Venta http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/18/all ca Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503sp-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2015/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503sp </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora per a la seu de Cornellà del Llobregat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Consultor&iacute;a d&#39;ambit nacional contacta amb Telecon Printing Solutions des de la seva seu de Cornell&agrave; del Llobregat per sol&middot;licitar la compra d&#39;una fotocopiadora per a les seves oficines.</p> <p>El departament comercial de Telecon assessora al client en base als requisits de treball que tenen. Necessiten un equip amb una bona velocitat d&#39;impressi&oacute; en format A3 i preferiblement amb suficients safates per generar un gran volum d&#39;impressions sense haver de omplir freq&uuml;entment.</p> <p>En base aquestes necessitats se li proposa al client la compra d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4503sp que permet una velocitat d&#39;impressi&oacute; de 45 p&agrave;gines per minut amb dos safates de 550 fulls i un cassete addicional d&#39;altres 550 que els permetin carregar un gran volum de fulles .</p> <p>S&#39;acompanya l&#39;oferta amb una proposta de de manteniment i cost per p&agrave;gina sense m&iacute;nims. On s&#39;inclouen t&ograve;ner, m&agrave; d&#39;obra, peces i recanvis.</p> <p>A m&eacute;s se li ofereix la possibilitat de pagament per renting mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes quotes mensuals.</p> <p>El client accepta l&#39;oferta i s&#39;interessa per dos equips m&eacute;s de similars caracter&iacute;stiques per les seves oficines de Madrid i Barcelona ciutat.</p> <p>Es prodecedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la fotocopiadora a les oficines Cornell&agrave; del Llobregat aix&iacute; com a la formaci&oacute; del personal per al seu &uacute;s. Paral&middot;lelament es realitzen les gestions oportunes per a dur a terme la venda i instal&middot;laci&oacute; dels altres dos equips sol&middot;licitats, la qual tamb&eacute; va finalitzar amb &egrave;xit.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora instal·lada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_Mp_c4503sp.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4503sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Venta A3 Ricoh Tue, 01 Sep 2015 07:59:45 +0000 TPS 461 at http://www.tps-telecon.es Venda de Plotters http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-plotters <p>Telecon Printing Solutions li ofereix un complet servei de venda de plotters de primeres marques:</p> <ul> <li> Hp (amb la seva serie HP Designjet)</li> <li> Canon</li> <li> Xerox</li> <li> Epson</li> <li> Roland</li> <li> Ricoh</li> </ul> <p><img alt="Imatge de venda de plotters" src="/sites/default/files/plotter-ricoh.png" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp">Plotter Ricoh MP CW2200SP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-mp-cw2200sp" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Plotter-RICOH%20MP%20CW2200SP%20.png" alt="Imatge de Plotter Ricoh MP CW2200SP " title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140">Plotter Ricoh Aficio MP W5100/MP W7140</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-ricoh-aficio-mp-w5100mp-w7140" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Ricoh-MP-W5100-W7140.jpg" alt="Imatge de Plotter Ricoh Aficio MP W5100 - MP W7140" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601">Plotter MP W2401/MP W3601</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/plotter-mp-w2401mp-w3601" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Plotter-Ricoh-MPW2401.jpg" alt="Imatge del plotter Ricoh MP W2401/MP W3601" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/venda-plotters" target="_blank">llegeix més</a></p> Plotter Venta Wed, 15 Jul 2015 10:40:06 +0000 TPS 452 at http://www.tps-telecon.es Venda d'escàner Cànon a Madrid http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-descaner-canon-madrid <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Madrid </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Canon DR-G1100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Escàner professional per a digitalització de documentació </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Organisme nacional amb seu a Madrid, contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost per a la compra d&#39;un <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/index-productes/escaner-professional-escaner-amb-alimentador-tambor-o-portatil">esc&agrave;ner professional</a> per digitalitzar un gran volum de documentaci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per determinar quin tipus d&#39;esc&agrave;ner necessiten. En aquest cas el client, necessita un equip d&#39;alt rendiment apte per a format DIN A3 i capa&ccedil; de digitalitzar un alt volum de documents.