Servicio Tecnico http://www.tps-telecon.es/ca/taxonomy/term/16/all ca Servei tècnic d'impressores Kyocera a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona <p>Desde <strong>Telecon Printing Solutions </strong>oferim servei t&egrave;cnic d&#39;impressores Kyocera i ens encarreguem de la seva reparaci&oacute;. El nostre equip t&egrave;cnic est&agrave; especialitzat en aquesta marca oferint suport tant a Barcelona com a la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="logo kyocera" src="/sites/default/files/kyocera_logo.gif" style="width: 160px; height: 70px;" /></p> <p><strong>Models d&#39;impressores Kyocera</strong></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-impressores-kyocera-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Kyocera Hardware Thu, 16 Apr 2015 11:00:28 +0000 TPS 402 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fax Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona <p>Des del servei t&egrave;cnic de <strong>Telecon Printing Solutions</strong> amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en el m&oacute;n del fax, oferim la reparaci&oacute; de fax Samsung a Barcelona ia la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Imatge logo Samsung" src="/sites/default/files/Logo-Samsung-web.jpg" style="width: 90px; height: 30px;" /></p> <p>El departament t&egrave;cnic de Telecon repara qualsevol model de fax Samsung des d&#39;aquells integrats en equips multifunci&oacute; als faxos dedicats.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fax-samsung-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fax Manteniment Reparacio Servei Tecnic Samsung Thu, 02 Apr 2015 08:42:03 +0000 TPS 394 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'impressora Ricoh SP 3510DN a Esplugues de Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-dimpressora-ricoh-sp-3510dn-esplugues-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh SP 3510DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;impressora Ricoh SP 3510DN </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre m&egrave;dic amb seu a Esplugues del Llobregat contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per reportar una incid&egrave;ncia que requereix de la reparaci&oacute; de la impressora Ricoh SP 3510DN.</p> <p>El client informa que es produeixen constants embussos a l&#39;equip. Un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a les oficines del centre m&egrave;dic per reparar la impressora Ricoh.</p> <p>Inicialment, el nostre t&egrave;cnic reprodueix el problema reportat. Revisant l&#39;equip i els elements implicats en detall, determina que la tapa del d&uacute;plex del fusor est&agrave; danyada i es veuen afectats tant els ganxos com els molls.</p> <p>Per procedir a la reparaci&oacute; de la impressora, s&#39;arregla la tapa del d&uacute;plex i els elements afectats.</p> <p>Un cop reparada, es realitzen diverses proves de funcionament de la impressora Ricoh i es confirma que els resultats ara s&oacute;n correctes.</p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-ricoh-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; d&#39;impressores Ricoh.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora Ricoh reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-RicohSP3510DN.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora Ricoh SP 3510DN" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Reparacio Servei Tecnic Ricoh Mon, 02 Mar 2015 08:59:20 +0000 TPS 369 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic de Fotocopiadora Ricoh MP C4503 a Viladecans http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/servei-tecnic-fotocopiadora-ricoh-mp-c4503-viladecans <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Viladecans (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C4503 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració de fotocopiadora Ricoh MP C4503SP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a les instal&middot;lacions de subministraments amb seu a Viladecans requereix l&#39;assist&egrave;ncia del nostre servei t&egrave;cnic de fotocopiadores Ricoh per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una fotocopiadora Ricoh MP C4503SP que es troba a les seves oficines.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa i procedeix a la instal&middot;laci&oacute; de la fotocopiadora en el lloc indicat pel client.</p> <p>A continuaci&oacute;, es connecta l&#39;equip multifuncional a la xarxa de l&#39;empresa, es realitzen les proves d&#39;impressi&oacute; inicials i es configura d&#39;acord amb les opcions que els usuaris necessiten.