Formulari oferta fotocopiadora multifuncional

Ompli el següent formulari per accedir a l'oferta de fotocopiadora multifunció a preu excepcional amb impressora de regal.

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Telecon SISTEMAS S.A., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Telecon SISTEMAS S.A. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació ,cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a Telecon SISTEMAS S.A., amb adreça al C / Vilamarí , 82 08015 Barcelona, o bé enviar un correu electrònic a: lopd@telecon.es
En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.