Escàner per a bancs i empreses del sector financer a Barcelona

Cada vegada el sector financer i bancari ha d'afrontar més exigències tant legals com de servei a causa d'un mercat cada dia més competitiu.

Telecon els ofereix escàners que permeten millorar el flux de treball i la productivitat oferint un millor servei als seus clients.

Tipus d'empreses financeres que necessiten un escàner

 • Bancs.
 • Caixes d'estalvis.
 • Agències de valors i borsa.
 • Unions de crèdit i empreses creditícies.
 • Societats d'inversió i empreses financeres.

Necessitats i beneficis d'un escàner per a bancs

Imatge del sector financer
 1. Gestió dels processos de negoci: amb un escàner s'aconsegueix agilitzar les gestions, es millora la productivitat i l'automatització de processos de negoci, unificació de formats i centralització de la informació en un únic lloc i en format electrònic.
 2. Alt nivell de protecció i seguretat: els documents escanejats poden ser protegits complint les normatives del negoci financer, minimitzant els riscos legals.
 3. Validació de de documentació: gràcies a solucions d'escaneig es poden validar el documents en les diverses sucursals
 4. Estalvi de costos: es redueix tant el material com a temps dedicat a certes gestions.
 5. Millora en la qualitat del servei ofert als clients gràcies a una millor i més ràpida gestió.
 6. Escanejat de diversitat de documents: A la sol·licitud de préstecs i hipoteques, en els bancs es necessiten multitud de documents: taxacions, informes de crèdit, informes d'inspecció, etc Aquests documents han de escanejar i arxivar juntament amb l'expedient. Cal indicar que als expedients, se'ls pot afegir documents posteriorment de forma instantània i en qualsevol sucursal des d'un escàner professional i una solució de gestió documental.

Solucions amb escàner per a bancs

Imatge d'escàner per a Bancs
 • Escanejar sol·licituds d'hipoteques.
 • Escanejar informes financers.
 • Arxiu automàtic de documents.
 • Automatització de processos basats en formularis o paper.
 • Escanejar resultats d'enquestes a clients.
 • Escanejar i editar documents de tota mena.

Tipus i models d'escàner per al sector financer

 • Per a una empresa o sucursal amb necessitat d'escanejar menys de 500 pàgines al dia recomanem l'escàner Brother ADS-2100, amb una velocitat de 24 ppm (pàgines per minut).
 • En el supòsit de necessitar l'escaneig de més de 1.000 pàgines al dia recomanem un escàner de majors prestacions com l'escàner Fujitsu FI-6140, amb una velocitat de 60 ppm.

Per a més informació sobre els escàners per bancs, agències de borsa, empreses creditícies, societats d'inversió i qualsevol empresa del sector financer a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escàner sector financer