</p> <p>El client ja s&#39;havia informat i va coincidir amb el nostre comercial que un equip C&agrave;non DR-G1100 compliria amb els requisits necessaris.</p> <p>L&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 &eacute;s un equip d&#39;alta productivitat amb una velocitat d&#39;escaneig de fins (100ppm / 200ipm). Preparat per suportar grans c&agrave;rregues de treball (25.000 p&agrave;gines / dia) i amb un alimentador per a 500 fulls.</p> <p>Se li realitza una proposta que inclou l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non DR-G1100 el programari de captura i gesti&oacute; documental Kofax Express. Tot aix&ograve; al costat d&#39;una garantia de 3 anys amb un temps de resposta in situ de 8 hores, un manteniment i un kit de consumibles anual.</p> <p>D&#39;acord a les converses mantingudes amb el client se li ofereix un c&ograve;mode <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> a 36 mesos com a forma de pagament per a la venda.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost s&#39;envia l&#39;esc&agrave;ner C&agrave;non al client. En aquest cas el seu departament t&egrave;cnic es far&agrave; c&agrave;rrec de la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; del mateix.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Escàner Cànon funcionant correctament en les instal·lacions del client </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Canon_DR-G1100.jpg" alt="Imatge d&#039;escàner Cànon DR-G1100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Escaner Gestio Documental Digitalitzacio Expedients Manteniment Renting Venta A3 Canon Wed, 10 Jun 2015 11:29:24 +0000 TPS 430 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-ts654dn <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark ts654dn </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar fotocopiadores noves </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en serveis d&#39;infraestructura i ubicada a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions causa que necessiten comprar fotocopiadores noves, equips d&#39;impressi&oacute; tant de color com blanc i negre per a les seves oficines.</p> <p>Sobre la base de la informaci&oacute; que facilita el client, es comenten diverses opcions que podrien adequar-se a les seves necessitats. Per a realitzar una proposta m&eacute;s ajustada es concerta una visita a les seves oficines per valorar les instal&middot;lacions i acabar de comentar detalls i possibilitats.</p> <p>Amb la informaci&oacute; recopilada de les converses i la visita a l&#39;empresa del client es prepara un pressupost en el qual s&#39;inclou la venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4502 A3 color i dues impressores Lexmark ts654dn l&agrave;ser monocrom.</p> <p>L&#39;objectiu amb la inclusi&oacute; de les dues impressores Lexmark en el projecte de compra de noves fotocopiadores &eacute;s que les dues impressores Lexmark monocrom cobreixin les necessitats di&agrave;ries d&#39;impressions en blanc i negre.</p> <p>Cadascuna es situar&agrave; en un departament per facilitar el seu acc&eacute;s al respectiu personal.</p> <p>La venda de la fotocopiadora <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Ricoh MP C4502</a>, per&ograve;, est&agrave; pensada per a aquells treballs que requereixin una major c&agrave;rrega, siguin a color o necessitin format A3. La ubicaci&oacute; de la mateixa ser&agrave; entre els departaments per a ser compartida entre els diversos usuaris.</p> <p>El client troba la proposta interessant pel que fa al plantejament, el preu i les prestacions. Un cop acceptada, s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a l&#39;empresa i situen les impressores i la fotocopiadora d&#39;acord a l&#39;acordat, i les configuren segons les necessitats del client.</p> <p>Es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; per assegurar que tot funciona correctament i la qualitat de les impressions &eacute;s &ograve;ptima. En darrer terme, es d&oacute;na una formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora i impressores.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Client amb impressores Lexmark i fotocopiadora Ricoh nova instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-30G0226.