Preus rènting de fotocopiadores

Telecon Printing Solutions ofereix un servei de rènting que s'adapta a les necessitats dels seus clients.

En funció de l'equip i el període de rènting nostres clients es beneficien d'un reduït preu mensual en l'adquisició de les seves fotocopiadores.

Mitjançant aquesta petita quota mensual adquireixen en propietat equips d'última tecnologia.

Preus de renting de fotocopiadores

Si els nostres clients estan interessats a adquirir una fotocopiadora mitjançant pagament per renting, en primer lloc s'oferirà un model de fotocopiadora que compleixi les necessitats del client.

En base a aquest model i el seu preu, s'estableix una quota mínima durant un determinat període. A partir d'aquesta, es pot reduir l'import mensual a pagar pel client augmentant els mesos de durada del rènting.

Telecon inclourà la informació necessària en la seva oferta on a més de les característiques de l'equip s'indicarà la quota mensual a abonar i la durada del rènting.

Un exemple de preus i períodes el trobem a la nostra pàgina d'ofertes de fotocopiadores. S'hi indiquen preus de rènting a 60 mesos de diversos models de fotocopiadores: Ricoh Aficio MP 301SPF, Ricoh Aficio MP 2001SP, Ricoh Aficio MPC 401SP i Ricoh Aficio MP2011SP.

Models més bàsics A4 monocrom com la fotocopiadora Ricoh Aficio MP 301SPF té un preu de 22,50 € mensuals enfront d'equips més avançats A3 color la quota és de 39,90 € / mes.

Els diferents períodes de durada del rènting també influeixen directament en el preu. A major període de rènting, més reduïda és la quota mensual a pagar. A tall d'exemple, l'import dels models esmentats en la nostra oferta de fotocopiadores a 36/48 mesos seria:

  • MP 301SPF: 35,07 € / 26,62 €
  • MP 2001SP: 42,08 € / 31,95 €
  • MP C401SP: 50,61 € / 39,05 €
  • MP C2011SP: 62,87 € / 48,80 €

Completi el següent formulari per sol·licitar més informació sobre les ofertes de fotocopiadores Ricoh Aficio que li hem presentat, l'ajudarem a trobar la solució que millor s'adapti a les seves necessitats.