Escàner per farmàcia i el sector de la sanitat a Barcelona

Les farmàcies en particular i la sanitat a nivell global és un dels sectors més beneficiats amb la incorporació d'un escàner en el seu flux de treball. Gràcies a ell, es podran optimitzar els processos administratius reduint costos i temps.

Tipus d'empreses del sector de la Sanitat

 • Farmàcies
 • Sanitat primària
 • Hospitals
 • Laboratoris d'anàlisi
 • Sanitat privada
 • Serveis d'assistència social

Necessitats i beneficis d'un escàner en el sector de la Sanitat

 1. Escanejar diversos formats de documents: la varietat d'informes de pacients i resultats de proves generen diferents formats de paper i continguts que requereixen d'un escàner i la tecnologia associada per ser gestionats.
 2. Reducció dels temps d'espera: gràcies a l'escàner es poden millorar els fluxos de treball així com costos administratius i agilitzar les gestions. Tot això beneficiarà directament tant als departaments del centre com al pacient en els tràmits que hagi de realitzar i en el temps d'espera dels mateixos.
 3. Integració en els sistemes ja existents: els documents escanejats gràcies a l'escàner es poden incorporar automàticament al sistema de gestió de què disposa el centre, ampliant i millorant qualsevol procés: tràmits, consultes, etc
 4. Seguretat: gràcies a la conversió dels documents a format digital, l'accés a la informació i especialment la de caràcter personal referent als pacients, pot ser més fàcilment limitat. Evitant un accés indegut a la mateixa i complint amb la legislació vigent en relació a la protecció de dades.

Ús de l'escàner per farmàcia i el sector de la sanitat

Solucions amb escàner per farmàcia i el sector de la Sanitat

 • Escanejar els informes i receptes dels pacients.
 • Arxivat automàtic de documents escanejats.
 • Automatització d'aquells processos basats en formularis o paper.
 • Compartir les històries de pacients o informació diversa amb altres centres mèdics.

Tipus i models d'escàner per al sector de la Sanitat

En el sector de la sanitat, cal diferenciar bé el tipus d'empresa a qui va dirigit l'escàner.

En els Hospitals o centres sanitaris s'ha de valorar l'adquisició d'un escàner en format A3 en el cas que hi hagi històries clíniques o altres documents en aquest format.

En el cas d'un escàner per farmàcia el model dependrà del volum de receptes, informes o documents que s'hagi de escanejar, encara que el tipus d'escàner serà probablement un amb format A4.

Per a més informació sobre escàner per farmàcia i empreses del sector de la sanitat a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Imatge formulari Escàner sector Sanitat