El futur de la seva infraestructura d'impressió

La majoria d'empreses han tingut que realitzar importants inversions en els darrers anys per fer front als constants canvis tecnològics.

S'inverteix en emmagatzematge de dades, en serveis en el núvol, en seguretat, en mòbils i tablets. Tot això per oferir un millor servei als seus clients i una millors eines de treball als seus empleats.

Però arribat el moment de parlar sobre la seva infraestructura d'impressió, podem trobar-nos que no sempre segueix el mateix ritme d'actualitzacions i millores.

És per això que hauria de fer-certes preguntes sobre mobilitat, seguretat i inversió que afecten directament al seu parc d'impressió.

1- Està la seva infraestructura d'impressió preparada per suportar la mobilitat?

Cada vegada són més els empleats que utilitzen equips portàtils, mòbils o tablets tant dins com fora de l'empresa.

Per saber si està la seva empresa preparada per afrontar aquestes noves funcionalitats heu de comprovar si disposa de:

  • Impressió des de qualsevol ubicació: molts professionals necessiten enviar els seus treballs d'impressió a l'oficina oa ubicacions off-site.
  • Seguretat en la impressió: un dels punts claus en qualsevol empresa és la seguretat. Igual que passa en altres aspectes, la impressió ha de ser segura.
  • Impressió des de dispositius mòbils: per a aquells usuaris que fan ús d'aquests dispositius.

2- La seva infraestructura d'impressió és vulnerable a riscos de seguretat?

Actualment existeixen models que inclouen funcionalitats per protegir la informació com són l'encriptació de la informació i les dades emmagatzemades al disc dur.

A més d'aquests hi ha altres aspectes a tenir en compte quan parlem de seguretat en impressió.

Imatge de punts crítics en la seguretat del seu parc d'impressió

3- Està la seva infraestructura d'impressió optimitzada per amortitzar al màxim la seva inversió?

Existeixen nombrosos estudis que posen de manifest que les despeses d'impressió no són res insignificants poden tenir una mitjana d'un 5% dels ingressos segons el sector, i arribant a suposar un 10% de la càrrega de treball del departament d'informàtica.

Per aquest motiu és important tenir en compte certs punts que permetran una millora en el retorn de la inversió:

  • Estandarditzar: l'estandardització dels equips permet que el parc informàtic sigui més manejable i redueix els costos en inventariar. També permet aplicar unes polítiques comunes als tècnics i facilita l'ús als usuaris.
  • Actualitzar el parc d'impressió: equips adquirits anys enrere, tot i que encara estiguin en funcionament, no tenen certes funcionalitats necessàries per als seus empleats i tècnics. En són un exemple les opcions de seguretat i mobilitat. A més són equips que s'avarien amb més freqüència, tenen un major consum energètic i un major cost d'impressió.
  • Impressió com servei: una opció flexible que admet escalabilitat i permet alliberar capital per dedicar-lo a altres àrees prioritàries.
  • Auditar periòdicament: encara incialment s'hagi dissenyat un flux de treball d'impressió adequat, amb determinats equips i formes de procedir. Amb el temps, aquest pot alterar-se i tornar-ineficient i insegur.

Si la seva empresa necessita tenir preparada per al futur la seva infraestructura d'impressió, contacti amb Telecon Printing Solutions.