Nuevas http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/19/all ca Ricoh MP C406 - Fotocopiadora A4 Color multifunció http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio <p>Presentem la nova <strong>Ricoh MP C406</strong> fotocopiadora A4 Color multifunci&oacute; que s&#39;emmarca dins de la gamma de models de fotocopiadores a color A4 amb un rendiment de 35 ppm (p&agrave;gines per minut) en Color i 40 ppm en monocrom (blanc i negre).</p> <p>Aquest nou equip pertany a la mateixa s&egrave;rie que les fotocopiadores multifuncionals color A4 <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mpc306-multifuncional-color-a4">Ricoh MP C306</a>, per&ograve; &eacute;s un equip m&eacute;s productiu en oferir millors valors en velocitat i rendiment mensual.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406-Panel-Detalle.jpg" alt="Imatge smartpanel fotocopiadora Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-C406.jpg" alt="Imatge fotocopiadora A4 Ricoh Aficio MP C406" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c406-fotocopiadora-a4-color-multifuncio" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Noves Laser Color A4 Ricoh Thu, 14 Jan 2016 22:44:35 +0000 TPS 482 at http://www.tps-telecon.es Nova fotocopiadora Ricoh MP 2554SP http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/nova-fotocopiadora-ricoh-mp-2554sp <p>Ricoh ha informat recentment de la discontinuaci&oacute; del model de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3">fotocopiadora Ricoh MP 2553SP</a>. Una fotocopiadora multifuncional Ricoh en format A3 monocrom que permet la impressi&oacute; de 25 p&agrave;gines per minut.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/nova-fotocopiadora-ricoh-mp-2554sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Noves Blanc i Negre A3 Ricoh Fri, 24 Apr 2015 07:33:37 +0000 TPS 405 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-ts654dn <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar fotocopiadores noves </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en serveis d&#39;infraestructura i ubicada a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions causa que necessiten comprar fotocopiadores noves, equips d&#39;impressi&oacute; tant de color com blanc i negre per a les seves oficines.</p> <p>Sobre la base de la informaci&oacute; que facilita el client, es comenten diverses opcions que podrien adequar-se a les seves necessitats. Per a realitzar una proposta m&eacute;s ajustada es concerta una visita a les seves oficines per valorar les instal&middot;lacions i acabar de comentar detalls i possibilitats.</p> <p>Amb la informaci&oacute; recopilada de les converses i la visita a l&#39;empresa del client es prepara un pressupost en el qual s&#39;inclou la venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4502 A3 color i dues impressores Lexmark ts654dn l&agrave;ser monocrom.</p> <p>L&#39;objectiu amb la inclusi&oacute; de les dues impressores Lexmark en el projecte de compra de noves fotocopiadores &eacute;s que les dues impressores Lexmark monocrom cobreixin les necessitats di&agrave;ries d&#39;impressions en blanc i negre.</p> <p>Cadascuna es situar&agrave; en un departament per facilitar el seu acc&eacute;s al respectiu personal.</p> <p>La venda de la fotocopiadora <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh MP C4502</a>, per&ograve;, est&agrave; pensada per a aquells treballs que requereixin una major c&agrave;rrega, siguin a color o necessitin format A3. La ubicaci&oacute; de la mateixa ser&agrave; entre els departaments per a ser compartida entre els diversos usuaris.</p> <p>El client troba la proposta interessant pel que fa al plantejament, el preu i les prestacions. Un cop acceptada, s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a l&#39;empresa i situen les impressores i la fotocopiadora d&#39;acord a l&#39;acordat, i les configuren segons les necessitats del client.</p> <p>Es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; per assegurar que tot funciona correctament i la qualitat de les impressions &eacute;s &ograve;ptima. En darrer terme, es d&oacute;na una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora i impressores.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Client amb impressores Lexmark i fotocopiadora Ricoh nova instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-30G0226.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark ts654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Venta Noves Laser Color Blanc i Negre A3 A4 Ricoh Lexmark Thu, 16 Apr 2015 10:43:18 +0000 TPS 401 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3 <p>La fotocopiadora Ricoh A3 MP C2011SP, pertany a la fam&iacute;lia de les fotocopiadores multifuncionals color MP C2003 / 2503/3003/3503/4503/5503/6003, les quals es caracteritzen per tenir una plataforma comuna.</p> <p>Aquestes fotocopiadores multifuncionals s&#39;especialitzen per integrar en una sola m&agrave;quina, les funcions de diversos dispositius com la impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i opcionalment el fax. En el cas de la fotocopiadora Ricoh MP C2011SP color A3 &eacute;s una multifuncional 3 en 1 ja que inclou impressi&oacute;, copiadora i esc&agrave;ner a color.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:28:21 +0000 TPS 357 at http://www.tps-telecon.es Multifunció Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp <p>Ricoh presenta una nova s&egrave;rie de multifuncionals A3 en blanc i negre 4x1: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner i fax opcional. Els models <strong>Ricoh 4054SP/SP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP</strong> s&oacute;n una soluci&oacute; uniforme amb diferents nivells de productivitat, des de 40 a 60 p&agrave;gines per minut.