</p> <p>Els drivers de la fotocopiadora Ricoh s&oacute;n instal&middot;lats en un total de nou ordinadors de l&#39;oficina perqu&egrave; aquests puguin imprimir directament des del mateix dia de la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;indica a l&#39;inform&agrave;tic de l&#39;empresa, els passos que ha de realitzar per instal&middot;lar i configurar la fotocopiadora al servidor de l&#39;empresa, tamb&eacute; es deixen les dades de contacte del servei t&egrave;cnic de Telecon per qualsevol dubte que li pogu&eacute;s sorgir.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;, el nostre personal del servei t&egrave;cnic realitza una petita formaci&oacute; als usuaris de l&#39;empresa perqu&egrave; s&agrave;piguen com utilitzar la nova fotocopiadora Ricoh MP C4503 i realitzar les funcions m&eacute;s habituals.</p> <p>Dins de la formaci&oacute; tamb&eacute; s&#39;explica als usuaris la funci&oacute; avan&ccedil;ada d&#39;impressi&oacute; retinguda, on l&#39;usuari haur&agrave; d&#39;introduir un codi a la fotocopiadora per poder imprimir el document enviat.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C4503 instal·lada i funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio-MP-C4503SP.jpg" alt="Imatge de fotocopiadora Ricoh MP C4503" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Solucions Impressio Manteniment Servei Tecnic Ricoh Mon, 02 Feb 2015 14:14:31 +0000 TPS 356 at http://www.tps-telecon.es Reparació multifunció Infotec IS2416 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncio-infotec-is2416-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Infotec IS2416 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació Multifuncional Infotec IS2416 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Ag&egrave;ncia de d&#39;assegurances amb seu a Barcelona ciutat cerca un servei t&egrave;cnic per a <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/reparacio-multifuncionals-laser-color-ricoh-lexmark">reparaci&oacute; de multifuncionals</a>. Amb aquesta finalitat, es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per reportar que la seva multifuncional Infotec no imprimeix correctament.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a in situ, procedeix a la revisi&oacute; de l&#39;equip centrant-se en el l&agrave;ser del m&ograve;dul d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Per solucionar el problema es procedeix a realitzar una neteja dels components destinats a la impressi&oacute;.</p> <p>Finalitzada la intervenci&oacute;, es realitzen proves per confirmar que totes les funcions de l&#39;equip multifunci&oacute; es realitzen amb normalitat. L&#39;entrada, impressi&oacute; i sortida del paper s&oacute;n correctes</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Equip multifunció reparat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/multifuncion-infotec_is_2416.jpg" alt="Imatge multifunció Infotec IS2416" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Servei Tecnic Fri, 19 Dec 2014 11:19:18 +0000 TPS 338 at http://www.tps-telecon.es Reparació fotocopiadora Ricoh Aficio 2018 a Granollers http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fotocopiadora-ricoh-aficio-2018-granollers <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Granollers (Vallès Oriental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh Aficio 2018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fotocopiadora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a l&#39;automatitzaci&oacute; industrial situada a Granollers truca al servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per informar d&#39;un problema que tenen amb una fotocopiadora Ricoh Aficio 2018.</p> <p>Segons explica el client, la fotocopiadora d&oacute;na un senyal d&#39;emb&uacute;s de paper per&ograve; segons la revisi&oacute; ocular realitzada pel client no sembla que hi hagi cap emb&uacute;s.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon es despla&ccedil;a a l&#39;empresa i realitza les proves d&#39;impressi&oacute; i revisa la fotocopiadora Ricoh concloent que la part afectada que genera la incid&egrave;ncia &eacute;s l&#39;ungla del fusor.</p> <p>Per solucionar el problema es procedeix a la reparaci&oacute; d&#39;aquesta pe&ccedil;a, en finalitzar la reparaci&oacute; es comprova que la fotocopiadora ja imprimeix correctament sense donar cap av&iacute;s d&#39;emb&uacute;s de paper.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-ricoh-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de fotocopiadores Ricoh.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh Aficio 2018 reparada y funcionando correctamente </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/ricoh-aficio-2018.jpg" alt="Imatge frontal de Ricoh Aficio 2018" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Reparacio Servei Tecnic Ricoh Fri, 19 Dec 2014 10:21:36 +0000 TPS 337 at http://www.tps-telecon.es Reparació de multifunció Samsung a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-multifuncio-samsung-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Multifuncional Samsung </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;un equip multifunció </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Botiga d&#39;esports situada a Barcelona contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Printing Solutions per reportar problemes amb el seu equip multifunci&oacute; Samsung.