Solucions: control cost d' impresió i millora de rendiment

Són 2 solucions d'impressió separades que permeten d'una banda tenir control de la impressió i per altre aconseguir rendiment amb alts pics de treball d'impressió.

Per al control de la impressió:

S'instal·len programes i solucions de control d'impressió en els entorns del client, aquestes solucions d'impressió permeten realitzar una auditoria i una supervisió de tot el parc d'equips d'impressió disponible a l'empresa.

Els programes i solucions utilitzats depenen del tipus d'equips que té disponibles el client, en alguns casos utilitzem programes propietaris dels nostres partners Ricoh i Lexmark, o en altres ocasions segons l'objectiu del projecte utilitzem altres tipus de solucions.

Mitjançant l'anàlisi dels resultats que ens ofereixen les solucions de control instal·lades, es poden prendre decisions per millorar el control i el cost de la impressió a l'empresa.

Normalment les decisions que ens mostra l'anàlisi van encaminades a un mal ús dels equips d'impressió per part dels usuaris, i a un mal dimensionament del parc d'impressió.

Juntament amb l'anàlisi s'entrega a l'usuari de la solució un pla de millora segons els resultats del control de la impressió.

Per al rendiment en entorns amb alts pics de treball, es realitza una anàlisi per a un repartiment de càrrega d'impressió de forma eficient i una gestió del parc d'impressió adaptat a les necessitats reals.

TPS és la solució als entorns amb alts pics de treball, amb TPS aconsegueix:

  • Prendre el comandament de diversos equips i fer-los treballar com si fossin un de sol, i pot realitzar un mateix treball en diverses impressores simultàniament.
  • Es maximitza per tant el volum d'impressió a través de la distribució de la càrrega entre les impressores que formen el clúster.
  • Repartiment de càrregues de forma eficient.
  • Recuperació automàtica per full després de la caiguda d'una impressora.
  • Programació de la impressió segons definició de prioritats, classes o càrregues.
  • Sistema senzill i transparent, de manera que els usuaris no perceben que hi ha un clúster d'impressores.

És una solució d'impressió vàlida per a qualsevol model d'impressió disponible i compatible també amb entorns No Windows.

Informeu-vos de les solucions de control de la impressió i de la millora del rendiment d'impressió que tenim disponibles a TPS.

Formulari pressupost Solucions de control cost impressió i millora de rendiment