Solucions d'Impressió: personalització i seguretat

En TPS tenim les nostres solucions d'impressió integrades en el maquinari (els equips multifuncionals d'impressió) i també a nivell de programari (com aplicacions que s'executen conjuntament amb els equips).

Aquestes noves solucions d'impressió permeten realitzar personalitzacions en els equips d'impressió i afegir seguretat extra a la impressió de documents.

Per a la personalització dels equips d'impressió:

Es realitza un projecte d'anàlisi i configuració de les necessitats del client directament al tauler de control dels equips d'impressió.

En concret la personalització es realitza sobre els últims models de la impressora multifuncional Ricoh Aficio, com pot ser la Ricoh Aficio MP C300 i similars.

A la personalització, a més de dotar d'un disseny gràfic adaptat al client, es poden incloure botons amb processos per a una validació i gestió documental bàsica dins de l'equip, també altres botons que realitzin tasques de procés i enviament del document per defecte.

En el control de seguretat de la impressió:

La solució TPS SECURITY és la resposta a les seves necessitats d'impressió en un entorn segur i controlat.

Mitjançant el control de seguretat de la impressió, l'usuari aconsegueix seguretat i confidencialitat en les seves impressions, mitjançant solucions com la Impresion retinguda i la impresion bloquejada, i també a través de controls de seguretat per mètodes externs: empremta digital, targeta.

La solució TPS SECURITY permet:

  • Autenticació d'usuaris. Es poden autenticar els usuaris des del mateix dispositiu o per consulta al directori, i establir permisos per usuari i per grups.
  • Encriptació d'agendes i dades. Oferim diversos nivells d'encriptació amb clau definida per l'administrador, pot protegir la llibreta d'adreces resident al dispositiu i amagar a usuaris perquè no apareguin en els informes dels esdeveniments.
  • Impressió SSL via IPP. La web dels dispositius és un lloc segur que utilitza encriptació de 128 bits, suportant tant certificacions pròpies com heretades de Windows. El protocol SNMP v3 utilitzat en les comunicacions, garanteix el bloqueig automàtic en cas d'intrusió.
  • Impressió confidencial. L'usuari autoritzat pot enviar els seus treballs encriptades perquè la màquina els retingui fins que ell personalment s'autentiqui al dispositiu amb codi d'usuari, empremta digital o targeta.
  • En el cas de targeta, es pot configurar per utilitzar la mateixa targeta actual d'empresa.
  • Esborrat total de dades. Es pot sobreescriure la totalitat del disc dur per esborrar qualsevol imatge latent dels treballs d'escaneig i còpia.
  • Control d'accessos per IP. Una màscara de control d'accessos per adreces IP evita accessos no autoritzats.
  • Passwords avançats en documents. Cada document emmagatzemat al Server, permet una contrasenya de 4 a 8 dígits. A més es pot programar el seu bloqueig després d'un nombre determinat d'intents d'accés.

Informeu-vos de les solucions d'impressió de TPS especialitzades en la personalització dels equips i en afegir seguretat/confidencialitat a les seves impressions.

Formulari pressupost Solucions d'Impressió. Personalització i Seguretat