Oferta fotocopiadora multifuncional

Venda de fotocopiadores Ricoh MP C401 a Mollet del Vallès

Data de projecte: 
2014/09
Localitat (Zona): 
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Equip / Servei: 
Ricoh MP C401
Necessitat: 
Reducció de costos d'impressió
Solució aportada: 

Empresa del sector químic sol·licita a Telecon Printing Solutions una millora en els costos d'impressió del seu parc de fotocopiadores multifuncionals.

Dins del projecte el primer pas va ser, realitzar un treball de consultoria i auditoria de la càrrega de treball que suportaven els equips d'impressió de l'empresa client.

Com a resultat de l'estudi i per procedir a la reducció de costos en el preu per pàgina (tant en blanc i negre, com en color) es va oferir la venda en modalitat de renting de 6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401, incloent-hi el consum dins de la quota final de rènting de les fotocopiadores.

Segons l'anàlisi i la consultoria de la impressió, pel volum de còpies que realitza l'empresa client i l'estalvi en el preu per còpia que ofereix la tecnologia de les noves fotocopiadores Ricoh MP C401, el client té màquines amb les últimes prestacions i un estalvi de la inversió des de la primera pàgina impresa.

Tot això permet al client obtenir una optimització dels costos de les fotocopiadores de l'empresa.

Premi aquí, per més informació de la fotocopiadora Ricoh MP C401.

Premi aquí, per més informació del renting de fotocopiadores.

Temps d'execució: 
15 dies (comptant auditoria, venda i instal·lació)
Resultat Final: 
6 noves fotocopiadores multifuncionals Ricoh MP C401 en format A4 color instal·lades i funcionant
Imatge de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès
Imatge panell de Ricoh MP C401 de projecte de fotocopiadores a Mollet del Vallès

Contactar aquí amb TPS – Telecon Printing Solutions per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Barcelona