional d&#39;altres 550 que els permetin carregar un gran volum de fulles .</p> <p>S&#39;acompanya l&#39;oferta amb una proposta de de manteniment i cost per p&agrave;gina sense m&iacute;nims. On s&#39;inclouen t&ograve;ner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>A m&eacute;s se li ofereix la possibilitat de pagament per renting mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>El client accepta l&#39;oferta i s&#39;interessa per dos equips m&eacute;s de similars caracter&iacute;stiques per les seves oficines de Madrid i Barcelona ciutat.</p> <p>Es prodecedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la fotocopiadora a les oficines Cornell&agrave; del Llobregat aix&iacute; com a la formaci&oacute; del personal per al seu &uacute;s. Paral&middot;lelament es realitzen les gestions oportunes per a dur a terme la venda i instal&middot;laci&oacute; dels altres dos equips sol&middot;licitats, la qual tamb&eacute; va finalitzar amb &egrave;xit.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora instal·lada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_Mp_c4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Venta A3 Ricoh Tue, 01 Sep 2015 07:59:45 +0000 TPS 461 at http://www.tps-telecon.es Preus rènting de fotocopiadores http://www.tps-telecon.es/ca/preus-renting-fotocopiadores <p>Telecon Printing Solutions ofereix un servei de r&egrave;nting que s&#39;adapta a les necessitats dels seus clients.</p> <p>En funci&oacute; de l&#39;equip i el per&iacute;ode de r&egrave;nting nostres clients es beneficien d&#39;un redu&iuml;t preu mensual en l&#39;adquisici&oacute; de les seves fotocopiadores.</p> <p>Mitjan&ccedil;ant aquesta petita quota mensual adquireixen en propietat equips d&#39;&uacute;ltima tecnologia.</p> <p><img alt="Preus de renting de fotocopiadores" src="/sites/default/files/precio-renting-fotocopiadoras.jpg" style="width: 600px; height: 150px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preus-renting-fotocopiadores" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Renting Thu, 09 Jul 2015 11:36:45 +0000 TPS 448 at http://www.tps-telecon.es Lloguer de fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores-ricoh <p>Desde Telecon Printing Solutions oferim dins del nostre servei de lloguer de fotocopiadores, el <strong>lloguer de fotocopiadores Ricoh</strong>.</p> <p>Un servei amb equips d&#39;una de les millors marques del mercat destinat a aquells clients que necessiten llogar una fotocopiadora durant un determinat per&iacute;ode de temps. Des d&#39;uns dies per a esdeveniments de curta durada a uns mesos per a solucions a m&eacute;s llarg termini.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/lloguer-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Lloguer Ricoh Tue, 23 Jun 2015 11:29:06 +0000 TPS 437 at http://www.tps-telecon.es El futur de la seva infraestructura d'impressió http://www.tps-telecon.es/ca/blog/futur-seva-infraestructura-dimpressio <p>La majoria d&#39;empreses han tingut que realitzar importants inversions en els darrers anys per fer front als constants canvis tecnol&ograve;gics.</p> <p>S&#39;inverteix en emmagatzematge de dades, en serveis en el n&uacute;vol, en seguretat, en m&ograve;bils i tablets. Tot aix&ograve; per oferir un millor servei als seus clients i una millors eines de treball als seus empleats.</p> <p>Per&ograve; arribat el moment de parlar sobre la seva infraestructura d&#39;impressi&oacute;, podem trobar-nos que no sempre segueix el mateix ritme d&#39;actualitzacions i millores.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/blog/futur-seva-infraestructura-dimpressio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Solucions Impressio Thu, 11 Jun 2015 08:58:40 +0000 TPS 432 at http://www.tps-telecon.es Renting de Fotocopiadores Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-ricoh <p>Telecon Printing Solutions ofereix un servei de pagament per les seves fotocopiadores Ricoh mitjan&ccedil;ant renting.</p> <p>Amb el <strong>r&egrave;nting de fotocopiadores Ricoh</strong> podr&agrave; pagar c&ograve;modament els equips adquirits sense haver de comprar-los ni assumir el major desemborsament inicial que aix&ograve; suposa.</p> <p><img alt="Renting de fotocopiadores Ricoh de Telecon Printing Solutions" src="/sites/default/files/renting-Fotocopiadoras-Ricoh-telecon-Printing.jpg" style="width: 600px; height: 199px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Renting Ricoh Thu, 11 Jun 2015 07:01:28 +0000 TPS 431 at http://www.tps-telecon.es