Escàner per a comerços a Barcelona

El sector comerç engloba multitud d'empreses, botigues i negocis que necessiten escanejar diversitat de documents, centralitzar l'accés a aquests documents i integra'ls en els seus sistemes.

Amb tot això els comerços poden estalviar costos en paper i menor temps de recerca, millorant els fluxos de treball i el grau de satisfacció dels clients.

Imatge d'escàner en el sector comerç

Tipus d'empreses del sector comerç

 • Grans magatzems
 • Majoristes
 • Hipermercats i Supermercats
 • Botigues i Negocis
 • Mercats
 • Distribuïdors

Necessitats i beneficis d'un escàner en el sector comerç

 1. Processament de documents: gràcies a l'escàner per a comerços i negocis, aquests podran escanejar diversitat de documents com contractes, comandes, factures etc i veure's afavorits pels avantatges que això suposa. L'elecció d'un escàner que s'adeqüi a aquest procés, facilitarà i farà més ràpida la tasca.
 2. Centralització de documents del negoci: tant l'accés a la informació com la comunicació entre els diversos departaments són de gran importància. Permet poder disposar de la informació necessària de forma immediata i complir terminis en les comandes, la qual cosa es tradueix en un millor servei i en conseqüència en un client més satisfet.
 3. Distribució de documents: Aquelles empreses que es dediquen a la venda al detall acostumen a tenir diversos punts de venda així com botigues ubicades en diferents llocs, per aquest motiu busquen un sistema que els permeti gestionar aquesta situació accedint a la informació des de les diverses ubicacions.

Solucions amb escàner per al sector comerç

 • Automatització dels fluxos de treball i els processos.
 • Escaneig de documentació: factures, xecs, comandes, contractes, etc
 • Reducció dels costos per processament de comandes.
 • Automatització dels processos de compra.
 • Facilitar i potenciar el compartir informació entre les oficines centrals i els punts de venda.
 • Rapidesa i reducció del temps invertit en les gestions.
 • Millorar integració entre els sistemes electrònics i els de paper.Imatge sobre l'ús d'escàners en el sector comerç

Tipus i models d'escàner per a comerços, negocis i botigues

 • Per a un comerç amb un nombre de documents a digitalitzar més petit, n'hi ha prou amb un escàner com el Fujitsu fi-6110.
 • Per a comerços que requereixin de prestacions més elevades, serà necessari un escàner a partir del model Fujitsu fi-6130.

Per a més informació sobre els escàners per a botigues i negocis del sector comerç a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escàner sector comerç