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MP4054.jpg" alt="Multifuncionals Ricoh MP 4054SP/ASP, MP 5054SP/ASP, MP 6054SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/multifuncio-ricoh-mp-4054spasp-mp-5054spasp-mp-6054sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Grup Telecon Renting Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Tue, 04 Nov 2014 11:41:13 +0000 TPS 309 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh MP C401 a Mollet del Vallès http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c401-mollet-del-valles <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Mollet del Vallès (Vallès Oriental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C401 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reducció de costos d&#039;impressió </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector qu&iacute;mic sol&middot;licita a Telecon Printing Solutions una millora en els costos d&#39;impressi&oacute; del seu parc de fotocopiadores multifuncionals.</p> <p>Dins del projecte el primer pas va ser, realitzar un treball de consultoria i auditoria de la c&agrave;rrega de treball que suportaven els equips d&#39;impressi&oacute; de l&#39;empresa client.</p> <p>Com a resultat de l&#39;estudi i per procedir a la reducci&oacute; de costos en el preu per p&agrave;gina (tant en blanc i negre, com en color) es va oferir la venda en modalitat de renting de 6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401, incloent-hi el consum dins de la quota final de r&egrave;nting de les fotocopiadores.</p> <p>Segons l&#39;an&agrave;lisi i la consultoria de la impressi&oacute;, pel volum de c&ograve;pies que realitza l&#39;empresa client i l&#39;estalvi en el preu per c&ograve;pia que ofereix la tecnologia de les noves fotocopiadores Ricoh MP C401, el client t&eacute; m&agrave;quines amb les &uacute;ltimes prestacions i un estalvi de la inversi&oacute; des de la primera p&agrave;gina impresa.</p> <p>Tot aix&ograve; permet al client obtenir una optimitzaci&oacute; dels costos de les fotocopiadores de l&#39;empresa.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh MP C401.</a></p> <p><a href="/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del renting de fotocopiadores.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 15 dies (comptant auditoria, venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> 6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401 en format A4 color instal·lades i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-panel.jpg" alt="Imatge panell de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Venta Noves Color A4 Ricoh Tue, 28 Oct 2014 09:04:06 +0000 TPS 305 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2003SP i MP C2503SP: Multifuncionals Ricoh Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3 <p>Les noves multifuncionals Ricoh A3 MP C2003SP, MP C2003ZSP, MP C2503SP i MP C2503ZSP color ofereixen quatre funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner color i fax (opcional).</p> <p>S&oacute;n equips amb prestacions que faciliten i redueixen el temps necessari realitzar les diverses tasques a m&eacute;s d&#39;incloure funcions que redueixen el consum. Tot aix&ograve; les converteix en multifuncionals que s&#39;integren en el seu flux de treball digital millorant la productivitat al mateix temps que respecta el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-frontal.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-A3-C2003-C2503-pantalla.jpg" alt="Multifuncional Ricoh Color A3 MP C2003SP i MP C2503SP pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2003sp-i-mp-c2503sp-multifuncionals-ricoh-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Fri, 12 Sep 2014 10:38:19 +0000 TPS 280 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 2553SP: Multifuncional Monocrom A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3 <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 2554</a>.</p> <p>La nova multifuncional Ricoh MP 2553SP &eacute;s un complet model monocrom A3 que ofereix 4 funcions en un mateix equip: fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner a color i fax (opcional).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MP2553sp.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-aficio-mp-2553-pantalla.jpg" alt="Ricoh MP 2553SP Multifuncional Monocrom A3 Pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-2553sp-multifuncional-monocrom-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Fri, 12 Sep 2014 08:55:36 +0000 TPS 279 at http://www.tps-telecon.es Discontinuació del model MP C300 de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh <div> Recentment Ricoh va informar sobre la discontinuaci&oacute; del seu model de multifuncional l&agrave;ser color <strong>MP C300</strong>. El que era fins ara un dels vaixells ins&iacute;gnia de la multifuncionals a color ser&agrave; substitu&iuml;t per la s&egrave;rie <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">Ricoh MP C401</a>.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> </div><p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/noticies/discontinuacio-del-model-mp-c300-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 10:46:14 +0000 TPS 276 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C401SP: Multifuncional Làser Color A4 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4 <p>Ricoh llen&ccedil;a la nova multifuncional color MP C401SP que copia, escaneja, imprimeix i envia faxos. Un model que substitueix l&#39;emblem&agrave;tica MP C300 i a la MP C400.&nbsp;</p> <p>La <strong>Ricoh MP C401SP</strong> Un equip molt complet que ofereix un gran rendiment, una alta fiabilitat i productivitat. Tot aix&ograve; acompanyat d&#39;uns resultats de gran qualitat d&#39;imatge i unes excel&middot;lents funcions d&#39;acabat.