Escàner per Advocats i departaments legals a Barcelona

L'ús de l'escàner per a advocats i departaments legals és necessari per poder accedir a la gran quantitat d'informació arxivada d'una manera àgil i per la protecció de la informació més confidencial.
Tot això és millorable gràcies a la digitalització i la gestió de la documentació.

Ús d'escàner per a advocats i departaments legals

Tipus de Departaments Legals

 • Advocats
 • Notaries
 • Assistents jurídics
 • Assessories
 • Gestories

Beneficis d'un escàner per als departaments legals

Arxivat i seguretat: una de les qüestions més crítiques a la gestió de documents de departaments legals, és la confidencialitat. El arxivat físic comporta moltes vegades una major facilitat d'accés a documentació sensible. Escanejantlos i implantant un sistema de gestió documental reduïm el risc de robatoris o incendis. A més aquest sistema té el valor afegit de permetre una ràpida consulta dels documents.

Oficina sense papers: gràcies al escaneig de documents reduïm l'ús de paper i contribuïm ecològicament a una millora del medi ambient.
Accés a la documentació i auditories: L'accés àgil a la informació escanejada és clau per minimitzar el temps i els costos en cas d'haver d'afrontar una auditoria.

Distribució dels documents: En ocasions és necessari accedir a la informació des de diverses oficines de manera que gràcies a l'escàner i els documents en format digital podem fer-ho de manera més ràpida i fàcil.

Solucions amb escàner per a advocats i departaments legals

 • Digitalització i arxiu de documents confidencials
 • Escanejar informes dels casos
 • Arxiu automàtic de la documentació escanejada
 • Automatització de processos basats en formularis o paper
 • Escanejat i edició de documents

  Ús d'escàners en despatxos d'advocats i departaments legals

Tipus i models d'escàner per a advocats i departaments legals

Depenent del tipus i el volum de documents a escanejar es decidirà per la instal·lació d'un escàner o un altre.

S'ha de valorar la necessitat de digitalització de documents en format A3, per al que serà necessari un equip amb aquestes característiques.

L'altre punt a valorar és el volum de documents a digitalitzar, per al que cal realitzar un estimat de documents diaris a escanejar, aquest valor ens marcarà les característiques de l'equip necessari.

Per a més informació sobre l'elecció d'un escàner per a advocats i departaments legals a Barcelona, contacti amb Telecon Printing Solutions.

Formulari escàner advocats i legal