</p> <p>L&#39;alimentador de la impressora multifuncional no funciona correctament, ja que agafa diverses p&agrave;gines juntes provocant un emb&uacute;s intern de paper.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a in situ i reprodueix el problema reportat. Revisa l&#39;equip Samsung i conclou que s&#39;ha de procedir a la reparaci&oacute; del conjunt d&#39;alimentaci&oacute; del paper, format per: el calaix del paper, embragatge i separadors.</p> <p>Un cop reparats aquests components es realitzen les proves d&#39;impressi&oacute; de l&#39;equip multifuncional Samsung per confirmar que l&#39;emb&uacute;s ja no es produeix.</p> <p>Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el <a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-samsung-barcelona">servei t&egrave;cnic d&#39;impressores Samsung.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Multifunció Samsung reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/MF-Samsung.jpg" alt="Imatge d&#039;equip multifunció Samsung" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Multifuncionals Barcelona Reparacio Servei Tecnic Samsung Wed, 17 Dec 2014 11:08:53 +0000 TPS 336 at http://www.tps-telecon.es Reparació fotocopiadora Ricoh MP C2800 a Cornellà del Llobregat http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-fotocopiadora-ricoh-mp-c2800-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Ricoh MP C2800 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de fotocopiadora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector de les tecnologies situada a Cornell&agrave; del Llobregat contacta amb Telecon per un problema amb la seva fotocopiadora Ricoh MP C2800.</p> <p>El client explica al nostre departament t&egrave;cnic que no funciona la pantalla i que no poden fer impressions.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines de l&#39;empresa i examina la fotocopiadora. Davant la impossibilitat de visualitzar cap informaci&oacute; en la pantalla, s&#39;accedeix a trav&eacute;s del navegador a la configuraci&oacute; interna de la fotocopiadora en mode manteniment i s&#39;esbrina que a m&eacute;s del problema en la pantalla l&#39;equip est&agrave; generant un error SC 202.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; el nostre t&egrave;cnic determina que s&#39;ha de canviar el motor l&agrave;ser i la bicu placa per solucionar els problemes d&#39;impressi&oacute; de la fotocopiadora i l&#39;error en la pantalla.</p> <p>Acceptat el pressupost, es procedeix a la reparaci&oacute; de la fotocopiadora. Les proves finals confirmen que tot funciona correctament.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-ricoh-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de fotocopiadores Ricoh.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Fotocopiadora Ricoh MP C2800 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh%20MP%20C2800_0.jpg" alt="Imatge frontal de fotocopiadora Ricoh MP C2800" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Ricoh-Aficio_MPC2800-Panel_0.jpg" alt="Imatge panell i display de la fotocopiadora Ricoh MP C2800 " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Fotocopiadores Multifuncionals Reparacio Servei Tecnic Ricoh Wed, 17 Dec 2014 09:42:27 +0000 TPS 335 at http://www.tps-telecon.es Reparació plotter HP Desingjet 450C a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-plotter-hp-desingjet-450c-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP Desingjet 450C </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de plotter </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura amb oficines a Barcelona, contacta amb Telecon Printing Solutions per informar de problemes en la sortida del paper durant la impressi&oacute; de pl&agrave;nols amb el seu plotter HP Desingjet 450C.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines del client per revisar el plotter i realitzar les proves pertinents.</p> <p>Despr&eacute;s d&#39;avaluar el problema, es determina que la causa &eacute;s la corretja de despla&ccedil;ament del cap&ccedil;al que ha de ser substitu&iuml;da.</p> <p>Un cop canviada la corretja de despla&ccedil;ament del plotter HP 450C, es realitzen proves d&#39;impressi&oacute; i es comprova que el plotter ja funciona.