Reparació multifunció Infotec IS2416 a Barcelona

Data de projecte: 
2014/09
Localitat (Zona): 
Barcelona
Equip / Servei: 
Infotec IS2416
Necessitat: 
Reparació Multifuncional Infotec IS2416
Solució aportada: 

Agència de d'assegurances amb seu a Barcelona ciutat cerca un servei tècnic per a reparació de multifuncionals. Amb aquesta finalitat, es posa en contacte amb el departament tècnic de Telecon Printing Solutions per reportar que la seva multifuncional Infotec no imprimeix correctament.

El nostre tècnic es desplaça in situ, procedeix a la revisió de l'equip centrant-se en el làser del mòdul d'impressió.

Per solucionar el problema es procedeix a realitzar una neteja dels components destinats a la impressió.

Finalitzada la intervenció, es realitzen proves per confirmar que totes les funcions de l'equip multifunció es realitzen amb normalitat. L'entrada, impressió i sortida del paper són correctes

Temps d'execució: 
2 hores (desplaçament inclòs)
Resultat Final: 
Equip multifunció reparat i funcionant correctament
Imatge multifunció Infotec IS2416

Contactar aquí amb TPS – Telecon Printing Solutions per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Barcelona