Escàners per a empreses de serveis a Barcelona

Les empreses de serveis tenen en comú la necessitat d'escanejar la documentació per poder accedir-hi de forma centralitzada i automatitzar certs processos per tal de millorar tant la seva gestió interna com el servei ofert als seus clients.

Imatge de l'activitat del sector serveis

Tipus d'empreses del sector serveis

 • Telecomunicacions
 • Electricitat
 • Gas
 • Aigua
 • Necessitats i beneficis d'un escàner en el sector serveis
 1. Automatitzar i emmagatzemar documents de forma centralitzada: Augmentar la velocitat de processament de factures escanejant i arxivant els documents en una ubicació central facilitant la seva localització i en últim terme millorant la satisfacció dels clients.
 2. Reducció el volum de paper a les oficines: escanejant documents aconseguim reduir la documentació arxivada en armaris i prestatgeries i la que de vegades acumulem en els escriptoris. Gràcies a això es redueix l'impacte sobre el medi ambient que suposa el consum de paper.

Solucions amb escàner per al sector serveis

 • Compartir informació entre oficines, departaments i empreses externes d'una manera més còmoda, ràpida i segura.
 • Escanejar documents tant de clients com interns per estalviar espai a l'oficina.
 • Arxivar automàticament els documents escanejats.
 • Automatitzar els processos basats tant en paper com formularis.
 • Captura de dades d'informació de la producció.
 • Implementació de solucions empresarials.
 • Escanejar arxius de seguretat a gran escala.
 • Externalització del procés de transacció.

Tipus i models d'escàner per al sector serveis

 • Per a una petita sucursal del sector serveis amb un volum de documents a tractar més reduït, n'hi ha prou amb un escàner com el Brother ADS-2100.
 • Per a empreses de serveis que requereixin d'un volum de documents a digitalitzar més elevat, serà necessari un escàner amb majors prestacions com el Fujitsu fi-6140.

Per a més informació sobre els escàners per a empreses del sector serveis a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Imatge més informació escàner sector serveis