Avantatges del Renting de Impressores en la compra d'un nou equip

El rènting és un servei financer que li permet la compra d'equips d'impressió: impressores, fotocopiadores o multifuncionals; pagant en petites i còmodes quotes mensuals possibilitant així unes formes de pagament que millor s'adaptin a la seva empresa.

Mitjançant el rènting podrà adquirir equips d'última tecnologia evitant haver d'abonar l'import inicial. Una opció flexible i molt interessant si no es disposa de liquiditat o es prefereix invertir en altres activitats empresarials. Tot això sense haver de renunciar a incorporar noves impressores, fotocopiadores o multifuncionals a la seva empresa.

Aquesta completa modalitat de pagament que ofereix Telecon Printing Solutions inclou:

  1. L'ús dels diferents equips d'impressió adquirits.
  2. Els consumibles que aquests necessitin
  3. El servei tècnic a domicili i la corresponent garantia.
  4. Una manera còmoda i fàcil de simplificar la gestió i els pagaments.

A continuació detallem ets i altres avantatges del rènting en la compra d'impressores:

  • Control de costos i volum d'impressió de pàgines més simplificat. Pagarà pel imprimeixi.
  • No cal estoc i control de consumibles. Aquests seran proporcionats quan ho necessitin, contactant amb el nostre servei tècnic.
  • Renovació tecnològica gradual. Podrà disposar d'equips amb l'última tecnologia sense haver d'abonar l'import inicial.
  • Liquiditat. Gràcies a no haver d'abonar l'import total de l'els equips es pot generar més liquiditat per invertir en en altres necessitats que ho requereixin.
  • Avantatges Comptables: se simplifica la comptabilitat al tractar-se d'una despesa que no inclou amortitzacions de l'equip i ser una operació fora de balanç.
  • Avantatges fiscals: la quota mensual del rènting és una despesa que pot ser deduït íntegrament en l'impost de societats.

Si desitja més informació, pot accedir a la nostra pàgina específica del rènting d'impressores.