Escàners per als centres del sector educació a Barcelona

El sector de l'educació engloba diversos tipus de centres de formació reglada o no. Tots tenen en comú la necessitat de centralitzar la informació i facilitar els tràmits.

D'altra banda, necessiten un sistema per gestionar els treballs dels alumnes. Tot això es pot aconseguir gràcies a la digitalització dels documents amb un escàner.

Imatge d'escàner al sector educació

Tipus d'empreses del sector educació

 • Escoles (educació primària i secundària).
 • Centre d'educació especial.
 • Acadèmies.
 • Universitats (Educació superior).

Necessitats i beneficis d'un escàner en el sector educatiu.

 1. Centralitzar la informació: a causa del gran nombre d'acadèmies, escoles i facultats és important poder accedir a la informació des de qualsevol centre educatiu o fins i tot des de fora d'aquests.
 2. Enviament de documentació: en disposar de documents en format digital aquests es poden enviar fàcilment als professors oa l'administració sense haver de recórrer a la correspondència.
 3. Arxivat de treballs d'alumnes: l'escaneig i arxivat dels treballs dels alumnes permet augmentar la seguretat evitant la pèrdua de dades i millorar l'organització.
 4. Integració senzilla: és interessant la possibilitat d'integrar-se fàcilment amb sistemes de Gestió Documental prèviament implantats.

Solucions amb escàner per al sector educació

 • Escanejat documentació oficial o informes d'estudiants.
 • Escaneig treballs per part dels alumnes.
 • Arxivat automàtic de documentació.
 • Digitalització de documentació diversa per així poder compartir-la.
 • Automatització de processos basats en paper o formularis.
Imatge d'ús de l'escàner en el sector de l'educació

Tipus i models d'escàner per al sector educació

 • Per a un centre educatiu amb necessitats d'escanejar menys de 500 pàgines al dia recomanem l'escàner Brother ADS-2600W.
 • En el cas que centre o acadèmia d'estudis tingui unes necessitats de més de 500 pàgines per dia, es necessita un escàner de major velocitat com l'escàner Fujitsu FI-6140.

Per a més informació sobre els escàners per a escoles, instituts, acadèmies i altres empreses del sector educatiu a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escáner sector educació