&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-frontal-oficina.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/MFP-COLOR-A4-MPC401SP-MPC401SRSP-panel.jpg" alt="Multifuncional Làser Color A4 Ricoh MP C401SP detall pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c401sp-multifuncional-laser-color-a4" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A4 Ricoh Fri, 05 Sep 2014 07:47:18 +0000 TPS 275 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S. Alta producció en impressió http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio <p>Les impressores RICOH Pro 8100S, Pro 8110S i Pro 8120S estan englobades dins d&#39;una gamma d&#39;equips d&#39;alta producci&oacute; en blanc i negre que inclouen impressora, copiadora i esc&agrave;ner.</p> <p>Aquesta s&egrave;rie de solucions d&#39;impressi&oacute; professional de Ricoh ofereixen una fiabilitat excepcional juntament amb una excel&middot;lent qualitat d&#39;imatge i gesti&oacute; del paper. Tot aix&ograve; li aporta a l&#39;usuari una gran productivitat i unes caracter&iacute;stiques ideals per a entorns d&#39;alta producci&oacute;.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-pro-8100-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh-pro-8100-full.jpg" alt="Ricoh Pro 8100 vista global" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-8100s-pro-8110s-i-pro-8120s-alta-produccio-impressio" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Solucions Impressio Barcelona Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Ricoh Mon, 09 Jun 2014 08:23:30 +0000 TPS 264 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition. Solució impressió professional http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional <p>La <strong>Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition</strong> no &eacute;s una impressora, sin&oacute; que &eacute;s un avan&ccedil;at sistema d&#39;impressi&oacute; digital en color, que ofereix una qualitat i fiabilitat superiors dins del mercat d&#39;impressi&oacute; de producci&oacute; professional.</p> <p>Els models Ricoh Pro C901 i Ricoh Pro C901S permeten produir una gran varietat de material impr&egrave;s amb diversitat d&#39;acabats, i amb volums d&#39;impressi&oacute; tant baixos com alts obtenint una significativa millora de la productivitat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_pro-c901-lateral.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/ricoh_pro-c901-frontal.jpg" alt="Ricoh Pro C901 vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-pro-c901-graphic-arts-edition-solucio-impressio-professional" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Solucions Impressio Barcelona Preu per copia Venta Noves Laser Color Ricoh Sun, 01 Jun 2014 08:57:51 +0000 TPS 262 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP 3053SP - Fotocopiadora Multifuncional A3 BN http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn <p>Aquest model ha estat substitu&iuml;t per la <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fotocopiadores-ricoh-mp-2554-mp-3054-mp-3554-format-a3-bn">nova fotocopiadora multifuncional Ricoh MP 3054</a>.</p> <p>Les multifuncionals <strong>Ricoh MP 3053SP</strong> pertanyen a una fam&iacute;lia d&#39;equips que permeten una millora de la productivitat minimitzant l&#39;impacte que aquestes puguin causar sobre el medi ambient.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-MP-3053SP-frontal-finisher.jpg" alt="Ricoh MP3053SP vista frontal amb safates" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-3053sp-fotocopiadora-multifuncional-a3-bn" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Leasing Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Thu, 15 May 2014 14:45:15 +0000 TPS 260 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp <p><strong>Telecon</strong> presenta les noves fotocopiadores multifunci&oacute; monocrom Ricoh Aficio MP 2001SP i Ricoh Aficio MP 2501SP. Aquests equips en format A3 inclouen fotocopiadora, impressora, esc&agrave;ner i fax. Tot aix&ograve; al costat dels seus millores de productivitat i les seves noves funcionalitats, la converteixen en una fotocopiadora multifuncional ideal per a grups de treball i petites organitzacions.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP2001SP-MP2501SP-office.jpg" alt="Ricoh Aficio MP 2001SP i MP 2501SP. Ricoh Aficio BN A3" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-Aficio-MP2001SP-MP2501SP-panel.jpg" alt="Panell Ricoh Aficio MP 2001SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-2001sp-i-mp-2501sp" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Grup Telecon Renting Preu per copia Venta Noves Laser Blanc i Negre Doble Cara A3 Ricoh Mon, 20 Jan 2014 10:26:09 +0000 TPS 235 at http://www.tps-telecon.es Ricoh Fax 4430NF. El fax de altes prestacions de Ricoh http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh <p>El model Ricoh Fax 4430NF &eacute;s una soluci&oacute; per a grups de treball mitjans i grans amb altes prestacions, aquest fax de Ricoh est&agrave; dissenyat per satisfer les necessitats m&eacute;s exigents. Fax d&uacute;plex i escaneig en color, fax IP i fax per internet s&oacute;n algunes de les caracter&iacute;stiques m&eacute;s destacades.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-frontal.jpg" alt="Imatge global del Ricoh Fax 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-Panel.jpg" alt="Detall del panell del fax Ricoh 4430NF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Ricoh-FAX-4430NF-cajones.jpg" alt="Ricoh Fax 4430NF amb totes les safates obertes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-fax-4430nf-fax-altes-prestacions-ricoh" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Barcelona Grup Telecon Manteniment Renting Venta Noves Laser Doble Cara Ricoh Mon, 20 Jan 2014 09:53:50 +0000 TPS 234 at http://www.tps-telecon.es