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark ts654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Venta Noves Laser Color Blanc i Negre A3 A4 Ricoh Lexmark Thu, 16 Apr 2015 10:43:18 +0000 TPS 401 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh MP C300 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-mp-c300-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C300 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Renovar parc d&#039;impressió i estalviar costos </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda de productes i solucions industrials amb una de les seves seus Barcelona contacta amb Telecon Printing Solutions interessant per un pressupost per renovar el seu parc d&#39;equips d&#39;impressi&oacute; i reduir les despeses que aquest genera.</p> <p>Des del nostre departament comercial es parla extensament amb el client per con&egrave;ixer m&eacute;s detalls sobre les necessitats i tipus de treball que porta a terme a les seves oficines.</p> <p>A m&eacute;s de la renovaci&oacute; de fotocopiadores, es planteja al client la possibilitat de realitzar un estudi de costos de manera que pugui valorar els avantatges de les noves fotocopiadores en combinaci&oacute; amb un pagament per c&ograve;pia.</p> <p>Es fixa un dia per visitar les oficines i veure in situ el parlat i obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, es prepara una proposta ajustada a les necessitats del client. Hi destaca:</p> <ul> <li> Reducci&oacute; de despeses d&#39;impressi&oacute; gr&agrave;cies al pagament per c&ograve;pia (inclou consumibles, peces i despla&ccedil;aments).</li> <li> Reducci&oacute; del parc d&#39;impressi&oacute;. Se substitueixen fotocopiadores i impressores (total 15 equips) per les noves <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">Ricoh MP C300</a> (8 unitats), la qual cosa permet una gesti&oacute; m&eacute;s simplificada i un estalvi.</li> <li> Pagament mensual. Gr&agrave;cies a l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de fotocopiadores</a> a 60 mesos, poden disposar dels &uacute;ltims equips sense haver d&#39;abonar tot l&#39;import en un pagament sin&oacute; en c&ograve;modes quotes mensuals.</li> </ul> <p>Donades la n&uacute;merosas avantatges respecte a la situaci&oacute; actual, el client accepta la proposta.</p> <p>S&#39;estableixen uns dies per a les instal&middot;lacions i configuracions de les diverses fotocopiadores Ricoh a les plantes i departaments pr&egrave;viament acordats.</p> <p>A mesura aquestes estan instal&middot;lades i configurades, es realitzen proves per confirmar el seu correcte funcionament i es forma el personal perqu&egrave; s&agrave;piguen utilitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh venudes i instal·lades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Renting Preu per copia Venta Ricoh Thu, 02 Apr 2015 09:33:35 +0000 TPS 395 at http://www.tps-telecon.es Venda i instal·lació d'una fotocopiadora Ricoh MP C400 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-duna-fotocopiadora-ricoh-mp-c400-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2013/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una fotocopiadora color </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada als serveis industrials contacta amb el departament comercial de Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores a color que permetin una bona velocitat tant d&#39;escaneig com d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Un dels nostres comercials parla amb el client per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre els requisits desitjats, l&#39;entorn i tipus de treballs als quals es destinar&agrave; la fotocopiadora, etc.</p> <p>A m&eacute;s de comentar els requisits de maquinari es parla sobre les despeses de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de la fotocopiadora</a>, nombre d&#39;impressions, consumibles, etc.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres equips amb manteniment per part de Telecon Printing Solutions mitjan&ccedil;ant el format de preu per c&ograve;pia.</p> <p>En base a tota aquesta informaci&oacute;, es realitza una proposta de venda d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C400 color A4 capa&ccedil; d&#39;imprimir fins a 40 c&ograve;pies per minut i escanejar fins a 30 imatges a color per minut ideal per cobrir el volum de l&#39;oficina i per al seu &uacute;s com arxiu documental.</p> <p>La fotocopiadora Ricoh MP C400 oferta inclou diverses safates d&#39;entrada de paper que permeten emmagatzemar fins a 2300 fulls, evitant aix&iacute; que el personal hagi d&#39;estar cont&iacute;nuament pendent d&#39;afegir paper a la fotocopiadora.</p> <p>S&#39;ofereix al client un contracte de manteniment en el format preu per c&ograve;pia, en el qual s&#39;inclouen els consumibles (t&ograve;ners) i els despla&ccedil;aments, intervencions i recanvis que pogu&eacute;s necessitar la fotocopiadora. Mitjan&ccedil;ant aquest contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a>, el client s&#39;evita preocupacions i li permet un estalvi considerable.