Com funciona el Renting de Fotocopiadores?

El rènting de fotocopiadores és un servei financer que Telecon Printing Solutions ofereix als seus clients permetent adquirir fotocopiadores d'última tecnologia mitjançant el pagament d'una quota mensual.

Imatges de renting de fotocopiadores

¿Com funciona el Renting de Fotocopiadores?

El nostre client és assessorat pel departament tècnic i comercial de Telecon Printing Solutions sobre l'adquisició de les fotocopiadores en rènting més adequades per a la seva empresa.

Entre les diferents dades que es demanen i que serveixen per comptabilitzar el rènting de les fotocopiadores, es troben els següents:

  • Format de fotocopiadora: A4 o A3.
  • Tipus d'impressió: Color o B / N (monocrom).
  • Estimació del nombre d'impressions mensuals: això és important per a poder oferir la fotocopiadora en rènting que millor s'adapti a les necessitats de l'empresa client.
  • Per finalitzar es defineixen les opcions extra per poder comptabilitzar la fotocopiadora en renting, entre aquestes opcions estan: Fax (si es desitja Fax inclòs a la fotocopiadora multifuncional), Safates addicionals (les safates addicionals tenen com a objectiu augmentar el volum de paper disponible), etc ...

Segons aquesta informació, desde Telecon Printing Solutions tenim disponible el següent formulari per iniciar la petició d'informació del rènting de fotocopiadores.

Boto formulari rènting fotocopiadores

Un cop subministrades aquestes dades nostres consultors li indiquen les fotocopiadores que millor s'adapten a les seves necessitats, i es presenta una oferta de rènting de fotocopiadora que inclourà un preu mensual en un termini concret (48, 60 mesos, etc.).

Normalment el rènting de fotocopiadores es realitza amb un termini de rènting a 60 mesos, ja que és el temps mitjà estimat de vida útil d'una fotocopiadora a màxim rendiment i amb l'última tecnologia.

Telecon Printing Solutions assessora i facilita els tràmits del rènting de la fotocopiadora amb les entitats financera, per a això és necessari que l'empresa client compleixi amb una sèrie de requisits i aporti una determinada documentació.

En base a aquesta informació aportada, la financera decideix concedir o no el rènting. En tenir contacte directe amb 4 entitats financeres diferents des Telecon treballem totes les opcions perquè el rènting de la fotocopiadora s'aprovi.

En cas d'aprovar el rènting, el client podrà disposar de la seva nova fotocopiadora i pagar-la en les còmodes quotes mensuals acordades.

Boto formulari rènting fotocopiadores

Què passa quan finalitza el rènting de la fotocopiadora?

Un cop finalitzat el rènting de la fotocopiadora, el client té l'opció de retornar la fotocopiadora i renovar per una nova (amb el que aconsegueix la renovació tecnològica dels equips), o bé té l'opció de quedar-se la fotocopiadora en propietat.

Per ajudar a triar l'opció adequada en aquests casos, des Telecon Printing Solutions s'assessora a l'empresa client segons l'estat de la fotocopiadora actual i les opcions de noves fotocopiadores existents al mercat, es marca una taula d'avantatges i desavantatges perquè el client prengui la decisió encertada.

Avantatges del Renting de fotocopiadores

En triar com a forma de pagament el rènting de fotocopiadores, la seva empresa podrà beneficiar de nombrosos avantatges:

  • Les fotocopiadores per rènting suposen una renovació tecnològica gradual, la seva empresa sempre tindrà disponible les millors fotocopiadores existents.
  • Més liquiditat, sense gran desemborsament inicial i còmodes quotes mensuals.
  • Beneficis fiscals, totalment deduïble de l'impost de societats.
  • Avantatges comptables. Es contempla el rènting de fotocopiadores com una despesa, sense amortitzacions.

Formulari pressupost Renting fotocopiadores

Si ho desitja, pot visualitzar el següent vídeo on s'explica de manera clara com funciona el rènting de fotocopiadores.