Solucions d'impressió corporativa i gestió documental

En TPS - Telecon Printing Solutions tenim les millors i més potents solucions d'impressió i Gestió documental.

En les solucions d'impressió corporativa es realitza el control del cost de la impressió i una consultoria avançada d'impressió i gestió documental.

Gestió documental
On la localització de la documentació en les companyies és clau per a l'eficiència i desenvolupament del negoci. Les solucions de gestió documental que proposa TPS, li permeten emmagatzemar automàticament els documents en diferents tipus de bases de dades per a la recerca i recuperació posterior. 

Control del cost de la impressió, millora del rendiment
És la solució per tenir supervisió en els entorns amb poc control de la impressió i amb alts pics de treball. Es té un control del cost de la impressió a nivell d'equip / usuari, i també permet obtenir i realitzar anàlisis per a un repartiment de càrrega d'impressió de forma eficient i gestió del parc adaptat a les necessitats reals.

Conectivitat equips d'impressió amb servidors i LDAP
El nostre coneixement històric en el món de la impressió, ens permet solucionar qualsevol problema de connectivitat que disposi en el seu negoci. Tenim la resposta a les seves necessitats de connectivitat d'impressores en entorns complexos o ja en desús.
Solucionem i optimitzem la impressió dels seus documents, repartint càrregues de treball, optimitzant equips i adaptant amb el programari necessari, la impressió de qualsevol document electrònic.

Solucions d'Impressió 
Les nostres solucions d'impressió integrades en el maquinari (els equips multifuncionals d'impressió) i també a nivell de programari (com aplicacions que s'executen conjuntament amb els equips), permeten:

  • Personalització del panell de control dels equips multifuncionals Ricoh Aficio per adaptar-los a les necessitats del client.
  • Control de seguretat de la impressió, en resposta a les seves necessitats d'impressió en un entorn segur i controlat mitjançant mecanismes externs: empremta digital, targeta, ...

Anar a Gestió documental

Anar a Control i millora

Anar a Conectivitat

Anar a Solucions d'Impressió