</p> <p>El client accepta la proposta de venda de fotocopiadora presentada per Telecon i s&#39;estableix un dia per a instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen a les oficines on romandr&agrave; la fotocopiadora Ricoh MP C400 per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;. Un cop finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i de funcionament per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> <p>Finalment es realitza una petita formaci&oacute; per explicar el funcionament a una de les persones de contacte la qual s&#39;encarregar&agrave; de formar els altres treballadors.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de fotocopiadora Ricoh MP C400 amb instal·lació inclosa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora_Ricoh_Aficio_MPC300_MPC400_Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Thu, 26 Mar 2015 11:00:56 +0000 TPS 388 at http://www.tps-telecon.es Rènting de fotocopiadora Ricoh MP C4502 i impressores Lexmark a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-c4502-i-impressores-lexmark-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i impressores Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir mitjançant renting una nova fotocopiadora de gran qualitat i impressores auxiliars </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines ubicades a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions interessant-se en la compra d&#39;una fotocopiadora i unes impressores per a les seves oficines.</p> <p>At&eacute;n la seva trucada el departament comercial on en base a les necessitats comentari del client, les seves instal&middot;lacions i forma de treball, se li assessora sobre el tipus d&#39;equips m&eacute;s adequats per al seu despatx.</p> <p>A m&eacute;s dels equips i les seves caracter&iacute;stiques es comenten els diversos tipus de forma de pagament, acordant-se en aquesta ocasi&oacute; que l&#39;opci&oacute; m&eacute;s interessant per al client seria un r&egrave;nting de la fotocopiadora i impressores. Mitjan&ccedil;ant l&#39;opci&oacute; de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting</a> el client podr&agrave; disposar de l&#39;&uacute;ltima tecnologia pagant mitjan&ccedil;ant c&ograve;modes terminis.</p> <p>En base a la informaci&oacute; obtinguda es redacta una proposta de r&egrave;nting en qu&egrave; s&#39;inclouen una fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 i dues impressores l&agrave;ser Lexmark T654.</p> <p>La <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">fotocopiadora Ricoh MP C4502</a> ser&agrave; la fotocopiadora central a l&#39;oficina amb la idea de ser compartida i absorbir els treballs amb major c&agrave;rrega d&#39;impressions.</p> <p>Les dues impressores Lexmark T654 s&#39;utilitzaran per als treballs en blanc i negre que no requereixin molt volum.</p> <p>Quant a la forma de pagament, tal com es va acordar, s&#39;ofereixen dues propostes de renting dels equips d&#39;impressi&oacute; a 48 i 60 mesos perqu&egrave; el client pugui triar la que m&eacute;s li interessi. En aquest cas, la de 48 mesos.</p> <p>Un cop presentada i aprovada la proposta de r&egrave;nting es concreta un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; dels equips. Es situa la fotocopiadora en una &agrave;rea comuna per facilitar l&#39;acc&eacute;s del personal a l&#39;equip i les dues impressores en els despatxos per a una major proximitat i immediatesa.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels equips d&#39;impressi&oacute; d&#39;acord a les prefer&egrave;ncies del client, es realitza una bateria de proves per confirmar el seu correcte funcionament i es finalitza amb una formaci&oacute; al personal de l&#39;empresa sobre les principals funcionalitats dels equips instal&middot;lats.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora i impressores adquirides mitjançant l&#039;opció de rènting i instal·lades correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Aficio-MP-C4502SPDF_0.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502sp" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-Lexmark-T654dn.