Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l 'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil TELECON SISTEMAS, S.A., CIF: a-58886870, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20017, Foli 166, Fulla N º B-230 Inscripció 1 º. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.tps-telecon.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a TELECON SISTEMAS, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a TELECON SISTEMAS, S.A. o a tercers.

TELECON SISTEMAS, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de TELECON SISTEMAS, S.A.

Amb els límits establerts a la llei, TELECON SISTEMAS, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de TELECON SISTEMAS, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de TELECON SISTEMAS, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de TELECON SISTEMAS, S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de TELECON SISTEMAS, S.A.

Així mateix, per accedir als serveis que TELECON SISTEMAS, S.A. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de TELECON SISTEMAS, S.A., amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C / Vilamarí, 82 08015 Barcelona o bé, enviar un correu electrònic a lopd@telecon.es

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè TELECON SISTEMAS, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a TELECON SISTEMAS, S.A., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic lopd@telecon.es manifestant la seva voluntat.

 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per TELECON SISTEMAS, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de TELECON SISTEMAS, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, TELECON SISTEMAS, S.A. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-TELECON SISTEMAS, S.A. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a TELECON SISTEMAS, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

TELECON SISTEMAS, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, TELECON SISTEMAS, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. TELECON SISTEMAS, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

TELECON SISTEMAS, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel · lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l 'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas TELECON SISTEMAS, S.A., les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

TELECON SISTEMAS, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari. TELECON SISTEMAS, S.A. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de TELECON SISTEMAS, S.A. com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, TELECON SISTEMAS, S.A. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Ús de Cookies

El lloc web utilitza cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d'una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
En aquest lloc web es fa servir la tecnologia de Google (Google Analytics), per a més informació de com utilitza Google les dades dels llocs web dels seus partners, seguiu aquest enllaç.

Google Analytics

Google Analytics és un servei d'anàlisi de dades estadístiques prestat per l'empresa Google. El nostre lloc web utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d'ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l'ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l'ús del lloc web, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat del lloc web. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d'informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.


 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de TELECON SISTEMAS, S.A. Els drets de Propietat Intel · lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de TELECON SISTEMAS, S.A., són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per TELECON SISTEMAS, S.A., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari. 

Els drets de propietat intel · lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de TELECON SISTEMAS, S.A. l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de TELECON SISTEMAS, S.A.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.