Escàners per a l'Administració Pública a Barcelona

En el sector de l'Administració Pública, malgrat la seva diversitat d'àrees, tenen en comú la recerca de solucions d'escaneig que permetin un estalvi i una millora dels processos administratius en les fases de captura, arxivat, gestió i accés a la informació . Necessitats que repercutiran directament en millor servei i una menor despesa pública.

Imatge d'escàner a l'Administració Pública

Tipus d'administracions públiques

 • Administració General. (Ministeris, Departaments)
 • Administració Autonòmica. (Ajuntaments)

Necessitats i beneficis d'un escàner en l'Administració Pública

 • Arxivat: necessiten escàners professionals que els permetin digitalitzar tota la documentació per poder accedir-hi posteriorment d'una manera més àgil. Paral·lelament es millora l'entorn, reduint el cúmul de papers en les oficines.
 • Seguretat: l'escàner converteix els documents a format digital gràcies al qual es pot aconseguir un major control d'accés als mateixos, així com evitar la pèrdua o deteriorament.
 • Millorar l'accés a la documentació: els arxius generats pels escàners poden centralitzar de manera que puguin estar disponibles des de diverses ubicacions.
 • Estalvi de costos: es redueix tant el material com a temps dedicat a certes gestions.
 • Millora de processos: agilitzar les gestions per evitar retards administratius que tinguin conseqüències

Solucions amb escàner per a l'Administració Pública

 • Escaneig, indexació i arxiu de documents legislatius.
 • Arxivat automàtic dels documents escanejats.
 • Possibilitat de compartir i accedir a la documentació des de diverses ubicacions.
 • Escanejar la documentació de l'oficina per millorar l'eficiència dels processos i estalviar espai.

Imatge de l'Administració Pública

Tipus i models d'escàner per a l'Administració Pública

Les administracions públiques normalment són llocs on es mou molt paper i per millorar l'eficiència d'aquests processos cal tenir uns escàners acord amb aquesta característica.

 • Per això, per a una administració que mogui menys de 1.000 digitalitzacions diàries seria necessari un escàner tipus el Fujitsu fi-6140.
 • En el cas d'un departament que treballi amb més de 1.000 digitalitzacions diàries, passaríem a un escàner com el Fujitsu fi-6670.

Per a més informació sobre els escàners per a l'Administració Pública a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escàner per a l'Administració Pública