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Lexmark T654dn" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Impressores Barcelona Renting Venta Ricoh Lexmark Thu, 26 Mar 2015 10:37:15 +0000 TPS 387 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadores Ricoh amb estudi de costos a Tarragona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadores-ricoh-amb-estudi-costos-tarragona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2011-10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Tarragona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i Ricoh MP C300AD </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Estudi de costos i compra de noves fotocopiadores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la distribuci&oacute; productes qu&iacute;mics contacta amb Telecon Printing Solutions sol&middot;licitant informaci&oacute; sobre la venda de fotocopiadores que puguin complir les necessitats dels seus departaments, tant a nivell de funcionalitats com en la c&agrave;rrega de treball que han de suportar els equips, a m&eacute;s d&#39;estar interessats en una reducci&oacute; de les despeses destinades a impressi&oacute;.</p> <p>En una primera aproximaci&oacute;, els nostres comercials parlen amb el client sobre diverses opcions que li podrien interessar. Se li planteja la possibilitat de fer un estudi de costos per aix&iacute; comparar les despeses actuals amb l&#39;estalvi que tindrien amb la compra de noves fotocopiadores i es presenta un exemple de contracte de <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment</a> amb l&#39;opci&oacute; de preu per c&ograve;pia.</p> <p>El client es mostra molt interessat pel que es concerta una visita a les instal&middot;lacions per valorar in situ el que s&#39;ha comentat i recopilar la informaci&oacute; necess&agrave;ria per a l&#39;estudi de costos.</p> <p>Un cop realitzada la visita s&#39;inicia l&#39;elaboraci&oacute; de l&#39;informe de costos, on en base de les necessitats del client se li detallen les fotocopiadores que m&eacute;s s&#39;adeq&uuml;en a l&#39;empresa juntament amb l&#39;estalvi que obtindrien respecte a la situaci&oacute; actual.</p> <p>Per a l&#39;elecci&oacute; de les fotocopiadores, es tenen en compte tant funcionalitats especifiques necess&agrave;ries per al flux de treball dels diversos departaments (grapat, safates addicionals, etc.), la c&agrave;rrega de treball i l&#39;estalvi (substituir petites impressores per una fotocopiadora poden aportar prestacions i reduir costos).</p> <p>Es presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta en vista de l&#39;estalvi i avantatges que ofereix la mateixa. En detall, aquesta inclou la venda de dues fotocopiadores Ricoh MP C3501AD i una Ricoh MP C300AD que li permeten una impressi&oacute; a color i monocrom de qualitat.</p> <p>En la proposta s&#39;inclou addicionalment un contracte de manteniment amb <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">preu per c&ograve;pia</a> on el client paga per les impressions que realitza i t&eacute; incl&ograve;s el t&ograve;ner, reparaci&oacute;, despla&ccedil;ament i substituci&oacute; de peces de les fotocopiadores.</p> <p>Un cop rebuts els equips, els nostres t&egrave;cnics es desplacen amb ells a l&#39;empresa del client i procedeixen a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels mateixos en els diferents departaments.</p> <p>Finalment, es realitza una formaci&oacute; als usuaris sobre el funcionament de les fotocopiadores Ricoh instal&middot;lades i les funcions m&eacute;s habituals.</p> <p>Premi <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c300-multifuncional-laser-color-a4">aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre fotocopiadores Ricoh de la s&egrave;rie MP C300</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadoras instal·lades i funcionant a ple rendiment </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-mpc3501ad.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C3501AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh_MPC300-Bandejas.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C300AD" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Manteniment Preu per copia Venta Color A4 Ricoh Mon, 23 Mar 2015 08:55:00 +0000 TPS 385 at http://www.tps-telecon.es Rènting Fotocopiadora Ricoh MP 8001SP a Granollers http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/renting-fotocopiadora-ricoh-mp-8001sp-granollers <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/07 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Granollers (Vallès Oriental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP 8001SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Adquirir en rènting una fotocopiadora per impressió de grans volums i amb opció d&#039;acabats </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; i comercialitzaci&oacute; de productes de salut i higiene amb oficines a Granollers (Barcelona) contacta amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar pressupost en mode r&egrave;nting d&#39;una fotocopiadora A3 que suporti una gran c&agrave;rrega de treball i admeti acabats com el grapat.