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; de la <a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">reparaci&oacute; de plotters HP a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Imagen frontal de un plotter HP Desingjet 450C </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-Desingjet-450C.jpg" alt="Imatge frontal d&#039;un plotter HP Desingjet 450C" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-Desingjet-450C-arquitectura.jpg" alt="Imatge d&#039;un plotter HP Desingjet 450C imprimint plànols" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Plotter Barcelona Reparacio Servei Tecnic hp Wed, 17 Dec 2014 09:26:53 +0000 TPS 334 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'impressora Lexmark T654 a Sant Just Desvern http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-dimpressora-lexmark-t654-sant-just-desvern <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Just Desvern (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Lexmark T654 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;impressora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Telecon rep un av&iacute;s d&#39;avaria d&#39;una empresa dedicada a la fabricaci&oacute; de recanvis d&#39;autom&ograve;bil ubicada a Sant Just Desvern. La seva impressora Lexmark T654 d&oacute;na problemes d&#39;emb&uacute;s de paper a la sortida.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon despla&ccedil;at a l&#39;empresa revisa la impressora i realitza proves d&#39;impressi&oacute;, observant que &eacute;s un problema amb el detector de sortida del fusor.</p> <p>Es procedeix a la reparaci&oacute; i calibratge del detector del fusible de la impressora l&agrave;ser Lexmark.</p> <p>La impressora queda funcionant correctament per&ograve; s&#39;avisa al responsable que en cas de repetir-se aquest tipus de problema possiblement s&#39;hagi de pressupostar un nou fusible.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-lexmark-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de impressores Lexmark.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (inclou desplaçament) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora Lexmark T654 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20T654-frontal.jpg" alt="Imatge frontal de la impressora Lexmark T654" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Lexmark%20T654-sup.jpg" alt="Imatge panell de la impressora Lexmark T654" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Reparacio Servei Tecnic Lexmark Wed, 17 Dec 2014 08:34:19 +0000 TPS 333 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'impressora HP Officejet Pro 8500 a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-dimpressora-hp-officejet-pro-8500-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP Officejet Pro 8500 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;impressora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa del sector de la representaci&oacute; comercial ubicada a Barcelona sol&middot;licita a Telecon Printing Solutions la reparaci&oacute; del seu impressora HP Officejet Pro 8500.</p> <p>Els usuaris reporten una mala qualitat de la impressi&oacute; que impedeix el correcte treball amb els documents de la seva empresa.</p> <p>Despr&eacute;s d&#39;analitzar el problema existent en la impressora HP es comprova que &eacute;s un error que t&eacute; el seu origen en els cap&ccedil;als de rep&ograve;s.</p> <p>Per a la reparaci&oacute; de la impressora es realitza una neteja a fons dels cap&ccedil;als de rep&ograve;s.</p> <p>Les proves realitzades posteriorment confirmen una &ograve;ptima qualitat d&#39;impressi&oacute;.</p> <p>Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de <a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-hp-barcelona">reparaci&oacute; de impressores HP.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora HP Officejet Pro 8500 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-HP-8500.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora HP Officejet Pro 8500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/hp-officejet-pro-8500-wireless-all-in-one-frontal.jpg" alt="Imatge frontal de la impressora HP Officejet Pro 8500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/hp-officejet-pro-8500-wireless-all-in-one-posterior.jpg" alt="Imatge posterior de la impressora HP Officejet Pro 8500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Barcelona Reparacio Servei Tecnic hp Mon, 15 Dec 2014 09:44:53 +0000 TPS 331 at http://www.tps-telecon.es Reparació plotter HP Z2100 a Castelldefels http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-plotter-hp-z2100-castelldefels <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Castelldefels (Barcelona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP z2100 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de plotter </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectura ubicat a Castelldefels contacta amb Telecon Printing Solutions per a la reparaci&oacute; d&#39;un plotter d&#39;impressi&oacute; fotogr&agrave;fica HP Z2100.