Escàner per a empreses Asseguradores a Barcelona

Les necessitats de les empreses que es dediquen a oferir assegurances van dirigides especialment a agilitzar la gestió de la documentació, centralitzar l'accés i facilitar l'arxivat millorant així productivitat i el servei als seus clients.

Ús de l'escàner a empreses asseguradores

Tipus d'empreses asseguradores que requereixen un escàner

 • Asseguradores de vida
 • Asseguradores de cotxes
 • Asseguradores de la llar
 • Asseguradores mèdiques
 • Asseguradores d'animals de companyia
 • Asseguradores de viatge
 • Asseguradores per a professionals

Necessitats i beneficis d'un escàner a les empreses asseguradores

 1. Agilitzar les gestions i millorar la productivitat: les asseguradores mèdiques reben un volum considerable de factures de metges, laboratoris etc així com sol·licituds de reemborsament de clients. Totes elles requereixen un escaneig ràpid que ajudi a millorar el flux de treball.
 2. Centralitzar l'emmagatzematge de documents: un cop finalitzat l'escaneig de documents, a les empreses asseguradores els interessa emmagatzemar i centralitzar l'accés a aquesta documentació la qual cosa millorarà tant la gestió interna com el servei ofert als seus clients.

Solucions amb escàner per a empreses Asseguradores

 • Escàner per digitalitzar factures, sol·licituds de reemborsament, parts, enquestes, reclamacions d'assegurances etc
 • Arxivat automàtic dels documents escanejat.
 • Reducció del volum de paper acumulat i emmagatzemat en les oficines
 • Sistema que permeti consultar i compartir documents.

Tipus i models d'escàner per a empreses Asseguradores
El volum de documents a tractar és el principal factor del que dependrà l'elecció d'un escàner o un altre.

Normalment el format de escàner necessari serà el format A4 i el nombre de pàgines per minut serà variable en funció de les necessitats.

Per a més informació sobre un escàner per a empreses asseguradores a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escàner sector asseguradores