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client per determinar m&eacute;s detalls sobre la c&agrave;rrega de treball i les prestacions que necessiten que tingui l&#39;equip.</p> <p>El client necessita un equip que suporti una alta producci&oacute; i que permeti qualsevol tipus de treball, en color blanc i negre, en A3 o A4 i que admeti m&ograve;duls d&#39;acabats &quot;finisher&quot; en qu&egrave; grapar les seves impressions.</p> <p>El nostre comercial prepara una proposta en la qual s&#39;inclou una excel&middot;lent fotocopiadora, la Ricoh MP 8001SP que compleix tots els requisits sol&middot;licitats. Permet un velocitat d&#39;impressi&oacute; de fins a 80ppm, color, diversos formats de paper fins a A3, disposa d&#39;un finisher de 3000 fulls amb grapat de fins a 50 fulls a m&eacute;s de copiadora &eacute;s impressora, esc&agrave;ner i fax.</p> <p>Es presenta la proposta al client incloent com a modalitat de pagament el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/renting-fotocopiadores-impressores-laser-multifuncionals">r&egrave;nting de la fotocopiadora</a> Ricoh a 60 mesos i aquest l&#39;accepta at&egrave;s que s&#39;ajusta perfectament a les seves necessitats. Seguidament, es fixa un dia per a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>El nostre equip t&egrave;cnic, es despla&ccedil;a a les oficines on haur&agrave; d&#39;instal&middot;lar la fotocopiadora. Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; es realitzen diverses proves per confirmar l&#39;&ograve;ptim funcionament de la mateixa i s&#39;explica als usuaris com realitzar els treballs m&eacute;s habituals.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh instal·lada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-ricoh-MP8001SP.png" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP 8001SP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Renting Venta Laser Color Blanc i Negre A3 Ricoh Mon, 16 Mar 2015 09:01:50 +0000 TPS 382 at http://www.tps-telecon.es Venda i manteniment de fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-i-manteniment-fotocopiadores-ricoh-aficio-mp-c4502-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar 2 noves fotocopiadores per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi Oficial de Catalunya amb seu a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Printing Solutions per sol&middot;licitar una proposta de venda de noves fotocopiadores.</p> <p>El nostre departament comercial parla amb el client i ofereix una primera explicaci&oacute; de les diverses opcions que podrien ser les m&eacute;s adequades.</p> <p>Per poder oferir una proposta m&eacute;s ajustada a les necessitats del client, s&#39;estableix un dia de visita a les oficines per analitzar les instal&middot;lacions i forma de treball.</p> <p>En base a la informaci&oacute; recollida en les converses i la visita des Telecon Printing Solutions es presenta una proposta de projecte que inclou la venda i <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/manteniment-fotocopiadores">manteniment de les fotocopiadores</a>.</p> <p>La venda es proposa en format de r&egrave;nting de fotocopiadores, amb el qual el client pot comptar de forma immediata de les noves fotocopiadores Ricoh MP C4502 sense haver de pagar-les al comptat, &uacute;nicament ha d&#39;abonar una petita quota mensual.</p> <p>El contracte de manteniment proposat &eacute;s un contracte de manteniment amb preu per c&ograve;pia, mitjan&ccedil;ant el qual l&#39;empresa client t&eacute; un preu d&#39;impressi&oacute; molt competitiu i a m&eacute;s el t&ograve;ner, peces, recanvis i servei t&egrave;cnic incl&ograve;s.</p> <p>En detall, els diversos punts que engloba el projecte de venda s&oacute;n:</p> <ul> <li> Venda i instal&middot;laci&oacute; de 2 fotocopiadores Ricoh Aficio MP C4502 a les oficines del client i configuraci&oacute; en base a les seves necessitats.</li> <li> Recompra de l&#39;anterior fotocopiadora Ricoh MP C3500, el que suposa un estalvi per al client.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de drivers i programari en 6 pc&#39;s que permet als usuaris treballar amb les dues fotocopiadores directament des dels equips.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris perqu&egrave; coneguin les principals funcions de la fotocopiadora Ricoh i s&agrave;piguen com utilitzar-les.</li> <li> Contracte de manteniment preu per c&ograve;pia de les 2 fotocopiadores Ricoh.</li> </ul> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-aficio-mp-c4502-mp-c5502">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadores Ricoh instal·lades, pc&#039;s configurats i personal format </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fotocopiadora-Ricoh-Afico-MPC4502.