</p> <p>Segons l&#39;indicat pel client i despr&eacute;s d&#39;una exploraci&oacute; de l&#39;equip, es determina que el plotter HP tenia un problema en els cap&ccedil;als que provocava defectes en la impressi&oacute;.</p> <p>Per a la reparaci&oacute; del plotter es realitza una substituci&oacute; dels cap&ccedil;als d&#39;impressi&oacute; i un calibrat dels mateixos.</p> <p>Finalment es realitzen unes proves de test per verificar que el plotter funcioni b&eacute;, donant com a resultat una perfecta impressi&oacute;.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; del <a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-plotters-hp-barcelona-catalunya">servei tècnic de plotters HP.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Plotter HP reparat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Plotter-HP-z2100.jpg" alt="Imatge de Plotter HP Z2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/HP%20z2100.jpg" alt="Imatge de cartutxos Plotter HP Z2100" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Plotter Reparacio Servei Tecnic hp Fri, 12 Dec 2014 11:38:56 +0000 TPS 328 at http://www.tps-telecon.es Reparació d'impressora HP Color LaserJet 2820 a Sabadell http://www.tps-telecon.es/ca/projecte/reparacio-dimpressora-hp-color-laserjet-2820-sabadell <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sabadell (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> HP Color LaserJet 2820 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;una impressora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la diet&egrave;tica i nutrici&oacute; amb seu a Sabadell sol&middot;licita a Telecon Printing Solutions la reparaci&oacute; de la impressora HP Color LaserJet 2820.</p> <p>El client reporta que en intentar col&middot;locar els cartutxos de t&ograve;ner d&#39;impressi&oacute;, aquests no entraven correctament al seu lloc.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic va analitzar l&#39; incid&egrave;ncia &nbsp;i va detectar que la impressora HP tenia un problema amb el carrusel del t&ograve;ner. El carrusel no girava correctament i no permetia l&#39;acc&eacute;s i el canvi dels consumibles.</p> <p>Per a la resoluci&oacute; de la incid&egrave;ncia, es procedeix a la reparaci&oacute; d&#39;aquest carrusel mitjan&ccedil;ant una alineaci&oacute; i un calibrat.</p> <p><a href="/ca/servei-tecnic-i-reparacio-impressores-hp-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; del servei de reparaci&oacute; de impressores HP.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Impressora HP Color LaserJet 2820 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/Impresora-HP-2820.jpg" alt="Imatge d&#039;impressora HP Color LaserJet 2820" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.tps-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/proyectos/HP-Color-Laserjet-2820.jpg" alt="Esquema de impresora HP Color LaserJet 2820" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> Impressores Reparacio Servei Tecnic hp Fri, 12 Dec 2014 11:19:48 +0000 TPS 327 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació de fotocopiadores Brother a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-brother-barcelona <p>A l&#39;equip de <strong>Telecon Printing Solutions </strong>dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de primeres marques que dominem, estem altament especialitzats en la reparaci&oacute; de fotocopiadores Brother, i oferim un servei t&egrave;cnic de qualitat per a les fotocopiadores Brother a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Logo Servei Tècnic Brother a Barcelona" src="/sites/default/files/logo-brother.jpg" style="width: 94px; height: 25px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-fotocopiadores-brother-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Fotocopiadores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Doble Cara A3 A4 Brother Tue, 18 Feb 2014 10:47:23 +0000 TPS 255 at http://www.tps-telecon.es Servei tècnic i reparació d'impressores Oki a Barcelona http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-oki-barcelona <p>A <strong>Telecon Printing Solutions</strong> dins del nostre servei t&egrave;cnic realitzem la reparaci&oacute; d&#39;impressores Oki a Barcelona i la resta de Catalunya.</p> <p><img alt="Logotip Oki" src="/sites/default/files/logo-Oki.jpg" style="width: 90px; height: 43px;" /></p> <p><a href="http://www.tps-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-dimpressores-oki-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Impressores Barcelona Grup Telecon Manteniment Reparacio Servei Tecnic Laser Color Blanc i Negre Oki Sat, 04 Jan 2014 09:40:13 +0000 TPS 208 at http://www.tps-telecon.es