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh Aficio MP C4502" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Barcelona Manteniment Preu per copia Venta Color A3 Ricoh Fri, 06 Mar 2015 08:45:09 +0000 TPS 375 at http://www.tps-telecon.es Fax Brother 2840 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840 <p>El model <strong>FAX-2840</strong> &eacute;s un fax l&agrave;ser monocrom d&#39;alta velocitat de Brother que a m&eacute;s inclou la possibilitat de realitzar c&ograve;pies de documents.</p> <p>Un equip compacte amb totes les prestacions necess&agrave;ries per millorar la productivitat de la seva oficina. Entre elles cal destacar:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax làser monocrom Brother 2840" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/fax-brother-2840" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Venta Laser Blanc i Negre Brother Thu, 12 Feb 2015 10:31:41 +0000 TPS 360 at http://www.tps-telecon.es Ricoh MP C2011SP: Fotocopiadora Ricoh Làser Color A3 http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3 <p>La fotocopiadora Ricoh A3 MP C2011SP, pertany a la fam&iacute;lia de les fotocopiadores multifuncionals color MP C2003 / 2503/3003/3503/4503/5503/6003, les quals es caracteritzen per tenir una plataforma comuna.</p> <p>Aquestes fotocopiadores multifuncionals s&#39;especialitzen per integrar en una sola m&agrave;quina, les funcions de diversos dispositius com la impressora, esc&agrave;ner, fotocopiadora i opcionalment el fax. En el cas de la fotocopiadora Ricoh MP C2011SP color A3 &eacute;s una multifuncional 3 en 1 ja que inclou impressi&oacute;, copiadora i esc&agrave;ner a color.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Fotocopiadora-Ricoh-A3-C2011.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C2011" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/producte/ricoh-mp-c2011sp-fotocopiadora-ricoh-laser-color-a3" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Multifuncionals Renting Preu per copia Venta Noves Laser Color Doble Cara A3 Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:28:21 +0000 TPS 357 at http://www.tps-telecon.es Venda Multifuncional Ricoh MP 301SPF a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-multifuncional-ricoh-mp-301spf-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP 301SPF </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;una multifuncional per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en la compra venda i lloguer d&#39;immobles, contacta amb Telecon Printing Solutions interessant-se en l&#39;adquisici&oacute; d&#39;una equip multifunci&oacute; per a les seves oficines de Barcelona.</p> <p>Els nostres especialistes parlen amb el client per determinar el volum de c&ograve;pies, format i altres funcionalitats que poguessin requerir en el seu flux de treball habitual.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute;, es descarta la possibilitat d&#39;incorporar un equip color i A3 a causa del redu&iuml;t nombre d&#39;impressions d&#39;aquestes caracter&iacute;stiques.</p> <p>Se li proposa al client un equip multifunci&oacute; Ricoh model MP 301SPF, un multifuncional amb impressi&oacute; en blanc i negre i format DIN A4 amb totes les prestacions per satisfer les necessitats de l&#39;oficina on s&#39;instal&middot;lar&agrave;.</p> <p>A m&eacute;s de les funcions de c&ograve;pia i impressi&oacute;, la multifuncional Ricoh els ofereix la possibilitat d&#39;utilitzar les caracter&iacute;stiques d&#39;esc&agrave;ner i fax incloses en l&#39;equip, sempre necess&agrave;ries dins del treball diari d&#39;una empresa.</p> <p>Un cop completada la venda de la multifuncional Ricoh, un membre del nostre servei t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;oficina del client per instal&middot;lar i configurar la nova multifuncional segons les prefer&egrave;ncies desitjades.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Premi aquí, per més informació de la multifuncional Ricoh MP 301SPF.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies (venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Nova multifuncional Ricoh MP 301SPF instal·lada i configurada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/fotocopiadora-ricoh_mp_301sp_301spf.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP 301SPF de projecte de venda de multifuncional a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Venta Blanc i Negre A4 Ricoh Wed, 21 Jan 2015 11:17:59 +0000 TPS 349 at http://www.tps-telecon.es Venda de Fax Brother 2840 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fax-brother-2840-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Fax Brother 2840 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra d&#039;un nou fax per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector farmac&egrave;utic es posa en contacte amb Telecon donada la necessitat d&#39;adquirir un nou Fax per a l&#39;empresa.</p> <p>El departament comercial de Telecon Printing Solutions es reuneix amb el client per con&egrave;ixer els detalls i les necessitats per poder-li oferir el producte que m&eacute;s s&#39;adapti a la seva empresa.</p> <p>L&#39;equip estaria ubicat en una oficina per a &uacute;s per part del personal de l&#39;empresa. No s&#39;utilitzar&agrave; per a enviaments d&#39;un gran volum de faxos, per la qual cosa equips de fax amb prestacions m&eacute;s avan&ccedil;ades en l&#39;enviament de fax queden descartats.</p> <p>En base a aquesta informaci&oacute; i al pressupost del client, se li aconsella la compra d&#39;un Fax l&agrave;ser Brother 2840. Aquest model pot imprimir fins a 20 p&agrave;gines per minut i disposa d&#39;una safata d&#39;alimentaci&oacute; de fins a 250 p&agrave;gines. Suficient velocitat i fulles per agilitzar el flux de treball de l&#39;oficina i evitar que s&#39;interrompin les impressions.</p> <p>Un cop completada la venda del fax, el nostre personal del servei t&egrave;cnic procedeix a realitzar la instal&middot;laci&oacute; de l&#39;equip.</p> <p>En la instal&middot;laci&oacute; es connecta el fax a la l&iacute;nia telef&ograve;nica i es realitza una petita formaci&oacute; del funcionament del fax al personal de l&#39;empresa que l&#39;utilitzar&agrave;.</p> <p>En aquest cas, el client no desitja incorporar el fax a la xarxa de la seva empresa per poder utilitzar l&#39;enviament de fax des dels seus ordinadors, per&ograve; s&#39;explica al client aquesta possibilitat de configuraci&oacute; per si m&eacute;s endavant la necessiten.</p> <p><a href="/ca/producte/fax-brother-2840">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del fax Brother 2840.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fax de la marca Brother instal·lat i funcionant a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Fax_Brother_2840_frontal.jpg" alt="Imatge de Fax Brother 2840 per projecte de venda a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fax Barcelona Venta Brother Mon, 12 Jan 2015 08:52:48 +0000 TPS 341 at http://www.tps-telecon.es Venda de fotocopiadora Ricoh MP 301SPF a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/venda-fotocopiadora-ricoh-mp-301spf-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP 301SPF </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Compra de fotocopiadora per a l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector immobiliari amb seu a Barcelona contacta amb Telecon Printing Solutions per a l&#39;adquisici&oacute; d&#39;una fotocopiadora multifuncional per a la seva oficina.</p> <p>Segons l&#39;an&agrave;lisi de les necessitats de l&#39;empresa, el volum de c&ograve;pies i el format de les mateixes, l&#39;equip de consultors de Telecon proposa al client la fotocopiadora Ricoh MP 301SPF en complir les seves necessitats amb un equip de qualitat professional en impressi&oacute; monocrom i format A4.</p> <p>Existia el dubte per part del client, de si fer l&#39;adquisici&oacute; d&#39;un equip amb impressi&oacute; color, per&ograve; despr&eacute;s d&#39;analitzar el volum d&#39;impressions que eren necess&agrave;ries en color es proposa la venda d&#39;una fotocopiadora amb impressi&oacute; sol blanc i negre.</p> <p>Juntament amb la venda de la fotocopiadora es contracta el servei de preu per c&ograve;pia en qu&egrave; estan inclosos els consumibles i el manteniment de l&#39;equip.</p> <p>La instal&middot;laci&oacute; de la fotocopiadora es realitza a les oficines del client i es configura l&#39;equip per a la seva utilitzaci&oacute; compartida pels usuaris de la xarxa d&#39;ordinadors de l&#39;empresa.</p> <p><a href="/ca/producte/ricoh-aficio-mp-301sp-i-mp-301spf-multifuncionals-laser-a4">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; de la fotocopiadora Ricoh MP 301SPF.</a></p> <p><a href="/ca/preu-copia-pagament-impressio-fotocopiadores">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de preu per copia en fotocopiadores.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 dies (venda i instal·lació) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Nova fotocopiadora Ricoh MP 301SPF instal·lada </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-301SPF-Oficina.jpg" alt="Imatge de Ricoh MP 301SPF de projecte de venda a Barcelona" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-301SPF-Panel.jpg" alt="Imatge de panell de Ricoh MP 301SPF" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Barcelona Venta Blanc i Negre A4 Ricoh Fri, 05 Dec 2014 11:51:06 +0000 TPS 319 at http://www.tps-telecon.es